Primenjena kineziologija

Applied-kinesiology-Primenjena-kineziologija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

PRIMENjENA KINEZIOLOGIJA

 

Hiropraktičar George Goodheart je davne 1965. postavio novi pristup za rešenje recidiva pri nameštanju kičme.

Tako je nastala metoda Primenjene kineziologije, koja se s vremenom razvila u brojne oblike.

Osnova ove metode je povezanost mišića, akupunkturnih meridijana, organa i brojnih refleksoloških tačaka i područja na telu. Koristeći manualno testiranje mišića, poznato u kliničkoj fizioterapiji, dobija se uvid u celokupno stanje organizma.

 

Sve celovite metode, u koje spada i Primenjena kineziologija, bave se osobom, a ne problemom dela tela ili psihe – bolešću.

 

Ne gubeći ovu ogradu iz vida mogu se očekivati povoljni rezultati:

Kod poremećaja cirkulacije krvi i većine problema vezanih uz to, kao što su glavobolje, hladne noge i ruke, oporavak povređenih delova tela itd.

Kod problema sa nervnim sistemom, utrnulosti, smanjene pokretljivosti, povreda, raznih poremećaja u neurološkoj organizaciji i sl.

Kod problema u cirkulaciji limfe, izlučivanju štetnih materija iz organizma, smanjenom imunitetu…

Kod lošeg držanja tela i s tim povezanih problema s kičmom

Kod emocionalnih problema koji nisu poprimili izrazito patološki oblik

Pri otkrivanju osetljivosti na određenu hranu, a delom i u slučaju alergija.

 

Balansiranjem životne energije, nervnog, cirkulatornog i limfnog sistema, svoje ishrane, držanja tela i emocionalnogpsihičkog života stvoriće se povoljni uslovi za ozdravljenje pojedinih organa ili skladan rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

 

U telu čoveka ima 327 parnih i dva neparna mišića. Mišićnim testovima čita se telesni jezik i moglo bi se reći da je svaki test drugi znak tog jezika.

Sa 14 znakova mnogo se toga može izraziti, no svakako se mnogo više može sa svim znakovima tog jezika.

 

Tehnike metode primenjene kineziologije dele se u četiri vrste.

 

U prvu se ubrajaju tehnike za samopomoć.

To su jednostavne vežbe kojima se može za minut-dva na dan jačati vlastita životna energija.

 

Tehnikama za jačanje, najpre manualnim testiranjem mišića, pronalazimo slabe delove i područja u organizmu, a zatim ih jačamo pomoću neurolimfnih refleksnih tačaka i područja, neurovaskularnih refleksnih tačaka, energetskog stimulisanja akupunkturnih meridijana, i specifičnom masažom senzornih organa u mišićima.

 

Pomoću tehnika za balansiranje može se otkriti višak ili manjak životne energije te preko refleksnih puteva delovati na glavni uzrok neravnoteže i balansirati ceo organizam.

 

U pomoćne tehnike ubrajamo one koje nam omogućavaju da se i u posebnim okolnostima testiraju mišići, osiguraju pouzdaniji rezultati, lakše testiraju refleksna područja koja se nalaze na manje pristupačnim ili osetljivijim mestima.

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

Ostavite odgovor

vrh