INFEKCIJE URINARNE STOP 6 MIX (Formula composita ad Infectio tractus urinarii ICD-10 N39)

INFEKCIJE URINARNE STOP 6 MIX (Formula composita ad Infectio tractus urinarii  ICD-10 N39)

INFEKCIJE URINARNE STOP 6 MIX, MEŠAVINA 6 MATIČNIH TINKTURA – hidroetanolni tečni ekstrakti svežih delova biljaka

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX: (Formula composita ad Infectio tractus urinarii ICD-10 N39)

Kompozitna formula, preparat namenjen kao pomoć kod tegoba izazvanih urinarnim infekcijama.

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX, MEŠAVINA 6 MATIČNIH TINKTURA – hidroetanolni tečni ekstrakti svežih delova biljaka

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX: (Formula composita ad Infectio tractus urinarii ICD-10 N39)

Kompozitna formula, preparat namenjen kao pomoć kod tegoba izazvanih urinarnim infekcijama.

 

Juniperus communis,               fructus recentis Ø; Rosmarinus officinalis,           herba recentis. Ø;
Mentha longifolia,                       herba recentis Ø; Solidago virgaurea,               herba recentis. Ø;
Origanum vulgare,                      herba recentis Ø; Thymus serpyllum,                herba recentis. Ø;

 

MKB-10: N39 (ICD-10: N39)

 

N11 Hronično zapaljenje bubrega, Pyelonephritis

N30 Zapaljenje mokraćne bešike, Cystitis

N39 Infekcije mokraćnih puteva, Infectio tractus urinarii 

 

U skladu sa:

Eu. Ph. 8,  01.07.2015. monografijama: 1532 Juniperus communis; Mentha longifolia; 1880 Origanum vulgare; 1560 Rosmarinus officinalis;  1892 Solidago virgaurea;  1891Thymus serpyllum. 

EMA/HMPC/, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC): Assessment report on Juniperus communis, pseudo-fructus; Mentha longifolia, herba; Origanum vulgare, herba; Rosmarinus officinalis, herba;  Solidago virgaurea, herba;  Thymus serpyllum, herba. 

EMA/HMPC/, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC): Community herbal monograph on Assessment report on Juniperus communis, pseudo-fructus; Mentha longifolia, herba; Origanum vulgare, herba; Rosmarinus officinalis, herba;  Solidago virgaurea, herba;  Thymus serpyllum, herba. 

Fr. Ph. ANSM (Pharmacopée française: Juniperus communis; Mentha longifolia; Origanum vulgare; Rosmarinus officinalis; Solidago virgaurea; Thymus serpyllum ad praeparationes homoeopathicas.

 

Biljni preparat u tečnom obliku (nerazblaženi ili razblaženi) za oralnu upotrebu.

a) pseudo-fructus (Juniper fresh berry),

b) herba (fresh flowering plant),

c) herba (before flowering, fresh plant).

 

Sastav:

mešavina matičnih tinktura:

a) tečni ekstrakt (DER 1:1), ekstrakcioni rastvarač etanol 51% (v/v),

b) tečni ekstrakt (DER 1:2), ekstrakcioni rastvarač etanol 65% (v/v),

u sledećem odnosu:

 

25 mL  Juniperus communis,fructus recentis Ø 15 mL  Rosmarinus oficinalis,herba recentis Ø;
15 mL Mentha longifolia,herba recentis Ø; 15 mL Solidago virgaurea,herba recentis Ø;
15 mL  Origanum vulgare,herba recentis Ø; 15 mL Thymus serpyllum,herba recentis Ø;

 

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX, sadrži preko 1000 hemijskih jedinjenja koja ispoljavaju preko 1400 istraženih dejstava *(podaci ažurirani oktobra 2016. -pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata).

 

Sadržaj:

a) minimalno ((pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata),

b) u većoj koncentraciji sadrži (pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata),

c) više od svih biljaka sadrži (pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata).

 

Indikacije:

Biljni preparati su namenjeni poboljšanju opšteg stanja organizma kroz razna naučno dokazana dejstva.

Upotreba kod tegoba izazvanih urinarnim infekcijama.

 

Dr. Džems Djuk (Dr. James Duke) u Handbook of Medicinal Herbs, 2nd Ed. (2002). CRC Press, navodi sledeće:

 

– ima jako dejstvo kod:

tegoba izazvanih urinarnim infekcijama.

 

– delotvoran kod:

bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija, …

 

– upotrebljava se kao:

jak antibakterik, urinarni antiseptik, antiescherichic,  antiinflamatik, antioksidant,antivirotik, kandidacid,diuretik, imunostimulant, imunomodulator,  …

Juniperus communis (Cupressaceae)

Activity: Antibacterial, antioxidant, antiinflammatory, Cancer-Preventive, Antispasmodic, antiviral, antiseptic, fungicide, antimutagenic, Antitumor,  Antifeedant, Analgesic, Antiradicular, Candidicide, AntiHIV, antidiabetic, Antiperoxidant, Antiedemic, Cytotoxic, Nematicide, Diuretic, immunostimulant, …

 

Mentha longifolia (Lamiaceae) Activity:

Antibacterial, antiinflammatory, antiseptic, Fungicide, antioxidant, Antistaphylococcic, Antiviral, Candidicide, Acaricide, Trichomonicide, Antiedemic, Anticariogenic, Antihistaminic, Antisalmonella, Antiherpetic, Antiproliferant, Larvicide, Allelopathic, Antistreptococcic, Allelochemic, Antipyretic, Antiprostaglandin, Diuretic, …

 

Origanum vulgare (Lamiaceae) Activity:

Antibacterial, Antiinflammatory, Antiseptic, Fungicide, Antioxidant, Nematicide, Antistaphylococcic, Antiviral, Cancer-Preventive, Transdermal, Acaricide, Candidicide, Spasmogenic, Allelochemic, Trichomonicide, Antiacne, Candidistat, Antitumor, Allelopathic, Anthelmintic, Vermicide, Fungistat, Antisalmonella,…

 

Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) Activity:

antioxidant, Cancer-preventive, antibacterial, antiinflammatory, fungicide, antiviral, antiseptic, nematicide, hepatoprotective, diuretic, antifeedant, Candidicide, antistaphylococcic, Immunomodulator, apoptotic, trichomonicide, hypoglycemic, antiatherosclerotic, vasodilator, chemopreventive, antiprostaglandin, antinociceptive, immunostimulant, essential, anticonvulsant, estrogenic,

 

Solidago virgaurea (Asteraceae) Activity:

Cancer-Preventive, Antioxidant, Antitumor, Diuretic, Antiinflammatory, Antibacterial, Antiradicular, Antiherpetic, Antiviral, Antihepatotoxic, Antifeedant, Immunostimulant, Antiperoxidant, Antigonadotropic, Chemopreventive, Antinociceptive, Juvabional, Antileukotriene, Antinitrosaminic, Anticancer, Antiescherichic,  Antistaphylococcic, Antiseptic, Anticarcinogenic, Antimetastatic, Antistaphylococcic,  Cytoprotective, …

 

Thymus serpyllum (Lamiaceae) Activity:

Antibacterial, Antispasmodic, Antioxidant, Antiviral, Antiinflammatory, Antiseptic, Fungicide, Cancer-Preventive, Nematicide, Candidicide, Antitumor, Antistaphylococcic, Trichomonicide, Antiherpetic, Antistreptococcic, Anticancer, Antiradicular, Acaricide, antiedemic, Anthelmintic, Diuretic, Antiproliferant, Immunomodulator, Anxiolytic, Allelopathic, …

 

Doziranje i način primene:

2 mL (80 kapi) podeljeno u 2 do 4 doze.

Biljni preparat INFEKCIJE URINARNE 6 MIX:

pojedinačna doza: 0,5-1 mL, preporučena dnevna doza (PDD): 2 mL.

Oralna primena (sat vremena pre obroka).

Ne prekoračivati preporučene doze, osim u konsultaciji sa zdravstvenim profesionalcem, lekarom ili farmaceutom.

Napraviti pauzu posle 8 nedelje neprekidne upotrebe preparata.

Po preporukama, preparat postiže najbolje efekte pri upotrebi od 8 do 12 nedelja, duža upotreba je bezbedna uz pauze.

 

Kontraindikacije:

preosetljivost na aktivne supstance,

preosetljivost na biljke porodice *(pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata).

Kontraindikativna upotreba u trudnoći (Mentha longifolia je u velikim količinama abortificijent)

Zbog toga je veoma važno da pacijenti ne koriste prepisane lekove zajedno sa herbalnim preparatima. Sa druge strane, lekari uvek treba da pitaju pacijente da li upražnjavaju neki od alternatvnih metoda lečenja.

 

Čuvanje:

na tamnom, suvom i hladnom mestu do 20˚C, van domašaja dece i izlaganja EM zračenju,  u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

 

Rok upotrebe:

5 godina, posle prvog otvaranja 6 meseci.

 

Pakovanje:

50 mL i 100 mL, farmaceutske braon bočice standarno, 250 mL, 500 mL, 1 L i 5 L na zahtev.

 

Nutritivne informacije:

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX:

energetska vrednost u 100 mL: 1504 kJ/ 360 kcal,

u preporučenoj dnevnoj dozi (PDD) 2 mL: 30kJ/ 7,17 kcal,

suve materije (DR) više od 1,9% (Fr. Ph.), 1,4% RD 0,935 – 0,955 (HAB2010).

 

Bez konzervanasa, proteina, masti i ugljenih hidrata.

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX je rukom rađen proizvod. 

Analizu komponenata na teške metale, pesticide i mikrobiološku ispravnost preparata broj 4603120601 od 29.03.2016. godine izvršila ANAHEM LABORATORIJA BEOGRAD, u sklopu preparata RESPIRO 30.

 

CENOVNIK

INFEKCIJE URINARNE 6 MIX, MEŠAVINA MATIČNIH TINKTURA,

50 mL RSD 750,00; 100 mL RSD 1500,00.

PREPORUKA: uz preparat je poželjno koristiti eterično ulje biljke Melaleuca alternifolia i obavezno tinkturu Propolis-a.

Podaci ažurirani oktobra 2016. Poželjno pogledati i ostale informacije sa:

http://www.biljni-preparati.com/preparati/infekcije-urinarne-6-mix-formula-composita-ad-infectio-tractus-urinarii-icd-10-n39/

Juniperus communis (Cupressaceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, Antioxidant, Antiinflammatory, Perfumery, FLavor, Cancer-Preventive, Antispasmodic, Antiviral, Antiseptic, fungicide, Antimutagenic, Antitumor, Insectifuge, Irritant, Allergenic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antifeedant, Analgesic, Sedative, Antiulcer, Antiradicular, Hypocholesterolemic, Hepatoprotective, Antileukemic, Candidicide, AntiHIV, Antidiabetic, Choleretic, Antiaggregant, Antiperoxidant, Antiedemic, Antiacne, Cytotoxic, Nematicide, Diuretic, Antiasthmatic, Immunostimulant,

Antiherpetic, Antihistaminic,

Reference:

Yamamoto, A., Umemori, S., and Muranishi, S. 1993. Absorption Enhancement of Intrapulmonary Administered Insulin by Various Absorption Enhancers and Protease Inhibitors in Rats. J. Pharm. Pharmacol. 46: 14-18, 1994.

Williamson, E. M. and Evans, F. J., Potter’s New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations, Revised Ed., Saffron Walden, the C. W. Daniel Co., Ltd., Essex UK, 362 pp, 1988, reprint 1989.

Tunon, H., Thorsell, W., and Bohlin, L. 1993. Mosquito Repelling Activity of Compounds Occurring in Achillea millefolium L. (Asteraceae). Economic Botany 48(2): 111-120, 1994.

Chiang, L. C., Chiang, W., Chang, M. Y., Ng, L. T., Lin, C. C. 2003. Antileukemic activity of selected natural products in Taiwan. Am J Chin Med, 31(1):37-46.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Pizzorno, J.E. and Murray, M.T. 1985. A Textbook of Natural Medicine. John Bastyr College Publications, Seattle, Washington (Looseleaf).

Jin, G-Z., Yamagata, Y., and Tomita, K.-i. 1989. Structure of Rutin Pentamethanol. Chem. Pharm. Bull. 38(2): 297-300, 1990.

Watt, J.M., and Breyer-Brandwijk, M.G. The Medicinal and Poisonous Plants of Southern and Eastern Africa. 1962.

Taylor, Leslie. 2005. The Healing Power of Rainforest Herbs. SquareOne Publisher, Garden City Park, NY. 519 pp.

Huang, K. C. 1993. The Pharmacology of Chinese Herbs. CRC Press, Boca Raton, FL 388 pp.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Lawrence Review of Natural Products, Jun-90.

Economic & Medicinal Plant Research, 1: 124.

Economic & Medicinal Plant Research, 6: 189.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

 

Mentha longifolia (Lamiaceae) Activity:

Pesticide, FLavor, Perfumery, Antibacterial, Insectifuge, Antispasmodic, antiinflammatory, Irritant, Antiseptic, Fungicide, Sedative, Antiacetylcholinesterase, Antioxidant, Allergenic, Nematicide, Insecticide, Herbicide, Antistaphylococcic, Antiviral, Candidicide, Antifeedant, Analgesic, Antiviral, Candidicide, Expectorant, Acaricide, Trichomonicide, Antiulcer, Antiedemic, Myorelaxant, Anticariogenic, Antihistaminic, Antiacne, Antimutagenic, Antisalmonella, Antitumor, Transdermal, antiallergic, Calcium-Antagonist, Antiasthmatic, Antisalmonella, Antiaggregant, Carminative, Antiherpetic, Antiproliferant, Anesthetic, Larvicide, CNS-Depressant, Antiflu, Spasmogenic, Allelopathic, Insectiphile, ACE-Inhibitor, CNS-Stimulant, Antiradicular, Antistreptococcic, Allelochemic, Antipyretic, Antiprostaglandin, Diuretic

Reference:

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Bisset, N.G., ed. 1994. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. CRC Press. Boca Raton, FL. 566 pp.

Zebovitz, T. C. Ed. 1989. Part VII. Flavor and Fragrance Substances, in Keith L. H. and Walters, D.B., eds. Compendium of Safety Data Sheets for Research and Industrial Chemicals. VCH Publishers, New York. 3560-4253.

Wagner & Wolff, eds. 1977. New Natural Products (RS164. I56. 176)

Zebovitz, T. C. Ed. 1989. Part VII. Flavor and Fragrance Substances, in Keith L. H. and Walters, D.B., eds. Compendium of Safety Data Sheets for Research and Industrial Chemicals. VCH Publishers, New York. 3560-4253.

Igile, G.O., Oleszek, W., Burda, S., and Jurzysta, M. 1995. Nutritional Assessment of Vernonia amygdalina Leaves in Growing Mice. J. Agric. Food Chem. 43: 2162-2166.

Nigg, H.N. and Seigler, D.S., eds. 1992. Phytochemical Resources for Medicine and Agriculture. Plenum Press, New York. 445 pp.

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Wright,C.W.(Ed)2002.Medicinal&Aromatic Plants-Industrial Profiles.Artemisia.344pp.Maffei,M.(Ed)2002.Vetiveria.The Genus Vetiveria.Taylor&Francis.NY,NY.191pp.Southwell,I.,Lowe,R.(Eds)1999.Tea Tree.The Genus Melaleuca.Harwood Acad.Pub.Amsterdam,Netherlands.

Martindale’s 28th

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 195.

Madaus, G. 1976. Lehrbuch der Biologischen Hilfmittel. Vol,. 1-3. 2862 pp. (+ 144 p. index). Georg Olms Verlag, Hildescheim. Reprint of 1938 Madaus.

Phytotherapy Research, 4: 95.

Martindale’s 29th

  1. Food Hyg. Soc. Jap. 33(6): 569.

Economic & Medicinal Plant Research, 6: 235.

Tramil, 42: 511.

Yamamoto, A., Umemori, S., and Muranishi, S. 1993. Absorption Enhancement of Intrapulmonary Administered Insulin by Various Absorption Enhancers and Protease Inhibitors in Rats. J. Pharm. Pharmacol. 46: 14-18, 1994.

Yamamoto, A., Umemori, S., and Muranishi, S. 1993. Absorption Enhancement of Intrapulmonary

Leung, A.Y., Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs, and Cosmetics, John Wiley & Sons, New York, 1980.

Pakistan Encyclopedia Planta Medica. 1986.

List, P.H. and Horhammer, L., Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Vols. 2-6, Springer-Verlag, Berlin, 1969-1979.

 

Origanum vulgare (Lamiaceae) Activity:

Pesticide, FLavor, Insectifuge, Perfumery, Antibacterial, Irritant, Antispasmodic, Sedative, Antiinflammatory, Antiseptic, Fungicide, Antioxidant, Allergenic, Antifeedant, Expectorant, Insecticide, Nematicide, Antistaphylococcic, Antiviral, Herbicide, Antiacetylcholinesterase, ACE-Inhibitor, Cancer-Preventive, Analgesic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Transdermal, Acaricide, Candidicide, Spasmogenic, Allelochemic, Trichomonicide, P450-2B1-Inhibitor, Antialzheimeran, Antiacne, Antiradicular, Antiflu, Antinitrosaminic, Carminative, Antitussive, Candidistat, Antiasthmatic, Antimelanomic, Anesthetic, Motor-Depressant, Antitumor, Allelopathic, Chemopreventive, Anthelmintic, Antimutagenic, Insectiphile, (-)-Chronotropic, Vermicide, Antibronchitic, Antioxidant (LDL), Tranquilizer, Fungistat, Cyclooxygenase-Inhibitor, Antisalmonella, CNS-Stimulant, …

Reference:

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Jacobson, M., Glossary of Plant-Derived Insect Deterrents, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 213 p, 1990.

Revista Itiliana Eppos, 12: 5, 1994.

Buchbauer et al, e.g.Buchbauer et al,1993.Therapeutic properties of essential oils and fragrances. Chap.12 in Teranishi,R, Buttery,R.G and Sugisawa,H. Eds. Bioactive Volatile Compounds from Plants. ACS Symposium Series 525. Amer. Chem. Soc., Washington DC

Wagner & Wolff, eds. 1977. New Natural Products (RS164. I56. 176)

Hansel, R., Keller, K., Rimpler, H., and Schneider, G. eds. 1992. Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Drogen (A-D), 1209 pp., 1993 (E-O), 970 pp., 1994 (P-Z), 1196 pp. Springer-Verlag, Berlin.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Wright,C.W.(Ed)2002.Medicinal&Aromatic Plants-Industrial Profiles.Artemisia.344pp.Maffei,M.(Ed)2002.Vetiveria.The Genus Vetiveria.Taylor&Francis.NY,NY.191pp.Southwell,I.,Lowe,R.(Eds)1999.Tea Tree.The Genus Melaleuca.Harwood Acad.Pub.Amsterdam,Netherlands.

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 195.

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Martindale’s 28th

Okamura, K., Iwakami, S., Matsunaga, T. 1992. Biological Activity of Monoterpenes from Trees. Toyama-Ken Yakuji Kenkyusho Nenpo, (20): 95-101.

  1. Gracza (1985) as cited by Buchbauer re antiacetylcholinesterase.

Jimenez, J., Navarro, M.C., Montilla, M.P., Martin, A. and Martinez, A. 1993. Thymus zygis Oil: Its Effects on CCl4-Induced Hepatotoxicity and Free Radical Scavenger Activity. JEO5: 153-8.

Leung, A. Y. and Foster, S. 1995. Encyclopedia of Common Natural Ingredients 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York. 649 pp.

Iwu, M.M. 1993. Handbook of African Medicinal Plants. CRC Press, Boca Raton, FL 435 pp.

Madaus, G. 1976. Lehrbuch der Biologischen Hilfmittel. Vol,. 1-3. 2862 pp. (+ 144 p. index). Georg Olms Verlag, Hildescheim. Reprint of 1938 Madaus.

Buchbauer et al, e.g.Buchbauer et al,1993.Therapeutic properties of essential oils and fragrances. Chap.12 in Teranishi,R, Buttery,R.G and Sugisawa,H. Eds. Bioactive Volatile Compounds from Plants. ACS Symposium Series 525. Amer. Chem. Soc., Washington DC

Wright,C.W.(Ed)2002.Medicinal&Aromatic Plants-Industrial Profiles.Artemisia.344pp.Maffei,M.(Ed)2002.Vetiveria.The Genus

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Williamson, E. M. and Evans, F. J., Potter’s New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations, Revised Ed., Saffron Walden, the C. W. Daniel Co., Ltd., Essex UK, 362 pp, 1988, reprint 1989.

Kauderer, B., Zamith, H., Paumgartten, F.J.R., and Speit, G. Evaluation of the Mutagenicity of B-Myrcene in Mammalian Cells In Vitro. Environmental and Molecular Mutagenesis 18: 28-34, 1991.

Pakistan Encyclopedia Planta Medica. 1986.

Hansel, R., Keller, K., Rimpler, H., and Schneider, G. eds. 1992. Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Drogen (A-D), 1209 pp., 1993 (E-O), 970 pp., 1994 (P-Z), 1196 pp. Springer-Verlag, Berlin.

List, P.H. and Horhammer, L., Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Vols. 2-6, Springer-Verlag, Berlin, 1969-1979.

 

Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) Activity:

pesticide, antioxidant, Cancer-preventive, antibacterial, antiinflammatory, perfumery, flavor, insectifuge, fungicide, antiviral, antispasmodic, irritant, antiulcer, antiseptic, sedative, antitumor, allergenic, antimutagenic, analgesic, hypocholesterolemic, nematicide, antiradicular, aldose-reductase-inhibitor, antiedemic,  hepatoprotective, diuretic, antifeedant, expectorant, Candidicide, hipotensive, cytotoxic, antiHIV, herbicide, antihistaminic, anesthetic, antihepatotoxic, antiacetylcholinesterase, insecticide, antiherpetic, antiarthritic, antiallergic, anticataract, myorelaxant, antiaggregant, antidiabetic, antiacne, antistaphylococcic, choleretic, cardioprotective, Immunomodulator, apoptotic, anticariogenic, lipoxygenase-Inhibitor, trichomonicide, hypoglycemic, antiatherosclerotic, vasodilator, Calcium-antagonist, chemopreventive, anxiolytic, vasodilator, antiatherosclerotic, CNS-depressant, antiasthmatic, COX-2-Inhibitor, antiprostaglandin, antirheumatic, antileukemic, anticancer, antialzheimeran, antinociceptive, immunostimulant, antihypertensive, essential, carminative, antiosteoporotic, antimelanomic, antidepressant, anticonvulsant, estrogenic,

Reference:

Vlietinck, A.J. and Dommisse, R.A. eds. 1985. Advances in Medicinal Plant Research. Wiss. Verlag. Stuttgart.

Jacobson, M., Glossary of Plant-Derived Insect Deterrents, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 213 p, 1990.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Davies, S., and Stewart, A. 1990. Nutritional Medicine. Avon Books, New York. 509pp.

Werbach, M. 1993. Healing with Food. Harper Collins, New York, 443 pp.

Planta Medica, 57: A56, 1991.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

Martindale’s 29th

Lydon, J. & Duke, S., The potential of pesticides from plants, pp. 1-41 in Craker, L. & Simon, J., eds, Herbs, Spices & Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture, & Pharmacology, v. 4, Oryx Press, Phoenix, 1989, 267pp.

Tsuruga, T., Chun, Y.-T., Ebizuka, Y., and Sankawa, U. 1991. Biologically Active Constituents of Melaleuca leucadendron: Inhibitors of Induced Histamine Release from Rat Mast Cells. Chem. Pharm. Bull. 39(12): 3276-3278, 1991.

Yamamoto, A., Umemori, S., and Muranishi, S. 1993. Absorption Enhancement of Intrapulmonary Administered Insulin by Various Absorption Enhancers and Protease Inhibitors in Rats. J. Pharm. Pharmacol. 46: 14-18, 1994.

Ohnishi, M., Morishita, H., Iwahashi, H., Toda, S., Shirataki, Y., Kimura, M., and Kido, R. 1993. Inhibitory Effects of Chlorogenic Acids on Linoleic Acid Peroxidation and Haemolysis. Phytochemistry. 36(3): 579-583. 1994.

Hansel, R., Keller, K., Rimpler, H., and Schneider, G. eds. 1992. Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Drogen (A-D), 1209 pp., 1993 (E-O), 970 pp., 1994 (P-Z), 1196 pp. Springer-Verlag, Berlin.

Challem, J., Berkson, Burt, and Smith, Melissa Dianne. 2000. Syndrome X – The complete nutritional program to prevent and reservse insulin resistance. John Wiley & Sons, New York. 272 pp. $24.95

Zheng, G-Q., Kenney, P.M., and Lam, L.K.T. Sesquiterpenes From Clove (Eugenia caryophyllata) As Potential Anticarcinogenic Agents. Journal of Natural Products 55(7): 999-1003, 1992.

Kashiwada, Y., et. al. 1998. Anti-AIDS Agents. 30. Anti-HIV Activity of Oleanolic Acid, Pomolic Acid, and Structurally Related Triterpenoids. J. Nat. Prod., 61 (9): 1090-1095

Borchard, R. E., Barnes, C. D., and Eltherton, L. G. 1991. Drug Dosage in Laboratory Animals: A Handbook. (3rd Ed.) The Telford Press, Inc., P. O. Box 287, Caldwell NJ 07006.

Chiang, L. C., Chiang, W., Chang, M. Y., Ng, L. T., Lin, C. C. 2003. Antileukemic activity of selected natural products in Taiwan. Am J Chin Med, 31(1):37-46.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Leung, A. Y. and Foster, S. 1995. Encyclopedia of Common Natural Ingredients 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York. 649 pp.

Facciola, S. 1998. Cornucopia – A Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, Vista CA. 713 pp.

 

Solidago virgaurea (Asteraceae) Activity:

Aldose-Reductase-Inhibitor, Cancer-Preventive, Antioxidant, Antitumor, Antiinflammatory, Antibacterial, Pesticide, Antiradicular, Antiherpetic, Antimutagenic, Antiviral, Antitumor-Promoter, Antihepatotoxic, Antifeedant, Diuretic, Immunostimulant, Antiulcer, Antiperoxidant, Choleretic, Antispasmodic, Hypoglycemic, Anticataract, Antigonadotropic, Antisunburn, Analgesic, Topoisomerase-II-Inhibitor, Sunscreen, Chemopreventive, Antinociceptive, Juvabional, Antileukotriene, Antiproliferant, Antitumor (Skin), Hemostat, Antithyroid, Antinitrosaminic, Anticancer, Fungicide, Antiflu, Antileukemic, Larvistat, Antiedemic, Antiaggregant, AntiHIV, Allelochemic, Anticataract, Antigonadotropic, Antisunburn, Analgesic, Topoisomerase-II-Inhibitor, Sunscreen, Metal-Chelator, Capillariprotective, Antimetastatic, Antistaphylococcic, Expectorant, Leukotriene-Inhibitor, Antimelanogenic, Antiseptic, Antiallergic, Apoptotic, Antihypercholesterolemic, Oviposition-Stimulant, Vasopressor, Collagen-Sparing, Hypocholesterolemic, Clastogenic, Anticarcinogenic, Metal-Chelator, Capillariprotective, Antimetastatic, Antistaphylococcic, Antiescherichic, Antihyperthyroid, Cytoprotective, …

 

Reference:

Ichikawa, K., et al. 1991. Isolation and Structure Determination of Aldose Reductase Inhibitors from Traditional Thai Medicine, and Syntheses of Their Derivatives. Sankyo Kenkyusho Nempo, 43: 99-110.

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health. Antioxidants & Cancer Prevention. Huang, M.T., Ho, C.T. and Lee, C.Y. eds. 1992. ACS Symposium Series 507.ACS, Washington 402 pp.

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 225.

Cancer Research, 48: 5941.

Joyeux, M., Rolland, A., Fleurentin, J., Mortier, F., and Dorfman, P. 1989. Tert-Butyl Hydroperoxide-Induced Injury in Isolated Rat Hepatocytes: A Model for Studying Anti-Hepatotoxic Crude Drugs. Planta Medica 56(2): 171-173, 1990.

Wichtl, M. 1984. Teedrogen. Ein Handbuch fur Apotheker und Arzte. Wissenschaftliche Verlagsgesellscharft. mbH Stuttgart. 393 pp.

Huang, K. C. 1993. The Pharmacology of Chinese Herbs. CRC Press, Boca Raton, FL 388 pp.

Phytotherapy Research, 4: 73.

Fitoterapia No.5-1986.

Bernard, F. X., Sable, S., Cameron, B., Provost, J., Desnottes, J. F., Crouzet, J., Blanche, F. 1997. Glycosylated Flavones as Selective Inhibitors of Topoisomerase IV. Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 41: 992-998.

Lazarova*, G., Kostova, I., Neychev, H. 1992. Photodynamic damage prevention by some hydroxycoumarins. Fitoterapia 64(2): 134-136, 1993.

Jacobson, M., Glossary of Plant-Derived Insect Deterrents, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 213 p, 1990.

Chiang, L. C., Chiang, W., Chang, M. Y., Ng, L. T., Lin, C. C. 2003. Antileukemic activity of selected natural products in Taiwan. Am J Chin Med, 31(1):37-46.

Jim Duke’s personal files.

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 207.

Life Sciences 55: 1061.

Huang, K. C. 1993. The Pharmacology of Chinese Herbs. CRC Press, Boca Raton, FL 388 pp.

Jim Duke’s personal files.

McEvily, A.J., Iyengar, R., and Gross, A.T. Inhibition of Polyphenol Oxidase by Phenolic Compounds. Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health, Ch.25.

Merck 11th Edition

Economic & Medicinal Plant Research, 6: 189.

McEvily, A.J., Iyengar, R., and Gross, A.T. Inhibition of

 

Thymus serpyllum (Lamiaceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, FLavor, Perfumery, Insectifuge, Antispasmodic, Sedative, Antioxidant, Antiviral, Antiinflammatory, Antiseptic, Allergenic, Irritant, Fungicide, Cancer-Preventive, Expectorant, Antiulcer, Herbicide, Nematicide, Aldose-Reductase-Inhibitor, Candidicide, Antitumor, Anticariogenic, Antistaphylococcic, Analgesic, Myorelaxant, Antimutagenic, Antifeedant, Trichomonicide, Cyclooxygenase-Inhibitor, Antiallergic, Antiacne, Insecticide, Antiherpetic, AntiHIV, Antiacetylcholinesterase, Antistreptococcic, Anticancer, Antihepatotoxic, Choleretic, Cytotoxic, Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor, Anesthetic, Antiradicular, Acaricide, antiedemic, Hepatoprotective, Anthelmintic, Antitussive, Diuretic, Spasmogenic, COX-2-Inhibitor, Antiflu, Antiproliferant, Antileukemic, Antihepatotoxic, Hypotensive, P450-2B1-Inhibitor, Antihistaminic, Antimelanomic, Antimelanomic, Transdermal, antiasthmatic, Carcinogenic, Lipoxygenase-Inhibitor, Antiaggregant, Apoptotic, Immunomodulator, Antiatherosclerotic, Antitumor (Breast), antinephritic, Antitumor (Colon), Antihemolytic, Anxiolytic, Antinitrosaminic, Antitumor (Skin), Antithyroid, Aromatase-Inhibitor, CNS-Stimulant, Allelopathic, …

Reference:

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Jacobson, M., Glossary of Plant-Derived Insect Deterrents, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 213 p, 1990.

Fitoterapia No.59-1984.

Parveen, N. 1991. Antifilarial Activity of Vitex negundo Against Setaria cervi. Fitoterapia, 62(2): 163, 1991.

Zebovitz, T. C. Ed. 1989. Part VII. Flavor and Fragrance Substances, in Keith L. H. and Walters, D.B., eds. Compendium of Safety Data Sheets for Research and Industrial Chemicals. VCH Publishers, New York. 3560-4253.

Merck 11th Edition

HerbalGram No. 22 – Spring 1990, page 14.

Leung, A. Y. and Foster, S. 1995. Encyclopedia of Common Natural Ingredients 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York. 649 pp.

Shukla, B., Visen, P.K.S., Patnaik, G.K., Tripathi, S.C., Srimal, R.C., Dayal, R., and Dobhal, P.C. Hepatoprotective Activity in the Rat of Ursolic Acid Isolated from Eucalyptus Hybrid. Phytotherapy Research 6: 74-79, 1992.

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

Yu, S.G., Anderson, P.J., and Elson, C.E. 1995. Efficacy of B-Ionone in the Chemoprevention of Rat Mammary Carcinogenesis. J. Agric. Food Chem. 43: 2144-2147.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Pizzorno, J.E. and Murray, M.T. 1985. A Textbook of Natural Medicine. John Bastyr College Publications, Seattle, Washington (Looseleaf).

Hagerman, A.E. Tannin-Protein Interactions. Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health, Ch.19.

Int. J. Immunopharmacology. Vol 10: 729, 1988.

Newall, C. A., Anderson, L. A. and Phillipson, J. D. 1996. Herbal Medicine – A Guide for Health-care Professionals. The Pharmaceutical Press, London. 296pp.

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 195.

Chiang, L. C., Chiang, W., Chang, M. Y., Ng, L. T., Lin, C. C. 2003. Antileukemic activity of selected natural products in Taiwan. Am J Chin Med, 31(1):37-46.

Oszmianski, J. and Lee, C.Y. 1990. Inhibitory Effect of Phenolics on Carotene Bleaching in Vegetables. J. Agric. Food Chem. 38: 688-690.

Jim Duke’s personal files.

List, P.H. and Horhammer, L., Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Vols. 2-6, Springer-Verlag, Berlin, 1969-1979.

 

 

MKB-10: N39

ICD-10:  N39

N11 Hronično zapaljenje bubrega, Pyelonephritis

N30 Zapaljenje mokraćne bešike, Cystitis

N39 Infekcije mokraćnih puteva, Infectio tractus urinarii 

 

Pharmacological and therapeutic effects of Mentha Longifolia L. and its main constituent, menthol

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171855/

Mentha Longifolia Herb Uses, Benefits, Cures, Side Effects

http://herbpathy.com/Uses-and-Benefits-of-Mentha-Longifolia-Cid7209

Mentha longifolia

http://www.plantzafrica.com/plantklm/mentlong.htm

 

 
Pakovanje mL/ g:
 10 20 30 50 100 250 500 1000

Količina:
1 2 3 više 

 

vrh