Primenjena kineziologija

Applied-kinesiology-Primenjena-kineziologija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

PRIMENjENA KINEZIOLOGIJA   Hiropraktičar George Goodheart je davne 1965. postavio novi pristup za rešenje recidiva pri nameštanju kičme. Tako je nastala metoda Primenjene kineziologije, koja se s vremenom razvila u brojne oblike. Osnova ove metode je povezanost mišića, akupunkturnih meridijana, organa i brojnih refleksoloških tačaka i područja na telu. Koristeći manualno testiranje mišića, poznato u […]

Detaljnije

Su Đok

Su-Jok-therapy-Sujok-Su-dzok-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

SU ĐOK (SU JOK) TERAPIJA   Su Đok terapija je autorsko delo prof. Park Jae Woo-a iz Južne Koreje. Naučna provera validnosti Su Đok terapije realizovana je naučno-istraživačkim metodama na državnim klinikama u zemljama bivšeg SSSR-a. Pored toga, dodatni doprinos pružili su i radovi individualne primene obučenih praktičara širom sveta, uključujući i praktičare iz Srbije […]

Detaljnije

Segmentna terapija

SEBIOT-Segmentna-Bioenergetska-Terapija-Segmentna-terapija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

SEGMENTNA TERAPIJA   Segmentna terapija se ubraja u alternativne medicinske terapije, iako su njenoj pojavi i razvoju doprinela saznanja do kojih se došlo u oficijelnoj medicini. Objašnjenje njenih terapeutskih procedura i efekata zasnovano je na fenomenu projektovanog bola, koji je uočen krajem 19. veka, a ima verifikovano neurološko objašnjenje. Po načinu zasnivanja terapijskih procedura, segmentna […]

Detaljnije

Refleksologija i refleksoterapija

Reflexology-Reflexzonenmassage-Reflexologie-Refleksologija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

REFLEKSOLOGIJA I REFLEKSOTERAPIJA   REFLEKSOLOGIJA je veoma stara grana tradicionalne medicine, koju vekovima poznaju i primenjuju narodi zemalja Dalekog Istoka i Egipta, kao i Indijanci. Američki autori su prvi shvatili njen značaj, pa su sakupili i obradili drevna iskustva, čija se primena u praksi naziva REFLEKSOTERAPIJA.   Danas je široko rasprostranjena na svih pet kontinenata, […]

Detaljnije

Tuina

Tui-na-Tuina-An-Mo-Tuina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

TUINA   Tuina je važan deo Kineske tradicionalne medicine. U jednoj od najčuvenijih kineskih knjiga Huang Di Nei Jing (2300 god pre nove ere) spominje se kao jedna od pet glavnih metoda u tretmanu pacijenta. Danas se smatra da je Tuina organizovana i sistematično razvijena forma masaže. Prevedeno na naš jezik, reč Tuina se sastoji […]

Detaljnije

Šiacu

soin destressant des mains

ŠIACU Šiacu je veština koja dolazi iz Japana. To je oblik fizioterapije koja koristi posebne načine pritiska na određene delove tela u cilju uravnoteženja telesne energije i poboljšanja zdravlja. Ova veština je dobila ime na prelazu 19. u 20. vek, mada joj koreni sežu u jako daleku prošlost, na same početke razvoja tradicionalne medicine dalekog […]

Detaljnije

Tradicionalna domaća medicina

traditional herbal medicine

TRADICIONALNA (NARODNA) MEDICINA Tradicionalna medicina, istinski posmatrano, kao pojam nije ni tradicionalna, niti medicina. Tradicija je mnogo puta na ovim prostorima prekidana, izložena raznim uticajima drugih zdravstvenih kultura i veoma zavisna od mikrolokaliteta, vremena i pojedinaca. Sa druge strane, ako medicinu posmatramo kao sistem znanja i iskustava, takav sistem nije opisan u našoj tradicionalnoj medicini, […]

Detaljnije

Makrobiotika

Macrobiotic-diet-Makrobiotik-Macrobiotique-Makrobiotika-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

MAKROBIOTIKA   Makrobiotika je stil života čiji je cilj sveobuhvatno zdravlje, a postiže se uravnoteženjem biološkog, mentalno-emotivnog i duhovnog bića, u skladu sa prirodnom sredinom i prirodnim zakonima. Pojam makrobiotika izveden je od grčih reči macros (veliki, dug) i bios (život) i poznat je još od Hipokrata. Makrobiotički pokret se razvio u XX veku najviše […]

Detaljnije

Hiropraktika

Chiropractic-Chiropraktik-Chiropratique-Hiropraktika-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

HIROPRAKTIKA   Reč hiropraktika potiče od dve starogrčke reči χειρ (heir) što znači ruka i πρασσω (praso) što znači raditi. Zajedno one označavaju lečenje rukama. No svako lečenje rukama nije hiropraktika. Hiropraktika je osnovana u Americi 1895. godine i predstavlja jedinistveni sistem znanja, dijagnostike i lečenja koji se na isti način praktikuje svuda u svetu. […]

Detaljnije

Kvantna medicina

Quantum-medicine-Kvantna-medicina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

KVANTNA MEDICINA Kvantna medicina je termin koji je ušao u opštu upotrebu kadu su kvantni fizičari prepoznali radikalno nov pristup problemu materijalnog oblikovanja živih sistema i njihove raznolikosti diferencijalnih stabilnosti u vremenu i prostoru (U Briselu je 1989 g. Mikrotalasna rezonantna terapija- MRT, kao reprezent kvantne medicine- proglašena perspektivnom medicinom trećeg milenijuma). Vajskopf je prvi […]

Detaljnije

1 2
vrh