Spoljašnji uzroci povređivanja

W00-X59 Drugi spoljašnji uzroci povređivanja

Pad na istom nivou na ledu i snegu Pad na istom nivou na ledu i snegu W00
Pad na istom nivou zbog okliznuca,saplitanja i posrtanja Pad na istom nivou zbog okliznuca,saplitanja i posrtanja W01
Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa tockovima Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa tockovima W02
Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe W03
Pad u toku nosenja ili pridrzavanja od strane druge osobe Pad u toku nosenja ili pridrzavanja od strane druge osobe W04
Pad iz invalidskih kolica Pad iz invalidskih kolica W05
Pad sa kreveta Pad sa kreveta W06
Pad sa stolice Pad sa stolice W07
Pad sa druge vrste namestaja Pad sa druge vrste namestaja W08
Pad sa opreme na terenu za rekreaciju Pad sa opreme na terenu za rekreaciju W09
Pad sa stepenista ili stepenika ( i na) Pad sa stepenista ili stepenika ( i na) W10
Pad sa merdevina (i na) Pad sa merdevina (i na) W11
Pad sa gradevinske skele (i na) Pad sa gradevinske skele (i na) W12
Pad sa zgrade ili gradevine (i na) Pad sa zgrade ili gradevine (i na) W13
Pad sa drveta Pad sa drveta W14
Pad sa litice Pad sa litice W15
Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje W16
Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi W17
Drugi padovi na istom nivou Drugi padovi na istom nivou W18
Pad, neoznačen Pad, neoznačen W19
Udarac bacenim, projektovanim ili padajucim predmetom Udarac bacenim, projektovanim ili padajucim predmetom W20
Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita W21
Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta W22
Uhvacen, prignjecen ili ustinut u ili izmedu predmeta Uhvacen, prignjecen ili ustinut u ili izmedu predmeta W23
Kontakt sa uredajima za dizanje i prenosenje Kontakt sa uredajima za dizanje i prenosenje W24
Kontakt sa razbijenim staklom Kontakt sa razbijenim staklom W25
Kontakt sa nozem, macem ili bodezom Kontakt sa nozem, macem ili bodezom W26
Kontakt sa rucnim alatom bez motora Kontakt sa rucnim alatom bez motora W27
Kontakt sa košacicom trave sa motorom Kontakt sa košacicom trave sa motorom W28
Kontakt sa drugim motornim rucnim alatima i kucnim aparatima Kontakt sa drugim motornim rucnim alatima i kucnim aparatima W29
Kontakt sa poljoprivrednim masinama Kontakt sa poljoprivrednim masinama W30
Kontakt sa drugom i neoznačenom masinom Kontakt sa drugom i neoznačenom masinom W31
Opaljivanje revolvera Opaljivanje revolvera W32
Opaljivanje puske, sačmare i većeg vatrenog oruzja Opaljivanje puske, sačmare i većeg vatrenog oruzja W33
Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oruzja Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oruzja W34
Eksplozija i pucanje bojlera Eksplozija i pucanje bojlera W35
Eksplozija i pucanje boce sa gasom Eksplozija i pucanje boce sa gasom W36
Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom W37
Eksplozija i pucanj drugih označenih uredaja pod pritiskom Eksplozija i pucanj drugih označenih uredaja pod pritiskom W38
Vatromet Vatromet W39
Eksplozija drugih meterijala Eksplozija drugih meterijala W40
Izlaganje mlazu visokog pritiska Izlaganje mlazu visokog pritiska W41
Izlaganje buci Izlaganje buci W42
Izlaganje vibraciji Izlaganje vibraciji W43
Strano telo koje je uslo u oko ili prirodne otvore ili je proslo kroz njih Strano telo koje je uslo u oko ili prirodne otvore ili je proslo kroz njih W44
Strano telo ili predmet koji su usli kroz kozu Strano telo ili predmet koji su usli kroz kozu W45
Izlaganje drugim i neoznačenim nezivim mehanickim silama Izlaganje drugim i neoznačenim nezivim mehanickim silama W49
Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe W50
Udaranje ili naletanje od strane druge osobe Udaranje ili naletanje od strane druge osobe W51
Udar, guranje ili gazenje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda) Udar, guranje ili gazenje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda) W52
Ujed pacova Ujed pacova W53
Ujed ili udar psa Ujed ili udar psa W54
Ujed ili udar drugih sisara Ujed ili udar drugih sisara W55
Kontakt sa morskim životinjama Kontakt sa morskim životinjama W56
Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda W57
Ujed ili udar krokodila ili aligatora Ujed ili udar krokodila ili aligatora W58
Ujed ili udar drugih reptila Ujed ili udar drugih reptila W59
Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i ostrim liscem Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i ostrim liscem W60
Izlaganje drugim i neoznačenim zivim mehanickim silama Izlaganje drugim i neoznačenim zivim mehanickim silama W64
Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi W65
Davljenje i potapanje posle pada u kadu Davljenje i potapanje posle pada u kadu W66
Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje W67
Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje W68
Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi W69
Davljenje i potapanje posle pada u vodi Davljenje i potapanje posle pada u vodi W70
Drugo označeno davljenje i potapanje Drugo označeno davljenje i potapanje W73
neoznačeno davljenje i potapanje neoznačeno davljenje i potapanje W74
Zadesno ugusenje i davljenje u krevetu Zadesno ugusenje i davljenje u krevetu W75
Druga zadesna vesanja i davljenja Druga zadesna vesanja i davljenja W76
Ugrozavanje disanja uzrokovano obrusavanjem,padanjem zemlje i drugih materija Ugrozavanje disanja uzrokovano obrusavanjem,padanjem zemlje i drugih materija W77
Udisanje sadrzaja želudca Udisanje sadrzaja želudca W78
Udisanje i gutanje hrane koja uzrokuje zacepljenost disajnih puteva Udisanje i gutanje hrane koja uzrokuje zacepljenost disajnih puteva W79
Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju zacepljenost disajnih puteva Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju zacepljenost disajnih puteva W80
Zatvoren ili zaglavljen u prostoriji sa nedovoljno kiseonika Zatvoren ili zaglavljen u prostoriji sa nedovoljno kiseonika W81
Druga označena ugrozavanja disanja Druga označena ugrozavanja disanja W83
neoznačeno ugrozavanje disanja neoznačeno ugrozavanje disanja W84
Izlaganje vodovima za prenos elektricne energije Izlaganje vodovima za prenos elektricne energije W85
Izlaganje drugim označenim elektricnim strujama Izlaganje drugim označenim elektricnim strujama W86
Izlaganje neoznačenim elektricnim strujama Izlaganje neoznačenim elektricnim strujama W87
Izlaganje jonizujucem zracenju Izlaganje jonizujucem zracenju W88
Izlaganje za coveka vidljivom i ultraljubicastom zracenju Izlaganje za coveka vidljivom i ultraljubicastom zracenju W89
Izlaganje drugom nejonizujucem zracenju Izlaganje drugom nejonizujucem zracenju W90
Izlaganje neoznačenom tipu zracenja Izlaganje neoznačenom tipu zracenja W91
Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao covek Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao covek W92
Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao covek Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao covek W93
Izlaganje visokom i niskom vazdusnom pritisku i izmenama vazdusnog pritiska Izlaganje visokom i niskom vazdusnom pritisku i izmenama vazdusnog pritiska W94
Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao covek Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao covek W99
Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili gradevini Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili gradevini X00
Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili gradevini Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili gradevini X01
Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili gradevini Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili gradevini X02
Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili gradevini Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili gradevini X03
Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala X04
Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju nočne odece i opreme (pidzame,spavacice) Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju nočne odece i opreme (pidzame,spavacice) X05
Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odece i opreme Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odece i opreme X06
Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu X08
Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu X09
Kontakt sa vrelim picima,hranom,uljima i uljima za kuvanje Kontakt sa vrelim picima,hranom,uljima i uljima za kuvanje X10
Kontakt sa vrelom vodom iz slavine Kontakt sa vrelom vodom iz slavine X11
Kontakt sa drugim vrelim tečnostima Kontakt sa drugim vrelim tečnostima X12
Kontakt sa parom i vrelim isparenjima Kontakt sa parom i vrelim isparenjima X13
Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima X14
Kontakt sa vrelim uredajima u domacinstvu Kontakt sa vrelim uredajima u domacinstvu X15
Kontakt sa vrelim uredajima za zagrevanje,radijatorima i cevima Kontakt sa vrelim uredajima za zagrevanje,radijatorima i cevima X16
Kontakt sa vrelim motorima,masinama i alatom Kontakt sa vrelim motorima,masinama i alatom X17
Kontakt sa drugim vrelim metalima Kontakt sa drugim vrelim metalima X18
Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama X19
Kontakt sa otrovnim zmijama i gusterima Kontakt sa otrovnim zmijama i gusterima X20
Kontakt sa otrovnim paucima Kontakt sa otrovnim paucima X21
Kontakt sa skorpionima Kontakt sa skorpionima X22
Kontakt sa strsljenima,osama i pcelama Kontakt sa strsljenima,osama i pcelama X23
Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim) Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim) X24
Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima X25
Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama X26
Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama X27
Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama X28
Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama X29
Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti X30
Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi X31
Izlaganje suncevoj svetlosti Izlaganje suncevoj svetlosti X32
Zrtva munje Zrtva munje X33
Zrtva zemljotresa Zrtva zemljotresa X34
Zrtva vulkanske erupcije Zrtva vulkanske erupcije X35
Zrtva lavine,klizanja zemljista i drugih kretanja zemlje Zrtva lavine,klizanja zemljista i drugih kretanja zemlje X36
Zrtva katastrofalne oluje Zrtva katastrofalne oluje X37
Zrtva poplave Zrtva poplave X38
Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama X39
slučajno trovanje i izlaganje analgeticima,antipireticima iantireumaticima koji ne pripadaju opijati Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima,antipireticima iantireumaticima koji ne pripadaju opijatima X40
slučajno trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotrop Slučajno trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotropnim preparatima X41
slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima) Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima) X42
slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem X43
slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i bioloskim supstancama Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i bioloskim supstancama X44
slučajno trovanje i izlaganje alkoholu Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu X45
slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama X46
slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama X47
slučajno trovanje i izlaganje pesticidima Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima X48
slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i stetnim materijama Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i stetnim materijama X49
Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti X50
Putovanje i kretanje Putovanje i kretanje X51
Produzeno ostajanje u bestežinskim uslovima Produzeno ostajanje u bestežinskim uslovima X52
Nedostatak hrane Nedostatak hrane X53
Nedostatak vode Nedostatak vode X54
neoznačena oskudica neoznačena oskudica X57
Izlaganje drugim označenim faktorima Izlaganje drugim označenim faktorima X58
Izlaganje neoznačenim faktorima Izlaganje neoznačenim faktorima X59

Ostavite odgovor

vrh