O NAMA

Биљна Алхемија: наши биљни препарати садрже етил алкохол (етанол)

Наши производи садрже алкохол (етил алкохол високе концентрације), јер је најефикасније растварач за екстракцију биљно активних састојака и њихову брзу испоруку у крвоток и кроз ћелијску мембрану. Алкохолне (етанолне) матичне тинктуре, које су телу лакше доступне, пружају бржу апсорпцију и асимилацију виталних лековитих својстава биљака од капсула, таблета и других сличних производа..

Biljna Аlhemija: naši biljni preparati sadrže etil alkohol (etanol)

Naši proizvodi sadrže alkohol (etil alkohol visoke koncentracije), jer je najefikasniji rastvarač za ekstrakciju biljno-aktivnih sastojaka i njihovo brzo isporučivanje u krvotok i kroz ćelijsku membranu. Alkoholne (etanolne) matične tinkture, koje su lakše dostupne telu, obezbeđuju bržu apsorpciju i asimilaciju vitalnih lekovitih svojstava biljaka od kapsula, tableta i ostalih sličnih proizvoda.

Препарати на бази биљака Биљне алхемије садрже алкохол
Наши производи садрже алкохол јер је он најефикаснији растварач за екстракцију биоактивних састојака биљака и њихово брзо довођење у крвоток и у ћелије кроз ћелијску мембрану.
Алкохолне тинктуре, које су лакше доступне телу, обезбеђују брзу апсорпцију и асимилацију виталних лековитих својстава биљака него форме у капсулама или таблетама.
Зато је најбоље користити препарате неразблажено, сублингвално, задржати бар минут у устима и затим прогутати.
У случају да је таква употреба проблематична, саветује се употреба са што мање течности, остатак процедуре је исти.
Од следеће године почињемо са производњом без етанолних препарата, а на захтев многих корисника.
За сада су у понуди мелиса, сладић, коприва, чичак, … као глицеринске матичне тинктуре а израђене по Антропозофском Фармацеутском Кодексу (АPC).
У новом простору са новом опремом а на задовољство свих.
Користећи нову опрему имаћемо у понуди и препарате мало познате на европском тлу.
А све то у складу са паролом давно изреченом.
Мото фирме је:
Ко једном купи препарате Биљне Алхемије, купује их следећих сто година.

Preparati na bazi biljaka Biljne Alhemije sadrže alkohol
Naši proizvodi sadrže alkohol jer je on najefikasniji rastvarač za ekstrakciju bioaktivnih sastojaka biljke i njihovo brzo dovođenje u krvotok i kroz ćelijsku membranu.
Alkoholne tinkture, koje su lakše dostupne telu, obezbeđuju bržu apsorpciju i asimilaciju vitalnih lekovitih svojstava biljke nego kapsule ili tablete.
Zato je najbolje koristiti preparate nerazblaženo, sublingvalno, zadržati bar minut u ustima i zatim progutati.
U slučaju da je takva upotreba problematična, savetuje se upotreba sa što manje tečnosti, ostatak procedure je isti.
Od sledeće godine počinjemo sa proizvodnjom neetanolnih preparata, a na zahtev mnogih korisnika.
Za sada su u ponudi melisa, sladić, kopriva, … kao glicerinske matične tinkture a izrađene po Antropozofskom Farmaceutskom Kodeksu (APC).
U novom prostoru sa novom opremom a na zadovoljstvo svih.
Koristeći novu opremu imaćemo u ponudi i preparate malo poznate na evropskom tlu.
A sve to u skladu sa parolom davno izrečenom.
Moto firme je :
Ko jednom kupi preparate Biljne Alhemije, kupuje ih sledećih sto godina

Препарати Биљне Алхемије преносе активне састојке, информације и енергију самониклог лековитог биља.
Производи Биљне Алхемије су хомеопатски препарати направљени од лековитог самониклог биља, сакупљаног на врховима планине Централне Србије: Гочу, Жељину, Јастрепцу, Голији, Ртњу, Копаонику, ….
Производимо низ матичних тинктура, преко 120, односно неразређених, чистих екстраката појединачних биљака произведених у складу са захтевима Хомеопатских фармакопеја и Антропозофског Фармацеутског кодекса.
Поред матичних тинктура, производимо комплексне препарате, који су мешавине различитих тинктура у одређеном односу: наменске композитне формуле, мешавине матичних тинктура.
Састав сваке бочице је тачно обележен, тако да свако може исти препарат да направи по датој рецептури:
у препаратима Биљне Алхемије нема тајних састојака, нема тајних технологија.
Наша мисија и наша визија је да пренесемо заборављена знања свим људима широм планете, без изузетака, како бисмо сви могли бити здрави.
Само здрави можемо дочекати и проћи кроз времена која су пред нама. Здрави и сложни, уједињени.
Зато што нам је таква визија сајт Биљне Алхемије, www.biljni-preparati.com тренутно прате у 158 земаља широм земаљске кугле.

Preparati Biljne Alhemije prenose aktivne sastojke, informacije i energiju samoniklog lekovitog bilja.
Proizvodi Biljne Alhemije su homeopatski preparati napravljeni od lekovitog samoniklog bilja, sakupljanog na vrhovima planina Centralne Srbije: Goču, Željinu, Jastrepcu, Goliji, Rtnju, Kopaoniku, ….
Proizvodimo niz matičnih tinktura, preko 120, odnosno nerazređenih, čistih ekstrakata pojedinačnih biljaka proizvedenih u skladu sa zahtevima Homeopatskih farmakopeja i Antropozofskog Farmaceutskog kodeksa.
Pored matičnih tinktura, proizvodimo kompleksne preparate, koji su mešavine različitih tinktura u određenom odnosu: namenske kompozitne formule, miksture matičnih tinktura.
Sastav svake bočice je tačno obeležen, tako da svako može isti preparat da napravi po datoj recepturi:
u preparatima Biljne Alhemije nema tajnih sastojaka, nema tajnih tehnologija.
Naša misija i naša vizija je da prenesemo zaboravljena znanja svim ljudima širom planete, bez izuzetaka, kako bismo svi mogli biti zdravi.
Samo zdravi možemo dočekati i proći kroz vremena koja su pred nama. Zdravi i složni, ujedinjeni.
Zato što nam je takva vizija sajt Biljne Alhemije, www.biljni-preparati.com trenutno prate u 158 zemalja širom zemaljske kugle.

BILJNA ALHEMIJA WORLD

vrh