Segmentna terapija

SEBIOT-Segmentna-Bioenergetska-Terapija-Segmentna-terapija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

SEGMENTNA TERAPIJA

 

Segmentna terapija se ubraja u alternativne medicinske terapije, iako su njenoj pojavi i razvoju doprinela saznanja do kojih se došlo u oficijelnoj medicini.

Objašnjenje njenih terapeutskih procedura i efekata zasnovano je na fenomenu projektovanog bola, koji je uočen krajem 19. veka, a ima verifikovano neurološko objašnjenje.

Po načinu zasnivanja terapijskih procedura, segmentna terapija je nesumnjivo medicinska terapija, ali s obzirom na karakter apliciranih terapijskih sredstava ona divergira na dve terapije, od kojih se jedna od njih može nazvati alternativnom medicinskom terapijom.

Segmentna terapija se obavlja tretmanom tzv. Hedovih zona, tj. dermotoma na kojima se manifestuje fenomen projektovanog bola.

Kako postoji korespondencija između Hedovih zona i unutrašnjih somatskih struktura, to se delovanje na datu unutrašnju somatsku strukturu obavlja terapijskim tretmanom na korespondentnoj Hedovoj zoni, koji se formalno svodi na transkutanu neurostimulaciju.

Hedove zone i odgovarajuće korespondentne unutrašnje somatske strukture se identifukuju empirijskim putem i sistematizovane su u atlasima, koji su nužno pomoćno sredstvo kod primene segmentne terapije, jer pored navedenog sadrže i terapeutska sredstva koja treba aplicirati kod tretmana pojedinih zona. Disfunkcija unutrašnje somatske strukture ne mora se nužno manifestvati u vidu projektovanog bola na korespondentnoj Hedovoj zoni.

Nezavisno od toga da li se projektovani bol javlja ili ne, segmentna terapija se može primeniti za regulaciju disfunkcija svake unutrašnje somatske strukture za koju postoji empirijski ustanovljena korespondentna Hedova zona.

S obzirom na karakter apliciranih terapijskih sredstava, kako je prethodno pomenuto, može se govoriti o dva tipa segmentne terapije medicinskoj i alternativnoj segmentnoj terapiji.

U medicinski zasnovanoj segmentnoj terapiji koriste se terapijska sredstva, čije je delovanje medicinski ispitano i verifikovano.

To su medikamenti, najčešće analgetici ali i drugi medikamenti, koji se injektiraju u potkožne depoe u korespondentnoj Hedovoj zoni, ili se površinski apliciraju specijalnim medicinskim flasterima, čime se omogućava njihova postepena apsorpcija.

Za razliku od njih, u alternativnoj segmentnoj terapiji koriste se terapijska sredstva, čiji su načini i efekti delovanja nepotpuno medicinski ispitani i verifikovani.

Najčešće se koriste permanentni magneti, elektrostimulatori, laseri male snage, termostimulatori, akupunkturne igle, ventuze, masaža, akupresura itd.

Njima se stimulišu nervi u domenu Hedovih zona, čime se posredno deluje na korespondentne unutrašnje somatske strukture.

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

Ostavite odgovor

vrh