STRES STOP 6 MIX (Formula composita ad Disordines anxiosi ICD-10 F40-F43)

STRES STOP 6 MIX (Formula composita ad Disordines anxiosi ICD-10 F40-F43)

STRES STOP 6 MIX,  MEŠAVINA 6 MATIČNIH TINKTURA – hidroetanolni tečni ekstrakti svežih delova biljaka

STRES STOP 6 MIX: (Formula composita ad Disordines anxiosi ICD-10 F40-F43)

Kompozitna formula, preparat namenjen kao pomoć kod tegoba izazvanih anksioznošću.

STRES STOP 6 MIX,  MEŠAVINA 6 MATIČNIH TINKTURA – hidroetanolni tečni ekstrakti svežih delova biljaka

STRES STOP 6 MIX: (Formula composita ad Disordines anxiosi ICD-10 F40-F43)

Kompozitna formula, preparat namenjen kao pomoć kod tegoba izazvanih anksioznošću.

Hypericum perforatum (Clusiaceae), herba recentis. Ø; Juniperus communis (Cupressaceae), fructus recentis Ø;
Achillea millefolium (Asteraceae), herba recentis Ø; Melissa officinalis (Lamiaceae), herba recentis. Ø;
Crataegus monogyna (Rosaceae), fructus recentis. Ø; Tilia sp. (Tiliaceae), flos recentis Ø

 

MKB-10: F40-F43 (ICD-10: F40-F43)

F40 Fobijski anksiozni poremećaji Disordines anxiosi phobici

F41 Drugi anksiozni poremećaji, Disordines anxiosi alii

F42 Opsesijsko-prisilni poremećaj (Disordo obsessivocompulsivus)

F43 Reakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanja, Reactio stressogenes,gradus majoris, et reactiones maladaptivae

 

U skladu sa:

Eu. Ph. 8,  01.07.2015. monografijama: 1438 Hyperici herba; 1382 Millefolii herba; 1220 Crataegi fructus; 1532 Iuniperi pseudo-fructus; 1447 Melissae folium;  0957 Tiliae flos.

EMA/HMPC/, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC): Assessment report on Hypericum perforatum, herba; Achillea millefolium, herba; Crataegus monogyna, fructus; Juniperus communis, fructus; Melissa officinalis, herba; Tilia sp., flos. 

EMA/HMPC/, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC): Community herbal monograph on Assessment report on Hypericum perforatum, herba; Achillea millefolium, herba; Crataegus monogyna, fructus; Juniperus communis, fructus; Melissa officinalis, herba; Tilia sp., flos. 

Fr. Ph. ANSM (Pharmacopée française: Hypericum perforatum; Achillea millefolium; Crataegus monogyna; Juniperus communis; Melissa officinalis; Tilia sp., ad praeparationes homoeopathicas.

 

Biljni preparat u tečnom obliku (nerazblaženi ili razblaženi) za oralnu upotrebu.

a) flos ( fresh flower),

b) fructus (fresh fruit),

c) herba (fresh whole flowering plant),

d) herba (before flowering, fresh whole plant).

 

Sastav:

mešavina matičnih tinktura:

a) tečni ekstrakt (DER 1:1), ekstrakcioni rastvarač etanol 51% (v/v),

b) tečni ekstrakt (DER 1:2), ekstrakcioni rastvarač etanol 65% (v/v),

 

u sledećem odnosu:

25 mL  Hypericum perforatum, herba recentis. Ø; 15 mL Juniperus communis, fructus recentis Ø;
15 mL Achillea millefolium, herba recentis Ø; 15 mL Melissa officinalis, herba recentis. Ø;
15 mL Crataegus monogyna, fructus recentis. Ø; 15 mL Tilia sp., flos recentis Ø

 

STRES STOP 6 MIX, sadrži preko 1000 hemijskih jedinjenja koja ispoljavaju preko 1400 istraženih dejstava *(podaci ažurirani septembra 2016. -pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata).

 

Sadržaj:

a) minimalno (za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata),

b) u većoj koncentraciji sadrži (pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata),

c) više od svih biljaka sadrži (pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata).

 

Indikacije:

Biljni preparati su namenjeni poboljšanju opšteg stanja organizma kroz razna naučno dokazana dejstva.

Upotreba kod tegoba izazvanih anksioznošću.

 

Dr. Džems Djuk (Dr. James Duke) u Handbook of Medicinal Herbs, 2nd Ed. (2002). CRC Press, navodi sledeće:

 

– ima jako dejstvo kod:

tegoba izazvanih anksioznošću.

 

– delotvoran kod:

visokog krvnog pritiska, spazama, inflamacija, bakterijskih i virusnih infekcija,

 

– upotrebljava se kao:

jak antibakterik, antioksidant, antiinflamatik, Cancer-preventiv, antivirotik, antimutagenik, antispazmodik, induktor spavanje,

 

Hypericum perforatum (Clusiaceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, Antioxidant, Antiinflammatory, Antiviral, Cancer-Preventive, Antimutagenic, Antispasmodic, FLavor, Fungicide, Perfumery, Antiseptic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antiulcer, Antitumor, Antifeedant, Antiradicular, Hepatoprotective, Insectifuge, Analgesic, Antiedemic, Allergenic, Sedative, Diuretic, Choleretic, Antiherpetic, Antileukemic, AntiHIV, Antihistaminic, Allelochemic, Apoptotic, ACE-Inhibitor, Herbicide, Antihepatotoxic, Lipoxygenase-Inhibitor, Hypoglycemic, Irritant, Candidicide, Antiproliferant, Cytotoxic,

 

Achillea millefolium (Asteraceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, Antiinflammatory, Antioxidant, Insectifuge, Antispasmodic, Antiseptic, Cancer-Preventive, FLavor, Perfumery, Fungicide, Antiviral, Irritant, Analgesic, Antitumor, Allergenic, Sedative, Antimutagenic, Antiulcer, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antiherpetic, Nematicide, Antifeedant, Hepatoprotective, Antiradicular, Hypocholesterolemic, Diuretic, Candidicide, Antiallergic, Vasodilator, Expectorant, Herbicide, Antihepatotoxic, Antidiabetic, Immunostimulant, Choleretic, Antiasthmatic, Antiacne, Insecticide, Antihistaminic,

 

Crataegus monogyna (Rosaceae) Activity:

Antioxidant, Cancer-Preventive, Antiinflammatory, Pesticide, Antiviral, Antibacterial, Antihistaminic, Hepatoprotective, Aldose-Reductase-Inhibitor, AntiHIV, Antitumor, Antimutagenic, Diuretic, Hypotensive, Antiradicular, Vasodilator, Antiaggregant, Xanthine-Oxidase-Inhibitor, Antiperoxidant, Lipoxygenase-Inhibitor, Antiedemic, Antiallergic, Cytotoxic, ACE-Inhibitor, Antileukemic, Analgesic, Antihepatotoxic, Antitumor-Promoter, Antidermatitic, Antiulcer, Choleretic, COX-2-Inhibitor, Antiproliferant, Antispasmodic, Antiherpetic, Anticancer, Antidiabetic, Cyclooxygenase-Inhibitor, Apoptotic, Immunomodulator, …

 

Juniperus communis (Cupressaceae)

Activity: Pesticide, Antibacterial, Antioxidant, Antiinflammatory, Perfumery, FLavor, Cancer-Preventive, Antispasmodic, Antiviral, Antiseptic, fungicide, Antimutagenic, Antitumor, Insectifuge, Irritant, Allergenic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antifeedant, Analgesic, Sedative, Antiulcer, Antiradicular, Hypocholesterolemic, Hepatoprotective, Antileukemic, Candidicide, AntiHIV, Antidiabetic, Choleretic, Antiaggregant, Antiperoxidant, Antiedemic, Antiacne, Cytotoxic, Nematicide, Diuretic, Antiasthmatic, Immunostimulant, Antiherpetic, Antihistaminic, …

 

Melissa officinalis (Lamiaceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, FLavor, Perfumery, Antiseptic, Fungicide, Antiinflammatory, Antioxidant, Cancer-Preventive, Sedative, Antiviral, Allergenic, Antispasmodic, Antitumor, Aldose-Reductase-Inhibitor, Insectifuge, Antimutagenic, Nematicide, Candidicide, Irritant, Chemopreventive, Antiradicular, Antifeedant, Antiedemic, Irritant, Insecticide, Trichomonicide, Anticariogenic,  Cytotoxic, Analgesic, Antistaphylococcic, Anticancer, Antileukemic, Antitumor (Colon), Antihepatotoxic, Antiperoxidant, Apoptotic, Calcium-Antagonist, Antiulcer, AntiHIV,

 

Tilia sp. (Tiliaceae) Activity:

Cancer-Preventive, Pesticide, Antioxidant, Antiinflammatory, Antibacterial, Antitumor, Antiulcer, Antiviral, FLavor, Antispasmodic, Allergenic, Perfumery, Insectifuge, Antimutagenic, Antiseptic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antifeedant, Sedative, Analgesic, Hepatoprotective, Analgesic, Choleretic, Lipoxygenase-Inhibitor, Hypocholesterolemic, Antihepatotoxic, Antiherpetic, Fungicide, Diuretic, Immunostimulant, Hypoglycemic, Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor, Nematicide, Antiedemic, Anticancer, Antihistaminic, Antileukemic, Antitumor-Promoter, Antiflu, Anticataract, Antiprostatitic, …

 

Doziranje i način primene:

do 2 mL (80 kapi) podeljeno u 2 do 4 doze.

Biljni preparat STRES STOP 6 MIX:

pojedinačna doza: 0,5-1 mL, preporučena dnevna doza (PDD): 2 mL.

Oralna primena (sat vremena pre obroka).

 

Napraviti pauzu posle 8 nedelje neprekidne upotrebe preparata.

Po preporukama, preparat postiže najbolje efekte pri upotrebi od 12 do 14 nedelja, duža upotreba je bezbedna uz pauze.

 

Kontraindikacije:

preosetljivost na aktivne supstance,

preosetljivost na biljke porodice *(pogledati za svaku matičnu tinkturu posebno od gore navedenih preparata).

 

Ne preporučuje se pacijentima koji su stariji od 50 godina, kao ni onima koji imaju postojeću dijagnozu manično-depresivnog poremećaja, jer može uvesti u stanje manije i ređe u psihozu. U slučaju da pacijent već uzima neki od antidepresiva na bazi SSRI, preparati koji sadrže kantarion se ne preporučuju, kako bi se  izbeglo  izazivanje serotoninskog sindroma, koji obično započinje osećajem povećanog zamaranja i pospanosti, nakog čega usleđuju diareja (učestalije stolice), konfuznost, znojenje sa drhtavicom, povećanje krvnog pritiska, ponekad i povišenje temperature, izražena napetost i nevoljni mišićni trzaji. Zbog toga je veoma važno da pacijenti ne koriste prepisane lekove zajedno sa herbalnim preparatima. Sa druge strane, lekari uvek treba da pitaju pacijente da li upražnjavaju neki od alternatvnih metoda lečenja.

 

Čuvanje:

na tamnom, suvom i hladnom mestu do 20˚C, van domašaja dece i izlaganja EM zračenju,  u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

 

Rok upotrebe:

5 godina, posle prvog otvaranja 6 meseci.

 

Pakovanje:

50 mL i 100 mL, farmaceutske braon bočice standarno, 250 mL, 500 mL, 1 L i 5 L na zahtev.

 

Nutritivne informacije:

STRES STOP 6 MIX:

energetska vrednost u 100 mL: 1500 kJ/ 360 kcal,

u maksimalnoj preporučenoj dnevnoj dozi (MPDD) 2 mL: 30kJ/ 7,2 kcal,

suve materije (DR) više od 1,9% (Fr. Ph.), 1,4% RD 0,935 – 0,955 (HAB2010).

 

Bez konzervanasa, proteina, masti i ugljenih hidrata.

STRES STOP 6 MIX je rukom rađen proizvod. 

Analizu komponenata na teške metale, pesticide i mikrobiološku ispravnost preparata broj 4603120601 od 29.03.2016. godine izvršila ANAHEM LABORATORIJA BEOGRAD, u sklopu preparata RESPIRO 30.

 

CENOVNIK

STRES STOP 6 MIX, MEŠAVINA MATIČNIH TINKTURA,

50 mL – 750,00; 100 mL – 1500,00 RSD.

januar 2018.

http://www.biljni-preparati.com/preparati/anksioznost-6-mix-formula-composita-ad-disordines-anxiosi-icd-10-f40-f43/                                                                                                                                  

Hypericum perforatum (Clusiaceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, Antioxidant, Antiinflammatory, Antiviral, Cancer-Preventive, Antimutagenic, Antispasmodic, FLavor, Fungicide, Perfumery, Antiseptic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antiulcer, Antitumor, Antifeedant, Antiradicular, Hepatoprotective, Insectifuge, Analgesic, Antiedemic, Allergenic, Sedative, Diuretic, Choleretic, Antiherpetic, Antileukemic, AntiHIV, Antihistaminic, Allelochemic, Apoptotic, ACE-Inhibitor, Herbicide, Antihepatotoxic, Lipoxygenase-Inhibitor, Hypoglycemic, Irritant, Candidicide, Antiproliferant, Cytotoxic,

Reference:

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Bisset, N.G., ed. 1994. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. CRC Press. Boca Raton, FL. 566 pp.

Lydon, J. & Duke, S., The potential of pesticides from plants, pp. 1-41 in Craker, L. & Simon, J., eds, Herbs, Spices & Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture, & Pharmacology, v. 4, Oryx Press, Phoenix, 1989, 267pp.

Zebovitz, T. C. Ed. 1989. Part VII. Flavor and Fragrance Substances, in Keith L. H. and Walters, D.B., eds. Compendium of Safety Data Sheets for Research and Industrial Chemicals. VCH Publishers, New York. 3560-4253.

Challem, J., Berkson, Burt, and Smith, Melissa Dianne. 2000. Syndrome X – The complete nutritional program to prevent and reservse insulin resistance. John Wiley & Sons, New York. 272 pp. $24.95

Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health. Antioxidants & Cancer Prevention. Huang, M.T., Ho, C.T. and Lee, C.Y. eds. 1992. ACS Symposium Series 507.ACS, Washington 402 pp.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Lawrence Review of Natural Products, Jun-90.

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 198.

Revista Itiliana Eppos, 12: 5, 1994.

Planta Medica, 57: A113, 1991.

 

Achillea millefolium (Asteraceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, Antiinflammatory, Antioxidant, Insectifuge, Antispasmodic, Antiseptic, Cancer-Preventive, FLavor, Perfumery, Fungicide, Antiviral, Irritant, Analgesic, Antitumor, Allergenic, Sedative, Antimutagenic, Antiulcer, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antiherpetic, Nematicide, Antifeedant, Hepatoprotective, Antiradicular, Hypocholesterolemic, Diuretic, Candidicide, Antiallergic, Vasodilator, Expectorant, Herbicide, Antihepatotoxic, Antidiabetic, Immunostimulant, Choleretic, Antiasthmatic, Antiacne, Insecticide, Antihistaminic,

Reference:

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Bisset, N.G., ed. 1994. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. CRC Press. Boca Raton, FL. 566 pp.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Mills, Simon and Bone, Kerry. 2000. Phytotherapy. Churchill Livinston, Edinburgh.

Werbach, M. 1993. Healing with Food. Harper Collins, New York, 443 pp.

Economic & Medicinal Plant Research, 6: 189.

Fitoterapia No.59-1984.

Merck 11th Edition

Martindale’s 28th

Martindale’s 29th

Lydon, J. & Duke, S., The potential of pesticides from plants, pp. 1-41 in Craker, L. & Simon, J., eds, Herbs, Spices & Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture, & Pharmacology, v. 4, Oryx Press, Phoenix, 1989, 267pp.

Okamura, K., Iwakami, S., Matsunaga, T. 1992. Biological Activity of Monoterpenes from Trees. Toyama-Ken Yakuji Kenkyusho Nenpo, (20): 95-101.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

 

Crataegus monogyna (Rosaceae) Activity:

Antioxidant, Cancer-Preventive, Antiinflammatory, Pesticide, Antiviral, Antibacterial, Antihistaminic, Hepatoprotective, Aldose-Reductase-Inhibitor, AntiHIV, Antitumor, Antimutagenic, Diuretic, Hypotensive, Antiradicular, Vasodilator, Antiaggregant, Xanthine-Oxidase-Inhibitor, Antiperoxidant, Lipoxygenase-Inhibitor, Antiedemic, Antiallergic, Cytotoxic, ACE-Inhibitor, Antileukemic, Analgesic, Antihepatotoxic, Antitumor-Promoter, Antidermatitic, Antiulcer, Choleretic, COX-2-Inhibitor, Antiproliferant, Antispasmodic, Antiherpetic, Anticancer, Antidiabetic, Cyclooxygenase-Inhibitor, Apoptotic, Immunomodulator,

Reference:

Keeler, R.F. and Tu, A.T. eds. 1991. Toxicology of Plant and Fungal Compounds. (Handbook of Natural Toxins Vol. 6) Marcel Dekker, Inc. NY. 665 pp.

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Economic & Medicinal Plant Research, 5: 198.

Planta Medica, 57: A110, 1991.

Fitoterapia No.61: 263, 1990.

Ringbom, T., Seguar, L., Noreen, Y., Perera, P., Bohlin, L. 1998. Ursolic Acid from Plantago major, a Selective Inhibitor of Cyclooxygenase-2 Catalyzed Prostaglandin Biosynthesis. J. Nat. Prod., 61(10): 1212-1215.

Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health. Antioxidants & Cancer Prevention. Huang, M.T., Ho, C.T. and Lee, C.Y. eds. 1992. ACS Symposium Series 507.ACS, Washington 402 pp.

Williamson, E. M. and Evans, F. J., Potter’s New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations, Revised Ed., Saffron Walden, the C. W. Daniel Co., Ltd., Essex UK, 362 pp, 1988, reprint 1989.

Matsukawa, Y., et al. The Effect of Quercetin and Other Flavonoids on Cell Cycle Progresssion and Growth of Human Gastric Cancer Cells. Planta Medica, 56(6): 677, 1990.

Oliveira, T. T., Nagem, T. J., Miranda, L. C. G., Paula, V. F., Teixeira, M. A. 1997. Inhibitory Action on Aldose Reductase by Soybean Flavonoids. J Braz Chem Soc, 8(3): 211-213.

Mayumi Ito (nee Someya), et al. 1990. Hepatoprotective Compounds from Canarium album and Euphorbia nematocypha. Chem. Pharm. Bull. 38(8): 2201-2203, 1990.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

 

Juniperus communis (Cupressaceae)

Activity: Pesticide, Antibacterial, Antioxidant, Antiinflammatory, Perfumery, FLavor, Cancer-Preventive, Antispasmodic, Antiviral, Antiseptic, fungicide, Antimutagenic, Antitumor, Insectifuge, Irritant, Allergenic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antifeedant, Analgesic, Sedative, Antiulcer, Antiradicular, Hypocholesterolemic, Hepatoprotective, Antileukemic, Candidicide, AntiHIV, Antidiabetic, Choleretic, Antiaggregant, Antiperoxidant, Antiedemic, Antiacne, Cytotoxic, Nematicide, Diuretic, Antiasthmatic, Immunostimulant,

Antiherpetic, Antihistaminic,

Reference:

Yamamoto, A., Umemori, S., and Muranishi, S. 1993. Absorption Enhancement of Intrapulmonary Administered Insulin by Various Absorption Enhancers and Protease Inhibitors in Rats. J. Pharm. Pharmacol. 46: 14-18, 1994.

Williamson, E. M. and Evans, F. J., Potter’s New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations, Revised Ed., Saffron Walden, the C. W. Daniel Co., Ltd., Essex UK, 362 pp, 1988, reprint 1989.

Tunon, H., Thorsell, W., and Bohlin, L. 1993. Mosquito Repelling Activity of Compounds Occurring in Achillea millefolium L. (Asteraceae). Economic Botany 48(2): 111-120, 1994.

Chiang, L. C., Chiang, W., Chang, M. Y., Ng, L. T., Lin, C. C. 2003. Antileukemic activity of selected natural products in Taiwan. Am J Chin Med, 31(1):37-46.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Pizzorno, J.E. and Murray, M.T. 1985. A Textbook of Natural Medicine. John Bastyr College Publications, Seattle, Washington (Looseleaf).

Jin, G-Z., Yamagata, Y., and Tomita, K.-i. 1989. Structure of Rutin Pentamethanol. Chem. Pharm. Bull. 38(2): 297-300, 1990.

Watt, J.M., and Breyer-Brandwijk, M.G. The Medicinal and Poisonous Plants of Southern and Eastern Africa. 1962.

Taylor, Leslie. 2005. The Healing Power of Rainforest Herbs. SquareOne Publisher, Garden City Park, NY. 519 pp.

Huang, K. C. 1993. The Pharmacology of Chinese Herbs. CRC Press, Boca Raton, FL 388 pp.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Lawrence Review of Natural Products, Jun-90.

Economic & Medicinal Plant Research, 1: 124.

Economic & Medicinal Plant Research, 6: 189.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

 

Melissa officinalis (Lamiaceae) Activity:

Pesticide, Antibacterial, FLavor, Perfumery, Antiseptic, Fungicide, Antiinflammatory, Antioxidant, Cancer-Preventive, Sedative, Antiviral, Allergenic, Antispasmodic, Antitumor, Aldose-Reductase-Inhibitor, Insectifuge, Antimutagenic, Nematicide, Candidicide, Irritant, Chemopreventive, Antiradicular, Antifeedant, Antiedemic, Irritant, Insecticide, Trichomonicide, Anticariogenic,  Cytotoxic, Analgesic, Antistaphylococcic, Anticancer, Antileukemic, Antitumor (Colon), Antihepatotoxic, Antiperoxidant, Apoptotic, Calcium-Antagonist, Antiulcer, AntiHIV,

Reference:

Yoshikawa, M., et al. 1999. Medicinal Flowers. I. Aldose Reductase Inhibitors and Three New Eudesmane-Type Sesquiterpenes, Kikkanols A, B, and C, From the Flowers of Chrysanthemum inducum L. Chem Pharm Bull, 47(3): 340-345.

Lydon, J. & Duke, S., The potential of pesticides from plants, pp. 1-41 in Craker, L. & Simon, J., eds, Herbs, Spices & Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture, & Pharmacology, v. 4, Oryx Press, Phoenix, 1989, 267pp.

Zheng, G-Q., Kenney, P.M., and Lam, L.K.T. Sesquiterpenes From Clove (Eugenia caryophyllata) As Potential Anticarcinogenic Agents. Journal of Natural Products 55(7): 999-1003, 1992.

Tunon, H., Thorsell, W., and Bohlin, L. 1993. Mosquito Repelling Activity of Compounds Occurring in Achillea millefolium L. (Asteraceae). Economic Botany 48(2): 111-120, 1994.

Muroi, H. and Kubo, I. 1993. Combination Effects of Antibacterial Compounds in Green Tea Flavor against Streptococcus mutans. J. Agric. Food Chem. 41: 1102-1105.

Newall, C. A., Anderson, L. A. and Phillipson, J. D. 1996. Herbal Medicine – A Guide for Health-care Professionals. The Pharmaceutical Press, London. 296pp.

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Jacobson, M., Glossary of Plant-Derived Insect Deterrents, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 213 p, 1990.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

HerbalGram No. 17.

 

 

Tilia sp. (Tiliaceae) Activity:

Cancer-Preventive, Pesticide, Antioxidant, Antiinflammatory, Antibacterial, Antitumor, Antiulcer, Antiviral, FLavor, Antispasmodic, Allergenic, Perfumery, Insectifuge, Antimutagenic, Antiseptic, Aldose-Reductase-Inhibitor, Antifeedant, Sedative, Analgesic, Hepatoprotective, Analgesic, Choleretic, Lipoxygenase-Inhibitor, Hypocholesterolemic, Antihepatotoxic, Antiherpetic, Fungicide, Diuretic, Immunostimulant, Hypoglycemic, Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor, Nematicide, Antiedemic, Anticancer, Antihistaminic, Antileukemic, Antitumor-Promoter, Antiflu, Anticataract, Antiprostatitic

Reference:

Challem, J., Berkson, Burt, and Smith, Melissa Dianne. 2000. Syndrome X – The complete nutritional program to prevent and reservse insulin resistance. John Wiley & Sons, New York. 272 pp. $24.95

Jeffery B. Harborne and H. Baxter, eds. 1983. Phytochemical Dictionary. A Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor & Frost, London. 791 pp.

Chiang, L. C., Chiang, W., Chang, M. Y., Ng, L. T., Lin, C. C. 2003. Antileukemic activity of selected natural products in Taiwan. Am J Chin Med, 31(1):37-46.

Pizzorno, J.E. and Murray, M.T. 1985. A Textbook of Natural Medicine. John Bastyr College Publications, Seattle, Washington (Looseleaf).

Leung, A.Y., Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs, and Cosmetics, John Wiley & Sons, New York, 1980.

Leung, A.Y. and Foster, S. 1995. Encyclopedia of Common Natural Ingredients 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York. 649 pp.

Hagerman, A.E. Tannin-Protein Interactions. Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health, Ch.19.

Jacobson, M., Glossary of Plant-Derived Insect Deterrents, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 213 p, 1990.

Aloe Research Council – Duke writeup of non-peer reviewd book by Coats and draft by Henry

Huang, K. C. 1993. The Pharmacology of Chinese Herbs. CRC Press, Boca Raton, FL 388 pp.

Stitt, P. A. Why George Should Eat Broccoli. Dougherty Co, Milwaukee, WI, 1990, 399 pp.

Recently became Internat. J. Crude Drug Res. 28(1,2,3,4):1990, page 155.

Werbach, M. 1993. Healing with Food. Harper Collins, New York, 443 pp.

Economic & Medicinal Plant Research, 6: 235.

Shoyakugaku Zasshi, 44: 183.

Martindale’s 28th

Martindale’s 30th

 

MKB-10: F40-F43

ICD-10: F40-F43

F40                  Fobijski anksiozni poremećaji Disordines anxiosi phobici

F40.0               Agorafabija – strah od trgova, otvorenog prostora i dr., Agoraphobia

F40.1               Socijalna fobija, Phobia socialis

F40.2               Specifična (izolovana) fobija, Phobia specifica (separata)

F40.8               Drugi fobijsko-anksiozni poremećaji, Disordines phobici anxiosi alii

F40.9               Fobijsko-anksiozni poremećaj,neoznačen, Disordo phobica anxiosus non specificatus

F41                  Drugi anksiozni poremećaji, Disordines anxiosi alii

F41.0               Panički poremećaj, epizodna paroksizimalna anksioznost, Disordo panicus,episodum anxiosum paroxismale

F41.1               Anksiozni generalizovani poremećaj, Disordo anxiosus generalisatus

F41.2               Mešovit anksiozni i depresijski poremećaj, Disordo anxiosus et depressivus muxtus

F41.3               Drugi mešovit anksiozni poremećaj, Disordo anxsiosus mixtus alius

F41.8               Drugi anksiozni označeni poremećaji, Disordines anxiosi alii specificati

F41.9               Anksiozni poremećaj, neoznačen, Disordo anxiosus,non specificus

F42                  Opsesijsko-prisilni poremećaj (Disordo obsessivocompulsivus)

F42.0               Pretežno opsesijske misli ili nametnute misli, Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes

F42.1               Pretežno prinudne radnje(opsesijski rituali), Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)

F42.2               Mešovite opsesijske misli i radnje, Actiones et ideae obsessivae mixtae

F42.8               Drugi opsesijsko-prisilni poremećaji, Disordines obsessivo-compulsivi alii

F42.9               Opsesijsko-prisilni poremećaj,neoznačen, Disordo obsessivo-compulsivus,non specificatus

F43                  Reakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanja, Reactio stressogenes,gradus majoris,et reactiones maladaptivae

F43.0               Akutna reakcija na stres, Reactio stressogenes acuta

F43.1               Stresni poremećaj posle traume, Disordo posttraumaticus stressogenes

F43.2               Poremećaji prilagođavanja, Disordines accomodationis

F43.8               Druga reakcija na težak stres, Reactio stressogenes gradus majoris,alia

F43.9               Reakcija na težak stres,neoznačena, Reactio stressogenes gradus maloris,non specificata

 

 
Pakovanje mL/ g:
 10 20 30 50 100 250 500 1000

Količina:
1 2 3 više 

 

vrh