Kristali – Kristaloterapija

terapija-kristalima-crystal-therapy-Kristalltherapie-Heilstein-Crystal-therapie-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-alternativa-prakse

Kristaloterapija

«Svet kristala» Društvo za promociju primene kristaloterapije u medicini

 

Kristaloterapija se kao jedna od vrsta holističke (tradicionalne) medicine, praktikuje već više hiljada godina. Postoje na hiljade ordinacija širom sveta i izučava se na brojnim školama, Akademijama i Univerzitetima. Tradicionalna kineska medicina i indijska Ajurveda, obe stare više od 5000 godina, koriste kristaloterapiju kao nezaobilazni način lečenja, i sastavni je deo njihovih studija.

Drago i poludrago kamenje (kristali, minerali) je oduvek privlačilo ljude zbog svoje lepote, ali i zbog moćnih isceliteljskih svojstava, bez obzira na to da li se radi o fizičkim, psihičkim ili duhovnim problemima. Kristali su oduvek bili simbol moći i svaki od njih je imao svoje sveto značenje. U kristalima se krije velika moć i snaga, za one koji imaju znanja o tome i umeju da rukuju njima. Vama se sada pruža prilika da uđete u čarobni svet kristala, koji nikada nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Kristaloterapija kroz istoriju

Još od drevnih civilizacija, preko egipatske i grčko- rimske kulture, Asteka i Maja, pa do danas, kristali su se kroz istoriju upotrebljavali kao kamenčići ili nakit (amajlije) koji štiti i isceljuje. Jedan od najranijih zapisa o upotrebi kristala se nalazi u Bibliji. Bog je zapovedio Mojsiju (2. Mojsijeva 28:17-20) da napravi zaštitni prsluk-oklop za Prvosveštenika Arona, koji je na sebi nosio 12 kristala: Sardoniks, Topaz, Smaragd, Rubin, Safir, Dijamant, Opal, Ahat, Ametist, Hrisolit, Oniks i Jaspis. U poslednjoj knjizi Biblije, u Otkrovenju Jovanovom (21:18-27), opisan je sastav temelja nebeskog Jerusalima, i u njima se nalazi takođe 12 kristala: Jaspis, Safir, Halkidon, Smaragd, Sardoniks, Karneol, Hrisolit, Beril, Topaz, Hrisopas, Cirkon i Ametist.

 

Nastajanje kristala

Kristali su nastali dok se Zemlja formirala i nastavljali da se preobražavaju dok se i sama planeta menjala. Kristali su DNK Zemlje. Oni su minijaturna skladišta, koja sadrže zapise o razvoju Zemlje i nose u sebi neizbrisiva sećanja o moćnim silama koje su je oblikovale. Kojeg god oblika ili boje bili, njihova kristalna struktura im omogućava da upijaju, pohranjuju, usmeravaju ili emituju energiju, na skali elektromagnetnih talasa. Ono što je jako važno, svaki kristal stalno vibrira na svojoj jedinstvenoj frekvenciji. Nauka koja se bavi izučavanjem kristala zove se mineralogija, a nauka koja se bavi lečenjem kristalima zove se kristaloterapija.

Još su stari narodi tvrdili, a savremena nauka potvrdila, da sva živa bića, pa i čovekovo telo obavijaju suptilna energetska polja (biomagnetni omotač), koja su nevidljiva ali merljiva. Fini biomagnetni omotač koji okružuje i obezbeđuje zaštitnu zonu oko čovekovog fizičkog tela, i sadrži informacije o fizičkom, emotivnom i duhovnom stanju osobe, naziva se AURA, i mi je nosimo čitavog života kao što puž nosi svoju kućicu. Aura (ljudski biološki i energetski sistem) sastoji se od četiri sloja ili tela: fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog.

Fizičko telo je najgušće, opipljivo, vidljivo fizičkim čulima i nižih je vibracija. Ostala su tela viših vibracija, nevidljiva našim čulima, i ona kao omotači obavijaju naše telo. Duhovno telo je najsuptilnije i radi na najvišim vibracijama. Kroz Auru neprekidno struji energija kroz posebne kanale koji se zovu meridijani, koji teku blizu površine kože, a prožimaju i celu auru slično venama kod krvotoka, i imaju svoje glavne i sporedne kanale i pritoke.

 

Bolest nastaje kada jedan sistem, kao što je čovek, iz uređenog energetskog stanja koje mu je prirodno, dospe u stanje energetske neravnoteže, poremećaja na najdubljim unutrašnjim nivoima, što se posle prenosi ka periferiji, ka materiji i dovodi do posledica koje se ispoljavaju kao psihomentalni i na kraju fizički poremećaji i bolesti.

Kristali potpuno isceljuju i štite od štetnih uticaja i zračenja. To znači da deluju na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom nivou postojanja. Oni vraćaju u harmoniju suptilne energije i rešavaju problem, dopirući do uzroka u korenu. Najčešće kristali to rade sporo i postupno, ali je ponekad dejstvo veoma brzo.

Na našem telu postoji sedam glavnih energetskih centara (čakri), gde se povezuje energija fizičkog tela sa energijom AURE (energetsko polje koje okružuje sva živa bića). One se nalaze na liniji koja prati kičmeni stub i povezana je sa žlezdama sa unutrašnjim lučenjem u našem telu.

Svaka čakra ima različitu vibraciju koja odgovara vibracijama određenih boja iz duginog spektra boja. Stoga svakoj čakri odgovaraju kristali određenih boja, jer i oni vibriraju na različitim frekvencijama. Delujući na svojoj frekvenciji, kristal usmerava svoje vibracije u koncentrisani zrak i dovodi energetsku disharmoniju tela ili pojedinog organa (poremećene frekvencije) u harmoničan energetski tok i vraća ih na normalnu frekvenciju funkcionisanja.

Kristali deluju kroz vibraciju tako što ponovo dovode u ravnotežu biomagnetni omotač, koji obavija i prožima fzičko telo, i aktiviraju tačke povezivanja sa čakrama, koje regulišu vibrirajuće stanje našeg tela. Kristali nose u sebi iste nepromenjene vibracije hiljadama godina (od svog nastanka), tako da oni svojim poljem deluju na naš sistem i njegove poremećene vibracije unoseći red i uravnoteženje, pokreću proces isceljenja, pokreću uspavane potencijale, otklanjaju blokade, otvaraju i pokreću energetske tokove. Na ovaj način kristali deluju na sam uzrok bolesti i dovode do izlečenja. Neki kristali daju energiju neaktivnom i lenjom organu, drugi smiruju previše aktivan organ, treći oslobađaju od bola, itd.

Kristali se nose u obliku kamenčića ili nakita, drže u rukama ili na telu, u vrećicama (džep, tašna), raspoređeni u životnom i radnom prostoru.

 

Kristaloterapija se koristi za više od hiljadu bolesti, problema i stanja (fizičkih, emocionalnih, mentalnih, duhovnih), gde je pokazala širok spektar razultata – od poboljšanja kvaliteta života do izlečenja. U kristaloterapiji ne postoje nikakva štetna dejstva i pojave od korišćenja kristala.

Naše udruženje poseduje i primenjuje međunarodni Kodeks ponašanja u kristaloterapiji, kao i propisani sistem kontinuirane edukacije i supervizije.

Osnovano rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu br. 130-024-00-00194/2008-07 od 26.02.2008.

Adresa:

Vidikovački venac 43/3Beograd,

Predsednik Društva Dragoslav Petrović, 063/226650, tel/fax: 011/2436082, 2438887,

email: advdixi@eunet.yu

«Svet kristala» Društvo za promociju primene kristaloterapije u medicini Beograd, Vidikovački venac 43/3

 

Kristaloterapija

Srđana Kalajdžić

KRISTALI NOSIOCI SVETLOSTI

Ako je svetlost život onda su kristali vrlo životni, iako ih smatramo „neživom prirodom”. Kao provodnici svetlosti određene boje, odnosno talasne dužine oni nam pokazuju život u svim svojim nijansama i svom sjaju i lepoti. Priroda je stvorila takvu paletu boja u svetu minerala kakvu teško možemo zamisliti i reprodukovati. Možemo se diviti i zahvaljivati na svoj toj lepoti, približiti joj se i koristiti blagodeti njihovog sjaja i svetlosti koju šire oko sebe, često konstantno istim intenzitetom veliki broj godina.

Pošto smo mi svetlosna bića, onda nam je jasno da je naš život itekako povezan sa kristalima, njihovom iskričavom lepotom i svim pozitivnim vibracijama koje nam pružaju. Od vajkada ljudi svoj život oplemenjuju i obogaćuju uz pomoć sjaja i moći kristala i kamena. Još je pećinski čovek voleo da se kiti raznovrsnim oblicima kamenčića, kristala, prirodnog stakla ili smole, lomljenih i izglačanih, koje je koristio i kao primitivno oruđe i oružje za lov. Razvojem svesti čoveka, rastao je i njegov pronalazački duh, pa tako i načini obrade stena, minerala, i kao viši stepeni razvoja ljudske civilizacije otkriće postupaka za dobijanje metala iz ruda. Bili su potrebni milioni godina da čovek prevali tu stepenicu i pre desetak hiljada godina topljenjem azurita, malahita, kovelina i drugih ruda dobije bakar. Još par hiljada godina je bilo potrebno da pronađe dobijanje još čvršće bronze i posle nje gvožđa i čelika. Danas postoji ogroman broj legura, mešavina metala sa nemetalima, plastičnim masama, smolama.

Sav taj razvoj civilizacije je pratio razvoj obrade minerala i kristala. Tako je čovek pronašao načine sečenja i poliranja minerala kojim oni dobijaju još veći sjaj i lepši izgled. Glačanjem svi prirodni kamenčići postaju sjajniji, bistriji, njihovo unutrašnje svetlo izlazi na površinu. Tako se oni, zahvaljujući čovekovom trudu i ljubavi, pokažu u svom potpunom sjaju i lepoti. Nekad i neugledni, prostiji kamenčići brušenjem i glačanjem postaju materijal za izradu prekrasnih ukrasnih, upotrebnih, ritualnih predmeta i nakita. Umešnošću ljudske ruke, znalačkom obradom, neki od običnih kamenčića postanu predmeti našeg divljenja, a oni već bistri, sjajni i blistavi dobiju još veću sjajnost i luminiscenciju, kao i prelamanje svetlosti poput cirkona, safira, rubina, topaza, dijamanta i brilijanta, koji se onda visoko vrednuju i dostižu ogromne cene na tržištu.

Tragovi ljudske upotrebe stena i minerala su mnogobrojni od praistorije do danas. Razvojem ljudske svesti čovek je ostavljao svoj pečat u kamenu ili kristalu, počevši od izrade skloništa, spomenika, pa predmeta za svakodnevnu upotrebu. Naročito treba da naglasimo otkriće pisma kao sredstva komunikacije i njegovih tragova, prvobitno urezivanih znakova u kamen ili glinene pločice. Pratimo zatim razvoj svesti preko izrade ritualnih predmeta, ukrasa, nakita, do upotrebe najlepših primeraka kristala za buđenje psihomentalnih sposobnosti i očuvanje zdravlja. Ovakvi tragovi su postojali u svim razvijenim civilizacijama u prohujalim vremenima. Postoje čak predmeti od kristala nama do sada nepoznatog načina obrade kao što su kristalne lobanje od kvarca nađene u hramovima u džunglama Južne Amerike.

Uvek su kristali u istoriji imali svetu dužnost razvoja ljudske svesti i zato su se koristili u hramovima za rituale i isticanje moći sveštenstva, u lečilištima za operacije, spravljanje eliksira, melema, za svetlosne kupke. Nekad su samo posvećeni imali pristup kristalima i znanju o njihovoj upotrebi u lečenju psihičkih i fizičkih problema, a danas se to znanje sve više širi i dostupno je svima koji se posvećuju sebi, svom psihomentalnom razvoju i postizanju ravnoteže duha i tela. Neki od drevnih načina upotrebe kristala zadržali su se do danas, a ovom prilikom najviše reči će biti o njihovom korišćenju u cilju održanja psihomentalne stabilnosti i zdravlja organizma. Radi njihove lakše upotrebe moramo znati osnovne karakteristike kristala. Sam naziv je grčkog porekla: kristalos znači led. Verovatno su prve ljubitelje podsećali na kockice leda ili ledeni nakit u pećinama. Gorski kristal, kao najrasprostranjeniji od svih minerala na zemlji, jer se nalazi u sastavu mnogih stena, stvarno ima izgled ledenog štapića sa piramidalnim vrhom, sastavljenim od šest ploha, na vrhu skupljenih u šiljak. Nemaju svi kristali taj oblik. Ima ih vrlo različitih oblika, ali za sve važi pravilo da su homogena tela, stalnog hemijskog sastava, pravilne unutrašnje strukture i geometrijskog oblika.

Nekad se kristali nalaze u stenama u sitnozrnom obliku ili u tragovima, kao njihov sastavni deo, a nekad izrastu lepi, veći primerci, od nekoliko milimetara do više desetina santimetara. Često se lepi primerci gorskog kristala, ametista, citrina, ahata, topaza, granata, fluorita, pirita nađu u šupljinama stena, nevidljivi golim okom, ali znalci, koje vodi iskustvo i ljubav prema mineralima i kristalima, na osnovu znanja i sreće pronađu ih i tako skrivene. Nije lako naći kristale u prirodi, pa pošto su retki i vredni, a uz to donose svetlo u naš život, cenite ih pre svega zbog njihove uloge u pročišćenju i poboljšanju energije u našem okruženju i našem organizmu. Rekli smo da je u osvit buđenja čovek počeo da sakuplja kamenje, prvo kao oružje i ukras, a zatim kao oruđe za rad. Kamen i rad uporedo su uticali na razvoj čovekovih psihomentalnih sposobnosti, tako da se kamen i mineral, ili kristal koristio i za razvoj moći u odnosu na prirodu i u društvu. Pored toga, potreba za sjajem, lepotom, zdravljem… je naša najdublja potreba, naš hleb nasušni jer, složićete se sa nama, nije nam samo materija jedini i najvažniji nivo egzistencije, tu su i svi oni drugi – sav onaj „neopipljivi svet”, sve naše emocije, misli, naš unutrašnji duhovni svet… A o poljuljanom zdravlju i težnji da sebe iscelimo i povratimo u idealno stanje, pa potom i o zovu duše da uzleti, da se vine u visine nebeske, da nadraste samu sebe… o tome i ne treba govoriti, to je toliko u nama, u našoj prirodi, suštini.

Pokrenut tim zovom, zaboravivši svoj najdublji smisao, ili svestan a udaljen od njega, čovek pokušava da sebi pomogne i ulepša svoj život. Neko pokušava da najdublju potrebu duše nahrani sirom i krompirom, neko koristi šarene pilulice, neko se hrani lepim mislima i rečima, neko čeka nekog da mu pomogne i ulepša život, a neko leči i ulepšava i onim što nam priroda daje u raznim oblicima – biljem, lekovitom vodom, mineralima i njihovim najlepšim oblikom – kristalima…

Uloga i primena kristala u našem životu je višestruka. Nas zanima i ovde ćemo se u narednim tekstovima posvetiti pojašnjenju upotrebe kristala u procesu isceljivanja, duhovnog razvoja, energetskog uravnoteženja, kako nas, tako i prostora, kao i svega onog što oni pružaju u procesu poboljšanja kvaliteta života uopšte. Uzgred, da napomenemo, minerali i kristali su svuda oko nas i u svemu i za sve ih koristimo – u proizvodnji upotrebnih predmeta, umetničkih dela i ukrasnih, dekorativnih predmeta, u kozmetici, oficijelnoj medicini, savremenoj tehnologiji, industriji, komunikaciji… A u svemu tome svoje mesto je našla i primena kristala u isceljivanju ljudi i prostora. Stara koliko i ljudski rod, a sad „ponovo otkrivena topla voda”, ova oblast upotrebe kristala zaslužuje dužnu pažnju. Posvetićemo joj se kroz objašnjenja samih kristala, njihovih osobina, preko načina upotrebe i drugih interesantnih detalja koji nam mogu pomoći da iskoristimo njihovo blagotvorno dejstvo i pomognemo sebi i drugima.

Kao što smo već pomenuli, spektar nivoa na kojima nam minerali u kristalnom obliku mogu pomoći je veliki. Suština njihovog delovanja je svetlost, odnosno vibracija koju oni nose. Svaki kristal nosi svoju jedinstvenu vibraciju što se ogleda u njegovoj strukturi, obliku, izgledu, boji, tvrdoći, providnosti, sjaju… A sam proces delovanja na naš sistem je prenošenje tih vibracija na određene tačke, delove, pojedine oblasti ili ceo organizam. Naš energetski sistem je izuzetno fleksibilan, čitavog duginog spektra boja – odnosno odgovarajućih vibracija i jako nestabilan, podložan promenama, uticajima koji ga remete, bilo da su to naša unutrašnja stanja ili delovanja iz okoline, kako na materijalnom, grubom nivou, tako i na svim ostalim nivoima – emotivnog, mentalnog ili duhovnog porekla. Kako su kristali uređena i stabilna struktura, vibracija koju nose hiljadama, pa i milionima godina je nepromenljiva i snažna, tako da oni svojim poljem deluju na naš sistem i njegove poremećene vibracije unoseći red i uravnoteženje, pokreću proces isceljenja, pokreću uspavane potencijale, otklanjaju blokade, otvaraju i pokreću energetske tokove…

U zavisnosti od njihove strukture, oblika, boje, odnosno njihove specifične vibracije, vršimo i podelu na nivoe njihovog delovanja, pa ih tako povezujemo sa određenim energetskim centrima, oblastima i organima koji njima odgovaraju, odnosno, problemima koje treba rešiti ili koje potencijale aktivirati. Bolest nastaje kada jedan sistem, kao što je čovek, iz uređenog stanja koje mu je prirodno, dospe u stanje neravnoteže, poremećaja na najdubljim unutrašnjim nivoima, što se posle prenosi ka periferiji, ka materiji i dovodi do posledica koje se ispoljavaju kao psihomentalni i na kraju i fizički poremećaji, problemi i bolesti. Naravno, ovo je gruba šema, u životu je to složen proces koji se sastoji iz dvosmernog toka – poremećaj iznutra dovodi do posledica spolja, pa potom spoljni i periferni uticaji i poremećaji deluju na unutrašnje nivoe još više unoseći neravnotežu, pa tako redom unutra-spolja, i eto nama bolesti… Uzrok svih poremećaja je jedan jedini i glavni, a to je ZABORAV i ODSUSTVO ČOVEKA OD NjEGOVOG KREATIVNOG PUTA, OD PRIRODE SVAKOG BIĆA – OD LIČNOG PUTA LjUBAVI I SAVRŠENSTVA, OD PUTA SVETLOSTI. To odsustvo donosi sve dalje posledice, a rešenje je povratak u STANjE RAVNOTEŽE, POVRATAK NA PUT. Kristali su tu da nas podsete na nas same, na naš Put, na našu suštinu, na SVETLOST koju nosimo i mi i oni.

 

ODABIR i LEČENjE KRISTALIMA Srđana i Zlatko Kalajdžić

skraćeni tekst

 

POČETNI KORAK u našem odnosu sa kristalima je IDEJA O BLISKOSTI, POVEZANOSTI I POMOĆI koju oni mogu da nam pruže u poboljšanju našeg života.

DRUGI KORAK je IZBOR, odnosno NABAVKA određenog kristala, ili više njih, u zavisnosti od potreba.

IZBOR ličnih kristala nije ni lak, ni neozbiljan čin.

ČIŠĆENjE i POVEZIVANjE sa KRISTALIMA

POVEZIVANjE sa kristalom na fizičkom, emotivnom i mentalnom planu, jeste sledeći, treći stepen u uspostavljanju bliskog odnosa sa svetom minerala.

Najviši stepen čišćenja kristala je MENTALNO ČIŠĆENjE i ČIŠĆENJE MOLITVOM.

UPOTREBA KRISTALA u TERAPIJI

Još na početku smo pomenuli da kristali imaju višestruku namenu. Rekli smo da se mogu koristiti kao terapijski kamenčići, potom kao nakit koji osim dekorativne ima i energetsko-isceliteljsku ulogu, zatim kao upotrebni predmeti, ukrasni i elementi za energetsko stimulisanje, čišćenje i uravnoteženje prostora i slično. Sada ćemo više pažnje posvetiti samoj terapiji energetskog uravnoteženja i isceljivanja čoveka, odnosno odabiru, postavljanju, odnosu ljudskog energetskog sistema i kristala, potom kombinaciji samih kristala, kao i pripremi i održavanju i prostora i kristala, uz osnovnu pripremu korisnika terapije.

Na početku je bitno da se upoznamo sa ljudskim energetskim sistemom kako bismo znali gde, kako, zašto, koje kristale i koliko da postavljamo na telo tokom terapije. Ljuski biološko energetski sistem je veoma složen i sastoji se od više „slojeva” – nivoa. Mi imamo duhovni, mentalni, emotivni (astralni) i fizički nivo, koje možemo označiti kao posebna Tela. Ona ne egzistiraju odvojeno, već se prožimaju međusobno. Fizičko telo je najgušće, opipljivo je i vidljivo fizičkim čulima, dok su ostala tela suptilnija, viših vibracija. Njih možemo osetiti vančulnim sposobnostima koje se razvijaju tehnikama kreativne transformacije. Ova suptilnija tela su kao slojevi ili omotači, od najgrublje do sve finije strukture. Duhovno telo kao najfinije je najviše vibracije i sastoji se od talasa zlatne svetlosti.

 

VEZA KRISTALA i NAŠEG TELA (ENERGETSKOG SISTEMA)

Glavni energetski centri redom imaju sledeće boje:

– Prva čakra – jarko crvena boja – odgovara joj crveno i crno kamenje;

– Druga čakra – narandžasta boja – odgovara narandžasto kamenje u svim nijansama, kao i svetlo smeđe;

– Treća čakra – topla žuta boja – odgovara žuto i zlatasto kamenje;

– Četvrta čakra – smaragdno zelena boja (kao i roze boja) – odgovaraju zeleni i roze kristali;

– Peta čakra – svetloplava boja – odgovaraju kristali svih nijansi plave boje;

– Šesta čakra – ljubičasta boja – odgovara ljubičasto kamenje, kao i jako tamno, teget;

– Sedma čakra – bela sa zlatnim primesama – belo i prozirno kamenje, kao i ono sa zlatnim primesama.

VEZA KRISTALA i NAŠEG TELA (ENERGETSKOG SISTEMA)

ODABIR i POSTAVLJANjE KRISTALA

TERAPIJA

Nakon uvodnih tekstova o osnovama kristaloterapije i objašnjenjima potrebnim za razumevanje ovog procesa sledili su opisi našeg energetskog sistema i glavnih energetskih tačaka, a paralelno sa tim i grupe odgovarajućih kristala. Uz dodatne neophodne informacije o svim koracima kristaloterapije i druženja sa svetom prelepog „kamenja”, da podsetimo, od odabira, nabavke, druženja, čišćenja i najosnovnijeg korišćenja kristala, stigli smo do momenta kada je neophodno zaokružiti i pojasniti jedan osnovni terapijski proces, sa svim njegovim koracima. Osim tog osnovnog postupka, naravno, postoji i niz kombinacija, što je već viši stepen rada sa kristalima i prevazilazi nivo ovih tekstova. O tome ćemo samo par reči, a oni koji su željni učenja i rada mogu da kroz dalje druženje sa nama u Ekološkom Centru Zlatni Put prošire svoje znanje i uđu dublje u svet kristala i terapeutskih metoda uopšte. Kristali se koriste, kao što smo već pominjali, i za „čišćenje” i oplemenjivanje prostora, ali ćemo o tome u narednom tekstu.

Da biste mogli da sebi uradite osnovni tretman kristaloterapije, neophodno je da nabavite bar jedan komplet kristala za sebe, minimum sedam komada odgovarajućih za sedam glavnih energetskih centara (čakri), ili sedam univerzalnih – gorskih kristala. Za ozbiljniji rad neophodno je da imate po više različitih komada za svaki centar ili nivo, od onih koje smo pominjali, ili čak i da imate i više komada od svake vrste. Ovo je neophodno ukoliko mislite da i nekom drugom pomognete kristaloterapijom jer vam u tom slučaju treba više kompleta u različitim međusobnim kombinacijama. Više kompleta morate imati u tom slučaju i zbog neophodnosti čišćenja jer posle jedne seanse kristali idu na čišćenje, a ako odmah nakon jednog pacijenta sledi drugi (bili to vaši ukućani ili se profesionalno time bavite), onda ne možete koristiti isti komplet dvaput uzastopce a da ga ne očistite energetski nakon upotrebe.

Ako sami sebe tretirate potrebno je da pre postavljanja kristala pripremite i prostor i kristale i sebe. Isto važi i kad pomažete drugima, prostor, kristali i pacijent se moraju pripremiti za seansu, a u ovom slučaju i terapeut. Nakon završene terapije sledi i energetsko čišćenje i punjenje prostora, pribora, kao i terapeuta.

Bilo da je u pitanju prostor za ličnu i porodičnu relaksaciju ili radni prostor za terapije pre seanse ga treba provetriti, energetski očistiti i napuniti pozitivnom energijom. To podrazumeva da pripremite atmosferu za isceljenje, obogaćujući prostor prijatnim mirisima, laganom smirujućom muzikom, blagim osvetljenjem, najbolje prirodnim sunčevim, propuštenim kroz zavese pastelnih boja, ili toplim veštačkim, a nikako jakim neonskim. Tokom terapije obezbedite  mir i neometan proces isceljivanja bez priliva agresivnih zvukova ili kretnji, buke, govora, zvonjave telefona…

Kristali koji će se koristiti tokom terapije moraju biti energetski čisti, što važi uopšte za njih, uvek ih treba održavati u aktivnom pozitivnom stanju. Nikada ne propuštajte da ih očistite posle rada ili nošenja uz sebe, a i ako ih ne koristite često obavezno je njihovo čišćenje u određenim periodima i na određeni način, što zavisi od vrste, a o čemu smo već govorili. Ako već ne znate tačno koliko često, onda ih bar jednom nedeljno energetski oslobodite nepotrebnih vibracija koje oni pokupe iz prostora gde su smešteni. Ako ih ne održavate, ne brinete o njima i ne pružate im neophodnu pažnju i ljubav, ne očekujte onda od njih puno, može se desiti da tako „zaprljani” – energetski opterećeni, ne mogu da vam pomognu, pa čak i da potpuno stradaju, izgube energiju, sjaj, nekad puknu ili nestanu… To je njihov odgovor na nebrigu i opterećenje lošim vibracijama iz najbliže okoline, od ljudi i prostornog okruženja. Više puta smo govorili kroz naše tekstove i druženje, ali da i sada podsetimo – Duhovnost je naš kreativan odnos prema svemu i svakom, u svemu što mislimo, govorimo, osećamo i činimo, uvek, u svakom trenutku života, kroz ljubav i svest kojom je dajemo. Dakle, da li su u pitanju kristali, hrana, naša porodica, posao, najbliže okruženje, drugi ljudi, priroda, sve jedno je, ili smo kreativni ili ne, ili pružamo odgovarajući odnos ili ne. Pa tako brinite i o svojim kristalima ako želite da vaše druženje bude u najboljem mogućem odnosu.

Pre samog postavljanja kristala neophodno je da se i vi pripremite (ako ste sami sebi pacijent), kao i vaš pacijent kada stignete do faze da pomažete i drugima. Možete da se istuširate, lagano obučete, pa onda neko vreme posvetite sopstvenoj relaksaciji i energizaciji. Krenite od vežbi istezanja, nastavite sa samomasažom, a nakon toga se smirite i duboko sporo dišite uz vizuelizaciju protoka svetlosti kroz svoje telo, prvo blještavobele, a zatim plave, pa zlatne, koje vas energetski čiste i ispunjavaju najkreativnijom energijom. Uz vizuelizaciju se molite za Božiju milost, mir i zdravlje, kako biste se potpuno opustili i smirili, „otvorili” za isceljujuće delovanje kristala. Lezite na ravnu podlogu (prostirka na podu, tvrđi krevet, bez jastuka za glavu) i onda postavite kristale.

Kristale izaberite iz svoje kolekcije koju ste već obezbedili za sopstveno lečenje i uspostavili odgovarajući kontakt, povezujući se sa njima na opisane načine putem energetskog čišćenja, punjenja i prihvatanja njihovih isceljujućih vibracija. Za početak možete se povezivati pojedinačno sa svakim kristalom, stavljajući ga prvo na dlan, pa na srce i čelo, kako bi osetili emotivnu i mentalnu vezu, a zatim na osnovu njegove boje, providnosti, strukture, šare i ostalih karakteristika, već opisanih u prethodnim napisima, odredite mu mesto na telu. Najvažnije je, pored svih preporuka i uputstava o korišćenju kristala da se sami što dublje povežete sa njima i intuitivno osetite šta oni vama daju, kakav je vaš lični uzajamni odnos i na osnovu sopstvenog iskustva odredite koji kamen za koju namenu vama može da posluži. Izuzetno je bitno da kod rada sa kristalima budete odgovorni i prema sebi, njima i drugim ljudima i da dobro proučite literaturu, a zatim krenete u otkrivanje samo svog odnosa sa kristalima. Birajte ih polako, s mirom i ljubavlju, sa svešću o njihovoj vrhunskoj svetlosnoj vibraciji, stabilnosti i pomoći koju mogu da nam pruže u isceljivanju kako fizičkog tela, tako i u oslobađanju psihomentalnih blokada i energetskom razvoju. Povežite se prvo sa gorskim kristalom, pa onda sa ostalima, jer će vas gorski kristal, kada se intenzivno povežete sa njim na svim nivoima, uvesti u odnos sa svim drugim kristalima. Već sam naglasila njegovu univerzalnost i bliskost sa našim energetskim poljem, kao i moć da pojača dejstvo svih ostalih minerala.

Među svojim lepim uglačanim oblucima, koji se najčešće koriste za terapiju, svesno odaberite odgovarajuće kamenčiće, osećajući koji vam treba u tom trenutku u zavisnosti od vašeg psihomentalnog i fizičkog stanja, problema koje imate i želite da rešite, stanja koje želite da postignete. Opuštanje je na prvom mestu i svakom je potrebno, pa je ono prva faza svake terapije, a zatim sledi energetsko čišćenje, oslobađanje od negativnih vibracija. Izaberite sedam kristala koje ćete postaviti na odgovarajuće tačke glavnih energetskih centara (čakri) na površini fizičkog tela, kako biste izveli tretman čišćenja čakri, a preko njih i organa sa kojima su povezani, žlezda, čula, kao i energetskih tokova u telu putem meridijana. Ne morate sve to znati, da biste se energetski pročistili, otvorili i aktivirali centre i meridijane, ispunili energijom, lečili i uravnotežili čakre, a time i ceo energetski sistem, uključujući sve nivoe, od duhovnog, pa preko mentalnog i astralnog, sve do fizičkog tela. Polako osvajajte znanje, upoznajte svoje telo, kako fizičko, tako i ostale nivoe, na tom putu veliku pomoć će vam pružiti kristali kao nosioci univerzalnog znanja, pohranjenog u njihovoj kristalnoj rešetki. Kako ih budete upoznavali i povezivali se sa njima, tako ćete sve više utvrđivati vezu sa svojom suštinom, univerzalnim duhom i celokupnim postojanjem. Možete ih doživeti kao oči kojima gledate razne slojeve jedne, sveukupne stvarnosti.

Aktiviranje čakri uz pomoć kristala se vrši zahvaljujući njihovoj sposobnosti da koncentrišu i prenose određenu talasnu dužinu svetlosti, kako sam već opisala u prethodnim nastavcima. Postavljajući kristale na kožu, na tačku koja odgovara mestu gde se energetski centar nalazi u unutrašnjosti tela na kičmi, mi tu svetlost usmeravamo u čakru koja se puni odgovarajućom bojom svetlosti. Ako ovaj proces koji se dešava zahvaljujući prirodnom zračenju kristala i našoj otvorenosti za svetlosne vibracije potpomognemo i vizuelizacijom energetskog toka u pozitivnom smeru u levku čakre, mi onda svesno usmeravamo energiju u čakrama u pozitivnom smeru i napajamo sve naše organe koji su vezani i hrane se energijom odnosno svetlosnim vibracijama iz ovih centara. Nijedan organ u našem telu ne može dobro funkcionisati ako nema stalan dotok pozitivne energije odgovarajuće talasne dužine svetlosti. Obojene kristale, ili gorske kao zamenu, postavljajte redom počevši od Prve do Sedme čakre. Za Prvu postavite kristal između blago raširenih nogu, tik do trupa. Za Drugu se odgovarajući kristal stavlja na stidnu kost, a za Treću na stomak, otprilike na polovinu rastojanja između pupka i grudne kosti. Četvrtu čakru stimulišemo tako što ćemo odgovarajući kristal postaviti na sredinu grudne kosti, a Petu postavljanjem u jamicu u korenu vrata. Za Šestu čakru mesto za kristal je tačka između obrva, dok ga za Sedmu, na kraju, postavljamo iznad temena.

Osim ovih sedam za glavne čakre, isceliteljski tretman možemo pojačati gorskim kristalima postavljenim oko nas i time osnažiti aurično energetsko polje, aktivirati ceo sistem, poboljšati ceo proces… Za to upotrebite 6 (šest) prirodnih gorskih špiceva i njih postavite na sledeći način: jedan ispod stopala, dva pored nogu, u visini desnog i levog skočnog zgloba po jedan, još dva sa strane trupa u visini desnog i levog ramena po jedan, i na kraju jedan iznad glave. Svi imaju špiceve usmerene na gore, čime se obezbeđuje dotok zemaljske energije, dok je onaj iznad glave usmeren na dole, kada se želi dotok spiritualne energije. Tako se prave dva trougla, jedan usmeren na dole, koji predstavlja materijalni nivo i jedan na gore, duhovni nivo, a oba nam obezbeđuju ravnotežu. Ovu formaciju možete napraviti i sa dvanaest gorskih kristala, u slučajevima težih bolesti i veoma slabog energetskog stanja.

Za dodatno stimulisanje i lečenje možete izabrati još koji kristal i postaviti ga na odgovarajuće mesto koje želite da tretirate (npr.: problem sa jetrom, bol u kolenu, povreda uveta, problemi sa srcem – kristal stavite na obolelo mesto ili blizu). Ako su problemi mentalne ili emotivne prirode, potrebno je pronaći mesto gde ih staviti kako bi se delovalo na tom nivou (npr.: kod mentalnih problema na nivou racionalnog, u zavisnosti koji problem i koji kristal su u pitanju, postavljanje može biti kod solarnog pleksusa, ili kod prednjeg dela glave… i sl.). Kombinacija je bezbroj i zato je neophodno da se uđe u svet kristaloterapije malo dublje, kako bi se razvijali u poznavanju čoveka, kristala, tog odnosa i rada sa kristalima.

Sem za rešavanje nekih problema, dodatno kristale možemo koristiti tokom terapije i za stimulisanje i uravnoteženje celog sistema ili delova tela, i to kao kombinacije u parovima (poput Moqui kamenja, ili parova magnetičnog hematita ili nekih drugih). To radimo tako što ćemo pored već postavljenih glavnih i onih koje smo dodali na određene tačke gde su bolesti i problemi, uzeti u svaku ruku po jedan od kamenova iz para, ili ih postaviti pored delova tela sa jedne i druge strane u paru. I ovde je pregršt kombinacija. Nemoguće je sve nabrojati, zato vam ostaje da izoštrite svoj osećaj i učite, vežbate, kombinujete…

Terapija kristalima traje individualno, od 15 (petnaest) minuta, pa do sat vremena. Za to vreme mirujete, upijate blagotvorne vibracije i prepuštate se isceljujućem procesu. Dodatno pojačavate sve i vašim aktivnim učešćem u terapiji kroz vizuelizaciju, pozitivne afirmacije, molitve… i druge tehnike kojima stimulišete, kao pacijent, ceo proces i uspostavljate mnogo snažniji, dublji i brži odnos i proces isceljenja.

Nakon završene terapije kristali idu na energetsko čišćenje i punjenje, prostor provetravate i punite svetlošću i svežom energijom (i čistite i punite energetski ako znate neku od tehnika – što je obavezno ako ste terapeut drugima), nastavljate dalje sa svojim aktivnostima ili se odmarate i spavate ako ste pacijent, i energetski sređujete sebe ako ste terapeut.

 

KRISTALI u PROSTORU

Kako bismo zaokružili priču o upotrebi kristala, ovom prilikom obratićemo pažnju na neke osnovne elemente vezane za njihovu primenu u isceliteljskoj, zaštitnoj i ulozi emitovanja pozitivnih vibracija i energetske podrške u prostoru. Pored svoje dekorativne uloge zbog divnih boja, oblika i sjaja, prirodni kristali doprinose prijatnijoj atmosferi, većem miru i spokoju u prostoru u kome se nalaze. Ako vodite računa o energiji u okruženju, predlažem da oplemenite svoj dom ili radni prostor pozitivnim vibracijama koje isijavaju prekrasni svetlucavi kristali. U prirodnim oblicima, poput kamenih ruža, korala i grančica ili skupine piramidalnih struktura i obeliska, oni unose svetlost u vaš životni prostor i zrače određene frekvencije energije, u zavisnosti od boje, oblika i veličine. Zbog svoje pravilne kristalne strukture oni su izvanredni provodnici toplotne, električne, magnetne i bio-(životne)-energije, kao i njenih drugih oblika. U stanju su da akumuliraju, uvećavaju, poput generatora i isijavaju u svoju okolinu svetlost i sve ostale energetske oblike. Minerali, takođe, svojim snažnim poljem transformišu štetne i unose blagotvorne vibracije u okolinu i u tu svrhu bolje je koristiti prirodne, neobrađene kristale. Poželjno je da budu pravilnog oblika, kao kvarcni kristali koji imaju prirodni oblik piramide, a nalaze se često u skupinama, poput korala. Takve skupine se zovu druze i one snažno energetski deluju u prostoru. Kristali su po svojoj prirodnoj strukturi okamenjena, čista svetlost u čvrstom obliku, određene forme.

U nehumanim uslovima gradskog života, skoro smo potpuno otuđeni od prirode, zelenih prostranstava, neba i zemlje. Želimo li se približiti prirodi, deo neprolazne lepote kreacije možemo sebi priuštiti u vidu kamenih skulptura, u oblicima koje je jedino ona mogla izvajati. Takve boje je mogla izmisliti samo nepresušna imaginacija slobodnog i beskonačnog duha majke Zemlje. Ako u svoj dom unesemo jedan delić te lepote bićemo bliži korenima, bliži Zemlji i njenom stvaralačkom duhu. Ovi sjajni kameni cvetovi mogu dodati svetlost, živost ili mir, oplemeniti i upotpuniti ambijent u kome provodimo trenutke odmora ili radimo.

I kutak sa malo prirodnog svetla dobiće više sjaja uz pomoć jednog ili više komada kristalnih druza, što je stručan naziv za skupinu nekoliko ili više kristalnih samaca. Ako uz to taj kutak osvetlite na odgovarajući način, sijalicama u boji, kristali će upijati svetlost i širiti je u prostor putem svojih glatkih, sjajnih površina. Kada su u obliku piramidica, kao kvarcni kristali, posebno koncentrišu energiju i snažno deluju na svoju okolinu. Zato je u sobama za odmor i spavanje od deset do petnaest kvadrata dovoljno imati kristal ili skupinu veličine od deset do dvadeset santimetara u prečniku. Dnevne sobe, trpezarije ili radne prostore veće kvadrature mogu krasiti krupniji komadi kamenih korala. Veličinu i broj kristala birajte prema veličini prostora, zbog njihovih snažnih vibracija, nemojte da vas ponese njihova lepota i blistavost, pa da preterate sa koncentracijom te moćne svetlosne energije.

Oblik može biti prirodni kao što je kristalni obelisk sa zašiljenim vrhom, pa i više njih sraslih zajedno, različitih veličina, sakupljeni poput grozda ili razgranati kao korali. Od vašeg afiniteta zavisi za koji oblik ćete se opredeliti. Piramidalni više koncentrišu energiju, a zatim je usmeravaju u određenom smeru. Razgranati šire energiju na sve strane u svoju okolinu. Oblik, takođe, zavisi i od vrste minerala. Neki rastu u piramidalnim grozdovima, kao kvarcni, neki u teseralnim, kockastim, kao pirit. Drugi su poput latica ruže, kao kalciti, ili zaobljeni poput hematita, opala. Ako se obrađuju mogu se oblikovati u piramide, kocke, kugle, jaja ili različite skulpture i figure. Svaki oblik nosi svoju simboliku i samim tim, energetsko dejstvo na okolinu. Osetite sami šta vam prija, i opredelite se za odgovarajući oblik i boju u zavisnosti od namene prostorije.

Prema boji možemo uslovno odrediti namenu kristala: crveni i narandžasti  podstiču fizičku aktivnost, poboljšavaju cirkulaciju energije u prostoru, aktiviraju ustajalu i uspavanu vibraciju. Ako je negde slab protok energije ili nedostaje snažna nota, postavite neki jaspis, karneol ili kalcit crvene ili oranž boje. Na primer, u velikim sobama opremljenim nameštajem hladnih ili tamnih boja dobro će doći komad kristala u jarkim, toplim tonovima. U tamnim prostorijama isto će pomoći neki veći svetlucavi kamen.

Za podsticaj mentalne aktivnosti, uravnoteženosti ili boljeg apetita i varenja preporučujem tople žute citrine, tigrovo oko, aragonit ili ćilibar, koji sijaju i greju poput sunca i raduju naš um. Takođe, figurice kao jaja, lopte i oble posude od žuto zelenog oniksa služe istoj svrsi. Dobri su za trpezarije i radne sobe. Zeleni kristali, kao i ružičasti, unose harmoniju, regenerišu i podstiču isceliteljsku energiju u prostoru i u nama, bude pozitivne emocije. Najbolje je da ih smestite u dnevnu sobu i prostoriju za odmor, a po potrebi mogu poslužiti i u spavaćim sobama. Zeleno zrače: žad, hrizopraz i hrizopal, koji su svetliji ili prazem, ahat, aventurin, malahit, koji su tamnije zelene varijante. Roze kvarc isijava u svoju okolinu nežne i tople talase ljubavi.

Plavi minerali inspirišu kreativan rad i imaju zaštitni potencijal. Oni nas štite od štetnih zračenja podzemnih voda, ruda, raznih uticaja kojima smo i ne znajući izloženi, a koja dolaze iz zemlje i svemira, potom od elektromagnetnih talasa i  drugih tehničkih uticaja, prouzrokovanih savremenim načinom života. Zaštitu nam pružaju svetloplavi, kao što su: akvamarin, kalcedon, tirkiz. Sokolovo oko, svilenkasti tamno plavi kristal sa petrolej prugama, može vam pomoći kod zračenja kompjutera i televizora. Za istu svrhu delotvoran je tamno plavi lapis lazuli i azurit.

Ljubičasti kristali unose mir i harmoniju u prostor, opuštaju i omogućavaju lak san. Svojim prijatnim talasima smiruju misli, poboljšavaju koncentraciju, pa su preporučljivi i za radne prostore i za spavaće sobe. Ametist je posebno dobar za miran san, ali i za mentalne aktivnosti, poput učenja i kreativnog rada. Za lepe snove možete manji kristal postaviti na uzglavlje ili veći na noćni ormarić pored kreveta. Takođe, jedna mala piramida ljubičastog fluorita na radnom stolu omogućiće vam da lakše učite i brže se inspirišete za inventivne ideje.

Providni ili mlečno beli kristali pozitivno deluju na sve naše nivoe, jer isijavaju belu svetlost koja sadrži sve boje, poput duge i nose univerzalnu, vrhunsku vibraciju. Zato beli kristali mogu da se postave svuda u stambenom ili radnom prostoru, najbolje pored prozora, gde prikupljaju dnevno svetlo i šire ga u okolinu. Oni izuzetno vole sunčeve zrake, koji ih napajaju energijom. Providni, kao kvarcni gorski kristali, unose bistrinu vode i odsjaj neba i sunca u naš dom. Providni kvarc je i univerzalan i dobar za sve namene, otklanja energetske blokade u telu i transformiše štetne talase u prostoru u pozitivne. Da podsetimo, Gorski kristal u ezoteriji predstavlja sva četiri elementa: zemlju, vodu, vatru, vazduh. Kad se povežemo sa kristalom ili ga stavimo u prostor, unosimo ravnotežu svih elemenata u svoj bio sistem ili okolinu. Ako u prostorijama nemate dovoljno prozora i, samim tim, dnevnog svetla, postavite na istočnu ili južnu stranu sobe, u uglu, stočić sa lampom i kristalom koji zrake svetla reflektuje u prostor oko sebe. Kristal uvek treba da bude dobro osvetljen, bilo dnevnim ili veštačkim svetlom, jer samo tako može širiti svoj blagotvorni uticaj.

Divni kameni cvetovi imaju trajnu lepotu i nezamenjivu dekorativnu i energetsku ulogu. Oni su dar prirode i sjajna svetlosna tela koja unose harmoniju u naš život. Ako im ukažemo poverenje i svoj dom ili kancelariju prepustimo njihovim pozitivnim vibracijama, možemo se osećati prijatnije, životnije, bliže prirodi i njenoj kreativnoj energiji. Potrebno je odrediti kako ćete i gde postaviti kristale u prostoru, koji želite da oplemenite njihovim svetlosnim talasima. Dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjakom za energetsko uređenje prostora koji će ispitati prostor i odrediti najdelotvornije mesto za kristal. Ako niste u mogućnosti da konsultujete stručnjaka pri izboru adekvatnog mesta za kristal, prepustite se sopstvenoj intuiciji i sami ga pronađite.

Kompletan tekst na:

Izvor: narodnamedicina.com

http://narodnamedicina.com/kalajdzic/kristaloterapija.html

Ostavite odgovor

vrh