SISTEMATIZACIJA METODA TRADICIONALNE MEDICINE

Sistematizacija legalizovanih metoda tradicionalne (komplementarne i alternativne) medicine je napravljena radi veće preglednosti i ne isključuje druge vrste podela i grupisanja.

Metode dijagnostike i lečenja
Ajurveda
Akupunktura
Kvantna medicina
Kineska tradicionalna medicina
Makrobiotika
Primenjena kineziologija
Refleksologija
Segmentna terapija
Suđok
Tradicionalna domaća medicina
Tuina
Fitoterapija
Hiropraktika
Homeopatija
Šiacu

Šta je alternativa? 

 

vrh