CITOMEGALOVIRUS STOP 6 MIX Kompozitna formula kod bolesti uzrokovane citomegalovirusom MKB-10 B25

CITOMEGALOVIRUS STOP 6 MIX Kompozitna formula kod bolesti uzrokovane citomegalovirusom MKB-10 B25

CITOMEGALOVIRUS STOP 6 MIX

CITOMEGALOVIRUS STOP 6 MIX Kompozitna formula kod bolesti uzrokovane citomegalovirusom MKB-10 B25

Kompozitna formula kod bolesti uzrokovane citomegalovirusom MKB-10 B25

Formula composita ad Morbus cytomegaloviralis ICD-10 B25

B25 Bolest uzrokovana citomegalovirusom; Morbus cytomegaloviralis
B25.0 Citomegalovirusni pneumonitis (J17.1*); Pneumonitis cytomegaloviralis
B25.1 Citomegalovirusni hepatitis (K77.0*); Hepatitis cytomegaloviralis
B25.2 Citomegalovirusni pankreatitis (K87.1*); Pancreatitis cytomegaloviralis
B25.8 Druge citomegalovirusne bolesti; Morbi cytomegalovirales aliae
B25.9 Citomegalovirusna bolest, nespecificirana; Morbus cytomegaloviralis, non specificatus

Hypericum perforatum (Clusiaceae)
Curcuma longa (Zingiberaceae)
Cynara scolymus (Asteraceae)
Glycyrrhiza glabra (Fabaceae)
Melissa officinalis (Lamiaceae)
Taraxacum officinale (Asteraceae)

Ammi majus (Apiaceae)

apple cider vinegar and warm water
Propolis (Propolis)
Kali muriaticum HOM
Zinc sulfate
Vitamin B12 postoji u više hemijskih formi: cijanokobalamin, nitrokobalamin, tiocijanokobalamin, metilkobalamin i svi pokazuju vitaminsku aktivnost.
Pakovanje mL/ g:
 10 20 30 50 100 250 500 1000

Količina:
1 2 3 više 

vrh