Image description
Image description
Image description
[image url=“http://www.biljni-preparati.com/wp-content/uploads/2015/06/slajd-

Conticuit populus meus, eo quod non habuerit scientiam. Biblia Sacra Vulgata, Osee 4:6

Informacije objavljene na ovom sajtu sigurno mogu promeniti Vaš život.
Ako niste spremni da proverite sve što mislite da znate, uz pretpostavku da ste možda čitav dosadašnji život bili sistematski obmanjivani, zavaravani i lagani, onda ovo mesto nije za Vas.
Ne očekujem da pasivno prihvatite sve što pročitate, ali Vas molim da obratite pažnju na ove informacije radi Vas samih a time i radi Vašeg najbližeg okruženja. Neka Sile biljaka i minerala iz Majke Zemlje budu sa Vama.


”Kada govorimo o bolesnima danas bilo je poznato još od vremena Hipokrata da čovek predstavlja jedinstvo tela, duše i duha. Cilj medicine i lečenja u njoj bar njenih talentovanijih predstavnika oduvek je bila tzv. holistička medicina. Podsećam, mada znate, da je holizam načelo da se pojedinosti psihičkog života uvek moraju posmatrati u sklopu psihičke celine. Možda bi kao najispravnijeg predstavnika holističke medicine danas mogli označiti psihosomatskog lekara prožetog znanjem i iskustvom takozvanog psihoneuroendokrinoimunološkog sistema. Svi govorimo o imunološkom sistemu stalno, sa pravom naravno, ali gledajte, ovo je zvanična definicija.

Psiho Neuro Endokrino Imunološki sistem.

Počinje, kao što vidite, sve od psihe. Ide preko centralnog nervnog i još značajnijeg vegetativnog nervnog sistema i razume se tih uvek zagonetnih žlezda sa unutarnjim lučenjem koje stara Indija pod imenom čakre poznavala još mnogo ranije.

Postavimo osnovno pitanje: kada čovek oseti da je bolestan psihički ili fizički, ali već smo čuli da ne može postojati fizička ili psihička bolest u čoveku a da nije jedinstvena bolest psihosomatska odnosno somatopsihička. Dakle, postavimo osnovno pitanje, kada čovek oseti da je bolestan da li on traži pomoć i od koga je traži?

Vladeta Jerotić, „Molitva i psihoterapija“, Simpozijum kvantne i informacione medicine, septembar 2011. u Beogradu

”Kako kažu Oci, krajnosti i sa jedne i sa druge strane, jednako su štetne…
Mi treba da idemo carskim putem, kloneći se krajnosti obeju strana“
Sv. Jovan Kasijan (Johannes Cassianus) oko 360 – 435

 

vrh