Feng Šui (Feng Shui)

chinese-feng-shui-chinesischen-feng-shui-chinois-kineski-feng-sui-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-alternativa-prakse

Feng šui

Feng Shui je drevna kineska veština koja propisuje način življenja u stalnoj harmoniji i ravnoteži sa ličnim okruženjem kako bi se osigurala sreća.

To je tehnika uređenja životnog prostora, metod osmišljavanja okruženja, pravilnim raspoređivanjem prostora i nameštaja, kao kombinacija tehnika i znanja, koji se mogu primeniti na lični prostor i okruženje. a danas se uglavnom upotrebljava pri organizovanju enterijera i uređenju bašti i parkova.

Učenje se oslanja na tok energije „ći“ (qi) , koja je svugde prisutna, teče kroz prostor i izvor joj je neprestana dinamika i promena energije Jin i Jang, a kvantitet i kvalitet energije „ći“ ima neposredan odnos na naše zdravlje i dinamiku.

Životni pentagram – unuverzalni sistem koji odaje životni elemanat čoveka utiče na harmoniju između ljudi uzajamno, harmoniju prostora i pomoćnik je prilikom lečenja tradicionalnim kineskim načinima pomoću kineske medicine.

Shema Ra-Kva – univerzalni sistem pomoću kog se identifikuju uzroci problema u životu ljudi – prostorija, radnog prostora i sl. i dati saznanja o pravim uslovima njegovih problema ili bolesti.

Faktor vremena – sve na svetu se odvija u vremenu u vremenskim ciklusima i svaki od njih ima specifičnu energiju: značajan deo je kineska kosmologija i astrologija koja proizilazi iz dugotrajnog posmatranja prirode i nebeskih događanja.

Fen šui u arhitekturi opisuje odnos između čoveka i prirode i govori o pozitevnom ili negativnom mestu za stanovanje,  uči da ustanovi energetski centar prostora, takođe se bavi hranom, oblačenjem, mišljenjem, rečju i međuljudskim odnosima.

Učenje proizilazi iz mišljenja da se sve oko nas zasniva na energiji, koja ima na raznim mestima različite nazive: u staroj Indiji se naziva „prana“ u Japanu „ki“ u Kini „ći“, a u stvari se radi o harmoniji života i stanovanja i njenom iskorišćavanju u korist čoveka.

Svaka sredina ima svoju posebnu karakteristiku, tako da je potrebno ustanoviti karakterističnu energiju koja se prema feng šuiju ogleda kroz 5 faza promana, koje imaju znake drva, vatre, zemlje, metala i vode.

Prema osnovama feng šuija idealno zemljište je ono koje je sa zadnje strana i sa bokova zaštićeno (npr. uzvišicom ili grupom drveća), napred treba da bude otvoren sa lepim pogledom, a optimalni položaj u odnosu na strane sveta je zaštićeno zemljište od strane severa sa pogledom na jug.

Kod odabira zemljišta feng šui uzima u obzir faktore kao što su oblik zemljišta (dobre su pravougaone forme), njegovu istoriju (zbog eventualne negativne energije), položaaj puteva u ukolini (frekventni putevi deluju kao skupljači energije), uzvišenja i brda u okolini zemljišta, stav zemljišta (njeno onečišćenja), susedi i njihova zemljišta, privredni objekti, visoki objekti (jarboli), čistionice i drugi susedni objketi u okolini.

Prema učenju oblik parcele je važan kao i sam oblik objekta, a pogodni odnosi strana  su 1:2, 3:4.

Razmeštaj energije zavisan je od orijentacije strana sveta, tako da prostorije u kojim je potreban veći priliv energije ujutro, npr. spavaća soba, treba da budu na istoku, a tamo gde je potrebna energija uveče npr. dnevna soba i soba za rad treba da gledaju na zapad.

Ulazna kapija u zgradu ili u baštu ne bi trebalo da bude u jednoj pravoj liniji sa ulaznim vratima u zgradu, a prostorije ne bi trebalo da budu pretrpane nameštajem, naročito ne u geometrijskom središtu.

Učenje feng šuija se odnosi i na upotrebu povoljnih energija, nalaženje pogodnih pravaca spavanja i traženjem najboljeg mesta za rad u kući.

Spavaća soba po feng šuiju je najvažnije mesto u kući i treba da bude najdalje od ulaza.

Blizu kreveta ne bi smele da budu nikakve instalacije i dalje od prozora, iz kreveta treba da se dobro vide vrata, odnosno cela prostorija, soba sa što manje nameštaja i koji bi trebalo da bude svetle boje.

Kuhinja je druga po važnosti prostorija u stanu, mesto gde vatra i voda ne bi trebalo da budu jedno pored drugog, sudopera, frižider i mašina za veš iili sudove treba da se fizički odvoje od šporeta.

www.bastabalkana.com/2009/11/feng-shui-1-pojam-iskustva-efekti/

 

 

Ostavite odgovor

vrh