Permakultura (Permaculture)

permaculture-flower-permakultur-permakultura-david-holmgren-bill-mollison-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-tinktura-ekstrakt-biljni-preparati-com-yt1mi-alternativa-izbor

Permakultura

Permakultura je način življenja ljudskih zajednica prema uzoru iz Prirode. To je harmonično spajanje pejzaža i ljudi putem kog se obezbeđuje hrana, energija, smeštaj i druge materijalne i nematerijalne potrebe na održiv način.

Permakultura se može opisati kao sinteza ekologije, geografije, antropologije, sociologije i dizajna.
Ponekad se Permakultura shvata kao jednostavno vraćanje na tradicionalne obrazace iz prošlosti, međutim, tačno je da oni samo daju neke elemente i inspiraciju za Permakulturu koja je daleko više od toga. U Permakulturi se primenjuju ekološki principi i strategije koje mogu vratiti ravnotežu narušenim ekosistemima.
Permakultura je u suštini praktična i može se primeniti i u urbanim i u ruralnim područjima.

Termin Permakulture je nastao spajanjem dve reči: PERMAnentna  agriKULTURA.
Nastala je sredinom sedamdesetih godina dvadesetog veka, idejom dvojice ekologa Davida Holmgrena i Billa Mollisona.
Nastala je kao sinteza tradicionalne poljoprivredne prakse i inovativne tehnologije.
Permakultura koristi nova znanja iz mnogih naučnih oblasti i predstavlja način života sa prepoznatljivim načelima i principima.

Permakultura omogućava razvijanje ekoloških principa koji se mogu primenjivati u svim slučajevima uzimajući u obzir lokalnu kulturu, klimu, kao i lokalne uzorke i navike. Ona stvara jedinstven dizajn prilagođen određenom korisniku.

Kompleksnost odnosa, uzajamnog delovanja i prožimanja u Permakulturi je predstavljeno na sledeći način:

Spiralni pravac pokazuje evoluciju i primenu principa Permakulture. Početna lična inicijativa se nadovezuje na lokalni, kolektivni i globalni nivo.
U okviru CVETA PERMAKULTURE, laticama su predstavljene oblasti koje služe za širenje i projektovanje dizajna Permakulture.

Izgradnja

Prirodni materijali, solarni dizajn, biotekstura, organski dizajn otpornih konstrukcija.

Alati i tehnologija

Ručni alati, samoproizvodnja, obnovljivi izvori energije, gorivo iz organskog otpada, ponovna upotreba i reciklaža, uskladištenje energije, adaptacija i redizajn infrastrukture i tehnologije.

Obrazovanje i kultura

Kućno vaspitanje, aktivno učešće u rešavanju problema, socijalna ekologija, interaktivno školsko učenje.

Zdravlje i duhovni napredak

Preventivna i alternativna medicina, redovne vežbe u duhu istočne tradicije, razvijanje emotivne inteligencije, prave vrednosti i sklad sa prirodnim zakonima.

Finajsije i ekonomija

Razvijanje ruralnih područja, efikasno iskorišćavanje resursa, eko-lanac (proizvođač-potrošač), fer trgovina, korišćenje novih tehnologija.

Mandat zemljišta i upravljanje zajednica

Pravna struktura za ekološki dizajnirane zajednice (zajednička svojina i organizacija), konsenzus odlučivanja.

Zemljište i prirodno upravljanje

Bio-intenzivne bašte, organska proizvodnja, prikupljanje i skladištenje semena određenih sojeva, produktivna pejzažna analiza, održivi razvoj, razvijanje šumskih ekosistema, prikupljanje divljih plodova, integrisane akvakulture.

ETIKA

Nukleus Permakulture je u njenoj etici i dizajnu principa koji se prožimaju kroz sve strukture kako bi se omogućili uslovi održivog razvoja.
Pre svega etika Permakulture uključuje razvijanje svesti i usvajanje tradicionalnih vrednosti koje omogućavaju biološki i kulturni opstanak.
Etika Permakulture se uveliko razlikuju od koncepta aktuelnih društvenih normi i razmišljanja.
Jednostavno, ona predstavlja retro-inovaciju.

Briga o zemlji

Оpšta briga o planeti i životu, smanjenje sopstvenog uticaja na životnu sredinu.

Briga o ljudima

Razvijanje ljubavi i poštovanja prema sebi kao preduslov za razumevanje i ljubav prema drugima, društvena saradnja, fokusiranje na pozitivne stvari i razvijanje mogućnosti koje one nude, prihvatanje lične odgovornosti.

Pravilna raspodela

Umerenost u trošenju prirodnih i društvenih dobara, ostvarivanje lične i društvene koristi od uspostavljene ravnoteže, ovladavanje sobom.
„Čovek koji je ovladao sobom ume da se ponaša u svakoj prilici na odgovarajući način.
Takav čovek se s pravom zove UMETNIK ŽIVLJENJA.“

PRINCIPI

Permakultura se bazira na 12 principa koji nam omogućavaju kreativno redizajniranje našeg okruženja, kao i naš lični stav i ponašanje prema prirodnim resursima i održivim zajednicama.

Principi su univerzalni i mogu se primenjivati na različite segmente društva.
Permakultura je odgovor za organski redizajn društva i kulture.

PERMAKULTURA U SRBIJI

Povećavanjem svesti zajednice o pitanjima životne srdine u kombinaciji sa visokim troškovima energije, vode i hrane verovatno će dovesti do razvoja  Permakulture u Srbiji.

Izvor: cuvariprirode.org

Ostavite odgovor

vrh