Kandidijaza MKB-10 B37 (Candidiasis ICD-10 B37)

candidiasis-kandidijaza -icd-10-b37-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-tinktura-ekstrakt-biljni-preparati-com-yt1mi-blagotvorne-biljke

B37 Kandidijaza Candidiasis B37 Kandidijaza,uzročnik Candida species B37.0 Kandidijaza usta, Candidiasis oris B37.1 Kandidijaza pluća, Candidiasis pulmonis B37.2 Kandidijaza kože i nokata, Candidiasis cutis et unguium B37.3 Kandidijaza stidnice i usmine, Candidiasis vulvae et vaginae (N77.1*) B37.4 Druga kandidijaza mokraćno-polnih puteva, Candidiasis urogenitalis alia B37.5 Kandidijaza moždanica, Candidiasis meningium(G02.1*) B37.6 Kandidijaza usrčnice, Candidiasis endocardii (139.8*) B37.7 […]

Detaljnije

Biljke i jedinjenja koja imaju blagotvorno dejstvo kod osteoporoze MKB-10 M80-M85 (Osteoporosis) ICD-10 M80-M85

osteoporosis-osteoporose-osteoporoza-m80-m85-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-tinktura-ekstrakt-biljni-preparati-com-yt1mi-blagotvorne-biljke

Biljke i jedinjenja koja imaju blagotvorno dejstvo kod osteoporoze  MKB-10 M80-M85 (Osteoporosis) ICD-10 M80-M85 M80 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom, Osteoporosis cum fractura pathologica M81 Gubitak koštane mase bez patološkog preloma, Osteoporosis sine fractura pathologica M82 Gubitak koštane mase u drugim bolestima, Osteoporosis in morbis aliis M83 Razmekšavanje kosti u odrasle osobe, Osteomalacia ad adultum […]

Detaljnije

vrh