Neven (Calendula officinalis L.)

Neven (Calendula officinalis L.)

Neven (Calendula officinalis L.)

TINKTURA NEVENA DOSTUPNA, TEKST U PRIPREMI 

BILJNI PREPARATI NEVENA:

TINKTURA – NEVEN HSS,

MATIČNA TINKTURA – NEVEN TM i 

ULJANI MACERAT – NEVEN OL

Calendulae floris tinctura

Calendulae floris recentis extractum ethanolicum liquidum

Calendulae floris recentis extractum oleosum liquidum 1:4

Calendulae floris recentis maceratum oleosum 1:10

preparati namenjeni kod inflamacija kože i sluzokože, regenerišu tkiva.

BILJNI PREPARATI NEVENA: Calendula officinalis L. (Asteraceae)                                                                                         

TINKTURA,  hidroetanolni tečni ekstrakt suvog cveta, NEVEN HSS, DER 1:5, Ph. Eur.,

MATIČNA TINKTURA,  hidroetanolni tečni ekstrakt svežeg cveta, NEVEN TM, DER 1:2, Ph.Fra., i 

ULJANI MACERAT, uljani nacerat cveta, NEVEN OL

Calendulae floris tinctura

Calendulae floris recentis extractum ethanolicum liquidum

Calendulae floris recentis extractum oleosum liquidum 1:4

Calendulae floris recentis maceratum oleosum 1:10

preparati namenjeni kod inflamacija kože i sluzokože, regenerišu tkiva.

 

ATC: – antiinflamatik,- antikarcinogenik, – emenagog, – stimulant.

MeSH Tree:

Chemicals and Drugs Category > Heterocyclic Compounds > Heterocyclic Compounds, 1-Ring > Pyrans > Benzopyrans > Chromones > Flavonoids > Flavonols > Supplementary Records > hyperoside

 

U skladu sa:

1) Based on Article 10a of Directive 2001/83/EC as amended (well-established use),

Based on Article 16d(1), Article 16f and Article 16h of Directive 2001/83/EC as amended (traditional use),

DIRECTIVE 2004/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004.

2) Ph. Eur. 7.0 monografija: Calendulae flos 01/2011: 1297

3) European Medicines Agency, London, 6 March 2008, Doc. Ref.: EMA/HMPC/179282/2007

COMMITTEE ON HERBAL MEDICINAL PRODUCTS (HMPC): Assessment report on Calendula officinalis L., flos

4) European Medicines Agency, London, 08 May 2008, Doc. Ref.: EMA/HMPC/179281/2007 Corr.

COMMITTEE ON HERBAL MEDICINAL PRODUCTS (HMPC): Community herbal monograph on Calendula officinalis L., flos

5) French Pharmacopoeia 2005 (Pharmacopée française 2005): Calendula officinalis ad praeparationes homoeopathicas

(SOUCI POUR PRÉPARATIONS HOMÉOPATHIQUES) method 1.1.5 (2371), HAB Method 3a.

 

Biljni preparati u tečnom obliku (nerazblaženi ili razblaženi) za oralnu i lokalnu upotrebu.

 a) Calendula officinalis L., flos – Calendulae flos sine/ cum calyce (fresh flower).

 

Sastav:

a) tečni ekstrakt (DER 1:2), ekstrakcioni rastvarač etanol 65% v/v,

b) tečni ekstrakt (DER 1:4), ekstrakcioni rastvarač maslinovo ulje,

c) tečni ekstrakt (DER 1:10), ekstrakcioni rastvarač maslinovo ulje,

d) mast (DER 1:5-1:25), ekstrakcioni rastvarač biljna mast/ ulje (Ointment (1:5 – 1:25), extraction solvent hardened vegetable fat, petroleum jelly).

 

Calendula officinalis L., sadrži 125 istraženih hemijskih jedinjenja koja ispoljavaju 471 dejstvo ( podaci ažurirani novembar 2017.).

 

Sadržaj:;

a) minimalno 0,01% m/m ukupnih flavonoida, u obliku hiperozida (MF: C21H20O12, MW: 464,3763 g/mol−1),

b) u većoj koncentraciji sadržistigmasterol, flavonoide, palmitoleinsku kiselinu, resin (smolu), laurinsku kiselinu, sluz, malinsku kiselinu,proteine, EO, askorbinsku kiselinu, kalendine,

c) više od svih biljaka sadrži alkaloide (najviše posle Papaver somniferum),karotenoide (tetraterpenoids).

 

Indikacije: biljni preparati su namenjeni poboljšanju opšteg stanja organizma kroz razna naučno dokazana dejstva.

Upotreba kod inflamacija kože i sluzokože, za regeneraciju tkiva.

 

– ima jako dejstvo kod: inflamacija, prevencije Ca., bakterijskih i virusnih infekcija, Tu, visokog holesterola, edema, ulceracija, ateroskleroze, …

 

– delotvoran kod: oštećenja jetre,

 

– u narodnoj medicini kod (abecedno): Health effects: ache (stomach) ache (tooth) amenorrhea analgesic astringent bactericide bruise Cancer carminative cholagogue choleretic corn depurative diaphoretic diuretic emmenagogue fever flu hemorrhage internulcer intestine kidney lung mouthwash piles scrofula sprain stimulant stomach styptic sudorific syphilis tonic tuberculosis vermifuge wart

 

– spoljašnja primena kod:

Herbal substance or comminuted herbal substance for infusion or other herbal preparations in liquid or semi solid dosage forms for cutaneous and oromucosal use. The pharmaceutical form should be described by the European Pharmacopoeia full standard term.

– upotrebljava se kao:                                                                                                                                                                       

jak antioksidant, antiinflamatik, Ca-preventiv, antibakterik, pesticid, antitumorik, antiradikular, antivirotik, hipoholesterolemik, hepatoprotektiv, antiedemik, antimutagenik, antiulcerik, antiaterosklerotik, Aldose-reductase-inhibitor, antiperoksidant, antiseptik, antihepatotoksik, analgetik, antitumorik, …

 

Monografija nemačke E komisije (Commission E Monographs), terapijski vodič za biljne lekove, preporučuje Calendula officinalis u tretmanu tegoba izazvanih inflamacijom oralne i faringealne sluzokože spolja za tretman Ulcus cruris-a i rana koje teško zarastaju.

 

Doziranje i način primene:

do 2 mL (80 kapi) podeljeno u 2 do 4 doze.

Biljni preparati NEVEN HSS i TM:

pojedinačna doza: 0,5-1 mL,

preporučena dnevna doza (PDD): 2 mL.

Oralna (sat vremena pre obroka) sa malo tečnosti i lokalna primena.

Upotreba na koži: aplicirati na obolelo mesto u tankom sloju ili obliku impregniranog zavoja.

NEVEN OL:

po potrebi, do 5 mL dnevno

 

Napraviti pauzu posle 4 nedelje neprekidne upotrebe.

Po preporukama, preparat postiže najbolje efekte pri upotrebi od 8 do 12 nedelja, duža upotreba je bezbedna uz pauze.

 

Kontraindikacije:

preosetljivost na aktivne supstance,

preosetljivost na biljke porodice (genus Calendula, family Asteraceae).

 

Čuvanje:

na tamnom, suvom i hladnom mestu do 20˚C, van domašaja dece i izlaganja EM zračenju, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

 

Rok upotrebe:

5 godina, posle prvog otvaranja 6 meseci, ulje 2 godine. Ako se čuva po preporučenim uslovima, rok trajanja je neograničen.

 

Pakovanje: 50 mL i 100 mL, standardne farmaceutske braon bočice; 250 mL, 500 mL, 1000 mL i 5000 mL na zahtev.

 

Nutritivne informacije:

NEVEN HSS i TM

energetska vrednost u 100 mL: 1504 kJ/ 360 kcal,

u preporučenoj dnevnoj dozi (PDD) 2 mL: 30 kJ/ 7,17 kcal,

suve materije (DR) više od 1,0% (Ph.Fr.),

etanola (2.9.10): 50 % V/V do 60 % V/V (Fr. Ph.), 65% v/v HAB.

NEVEN OL

energetska vrednost u 100 mL: 3008 kJ/ 720 kcal,

ekvivalentna vrednost energetskoj vrednosti maslinovog ulja.

 

Bez dodatnih konzervanasa, proteina, masti i ugljenih hidrata. Rukom rađen proizvod. 

 

Matična tinktura NEVEN TM ulazi u sastav preparata RESPIRO 30, za kog je obavljena analiza na teške metale, pesticide i mikrobiološka ispravnost broj 4603120601 od 29.03.2016. godine – analizu izvršila ANAHEM LABORATORIJA.

 

CENOVNIK

TINKTURA,  hidroetanolni tečni ekstrakt sušenog cveta, NEVEN HSS, DER 1:5, Ph.Eur.,

50 mL – 500,00 RSD (4,25 e);  100 mL – 1000,00 RSD (8,5 e);

MATIČNA TINKTURA, hidroetanolni tečni ekstrakt svežeg cveta, NEVEN TM, DER 1:2, Fr. Ph.,

50 mL – 600,00 RSD (5 e);  100 mL – 1200,00 RSD (10 e);

ULJANI MACERAT, NEVEN OL 1:10, Ph.Eur., 

50 mL – 250,00 RSD (2,1 e);  100 mL – 500,00 RSD (4,2 e);

ULJANI MACERAT OL 1:4, Fr. Ph.,

50 mL – 300,00 RSD (2,5 e);  100 mL – 600,00 RSD (5 e).

 

Poželjno pogledati sve informacije na: http://www.biljni-preparati.com/preparati/neven-calendula-officinalis-l/

Calendula officinalis L.: calendula, garden-marigold, marigold, pot-marigold, ruddles, Scotch-marigold, Scottish-marigold

Upotreba nevena (Calendula officinalis L.) u tradicionalnoj medicini, sa referencama.

bol (želudac) Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
bol (zubobolja) Wong, W. 1976. Some folk medicinal plants from Trinidad. Economic Botany 30(2): 103-142.
amenoreja Al-Rawi, Ali. 1964. Medicinal Plants of Iraq. Tech. Bull. No. 15. Ministry of Agriculture, Directorate General of Agricultural Research Projects.
analgetik Wong, W. 1976. Some folk medicinal plants from Trinidad. Economic Botany 30(2): 103-142.
adstrigent Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
baktericid Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
hematomi Al-Rawi, Ali. 1964. Medicinal Plants of Iraq. Tech. Bull. No. 15. Ministry of Agriculture, Directorate General of Agricultural Research Projects.
Ca Hartwell, J.L. 1967-71. Plants used against cancer. A survey. Lloydia 30-34.
Ca Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
karminativ Uphof, J.C. Th. 1968. Dictionary of economic plants. 2nd ed. Verlag von J. Cramer.
holagog ANON. 1978. List of Plants. Kyoto Herbal Garden, Parmacognostic Research Lab., Central Research Division, Takeda Chem. Industries, Ltd., Ichijoji, Sakyoku, Kyoto, Japan.
holeretik
žuljevi Hartwell, J.L. 1967-71. Plants used against cancer. A survey. Lloydia 30-34.
depurativ Al-Rawi, Ali. 1964. Medicinal Plants of Iraq. Tech. Bull. No. 15. Ministry of Agriculture, Directorate General of Agricultural Research Projects.
depurativ Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
dijaforetik
diuretik ANON. 1978. List of Plants. Kyoto Herbal Garden, Parmacognostic Research Lab., Central Research Division, Takeda Chem. Industries, Ltd., Ichijoji, Sakyoku, Kyoto, Japan.
emenagog Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
emenagog Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
emenagog Font Query, P. 1979. Plantas Medicinales el Dioscorides Renovado. Editorial Labor, S.A. Barcelona. 5th Ed.
groznica Wong, W. 1976. Some folk medicinal plants from Trinidad. Economic Botany 30(2): 103-142.
groznica Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
grip Wong, W. 1976. Some folk medicinal plants from Trinidad. Economic Botany 30(2): 103-142.
hemoragija Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
ulceracije (unutrašnje) Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
intestinum Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
bubrezi Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
pluća Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
mouthwash Wong, W. 1976. Some folk medicinal plants from Trinidad. Economic Botany 30(2): 103-142.
hemoroidi Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
skrofule Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
uganuća Al-Rawi, Ali. 1964. Medicinal Plants of Iraq. Tech. Bull. No. 15. Ministry of Agriculture, Directorate General of Agricultural Research Projects.
stimulant Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
želudac Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
stiptik Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
sudorifik Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
sifilis Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
tonik Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
Tu Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
vermifug Steinmetz, E.F. 1957. codex Vegetabilis. Published by the author, Amsterdam.
bradavice Hartwell, J.L. 1967-71. Plants used against cancer. A survey. Lloydia 30-34.

Data by National Agricultural Library

 

Spisak bioaktivnih jedinjenja po broju dejstava
Chemical Plant Part
QUERCETIN Plant
ASCORBIC-ACID Flower
CAFFEIC-ACID Plant
RUTIN Flower
CHLOROGENIC-ACID Flower
KAEMPFEROL Plant
OLEANOLIC-ACID Flower
BETA-SITOSTEROL Flower
TANNIN Leaf
SALICYLIC-ACID Plant
ALPHA-TOCOPHEROL Leaf
CARYOPHYLLENE Flower
CALCIUM Leaf
LINOLEIC-ACID Seed
P-COUMARIC-ACID Plant
VANILLIC-ACID Flower
LUPEOL Flower
INULIN Root
OLEIC-ACID Seed
LYCOPENE Flower
MALIC-ACID Flower
LUTEIN Flower
GAMMA-TOCOPHEROL Leaf
PALMITIC-ACID Seed
P-HYDROXY-BENZOIC-ACID Flower
STIGMASTEROL Flower
ALPHA-AMYRIN Flower
BETA-AMYRIN Flower
UBIQUINONE Root
GENTISIC-ACID Flower
LAURIC-ACID Plant
MYRISTIC-ACID Seed
SYRINGIC-ACID Flower
MUCILAGE Flower
ISORHAMNETIN-3-RUTINOSIDE Flower
TARAXASTEROL Flower
PALMITOLEIC-ACID
FARADIOL Flower
VIOLAXANTHIN Plant
CAMPESTEROL Flower
DIMORPHECOLIC-ACID Seed
GALACTOSE Flower
PENTADECANOIC-ACID Flower
RUBIXANTHIN Plant
CHOLESTEROL Flower
ISORHAMNETIN-3-GLUCOSIDE Flower
URSA-12-ENE-3BETA,16BETA,21-TRIOL Plant
EO Flower
9-HYDROXY-TRANS-10,CIS-12-OCTADECADIENIC-ACID Seed
STIGMAST-7-EN-3-BETA-OL Sprout Seedling
CAROTENOIDS Flower
24-METHYLCHOLEST-7-EN-7-BETA-OL Sprout Seedling
PROTEIN Flower
URONIC-ACID Flower
OLEAN-12-ENE-3BETA,16BETA,28-TRIOL Flower
9′-CIS-LUTEIN Flower
SAPONOSIDES Plant
LUTEOXANTHIN Flower
24-METHYLCHOLEST-5,22-DIEN-3-BETA-OL Sprout Seedling
PLASTOQUINONE Plant
Data by National Agricultural Library

 

Bioaktivne supstance, spisak po procentualnom sadržaju
Chemical/ Plant Part
FAT Seed
ALKALOIDS Plant
LINOLEIC-ACID Seed
OLEIC-ACID Seed
PALMITIC-ACID Seed
TANNIN Leaf
RESIN Flower
LINOLENIC-ACID Seed
CALCIUM Leaf
CAROTENOIDS Flower
PALMITOLEIC-ACID Seed
LAURIC-ACID Plant
MYRISTIC-ACID Seed
MUCILAGE Flower
FLAVONOIDS Flower
MALIC-ACID Flower
PROTEIN Flower
EO Flower
ASCORBIC-ACID Flower
CALENDINE Flower
SALICYLIC-ACID Plant
CITROXANTHIN Plant
PSI-TARAXASTEROL Flower
8-METHYL-TOCOL Plant
CAMPESTANOL Shoot
2,4-METHYLENE-CHOLESTEROL Flower
LAPENETRIOL Flower
URSADIOL Plant
FUCOSTANOL Plant
STIGMASTANOL Sprout Seedling
AUROXANTHIN Flower
CIS-LUTEOXANTHIN Flower
PSEUDOTARAXASTEROL Flower
7-METHYLTOCOL Plant
CALENDULOSIDES Root
OLEANOLIC-ACID Flower
12-URSENE-3,6,21-TRIOL Plant
KAEMPFEROL Plant
URSA-12-ENE-3BETA,16BETA,21-TRIOL Plant
FLAVOXANTHIN Flower

 

 

CERES Calendula Urtinktur

CALENDULA Urtinktur DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

TINKTURA OD NEVENA

Anti-inflammatory activity of flower extract of Calendula officinalis Linn. and its possible mechanism of action.

X X X X X

Mechanism of the Anticancer Effect of Lycopene (Tetraterpenoids).

X X X X X

Neven Calendula (Calendula officinalis)

 

Synonyms / Common Names / Related Terms

Allo-ocimene, arnidiol -3-O-laurate, arnidiol-3-O-myristate, arnidiol-3-O-palmitate, Asteraceae (family), bride of the sun, bull flower, butterwort, calendasaponin A, calendasaponin B, calendasaponin C, calendasaponin D, Calendula arvensis L., calendula flower, calendula herb, Calendula micranthaCaltha officinalis, calendulae flos, calendulae herba, calenduladiol-3-O-myristate, calenduladiol-3-O-palmitate, calendasaponins, calypso orange florensis, cis-tagetone, claveton (Spanish), Compositae (family), cowbloom, death-flower, dihydro tagetone, drunkard gold, Egyptian Calendula officinalis, faradiol-3-O-laurate, faradiol-3-O-myristate, faradiol-3-O-palmitate, Fiesta Gitana Gelb, fior d’ogni (Italian), flaminquillo (Spanish), flavonoids, fleurs de tous les mois (French), gauche-fer (French), gold bloom, Goldblume (German), golden flower of Mary, goulans, gouls, herb of the sun, holligold, holygold, husband’s dial, kingscup, ionone glucosides, laser activated calendula extract (LACE), limonene, lutein, maravilla, marigold, marigold dye, marigold flowers, marybud, marygold, may orange florensis, methyl chavicol, officinosides, oleanolic acid, patulitrin, poet’s marigold, pot marigold, Mejorana (Spanish), publican and sinner, Ringelblume (German), patuletin, patulitrin, payté wamal, piperitenone, piperitone, ruddles, saponins, Scotch marigold, sesquiterpene oligoglycosides, shining herb, solsequia, souci (French), souci des champs (French), souci des jardins (French), summer’s bride, sun’s bride, terpinolene, triterpendiol monoesters, triterpenoids, ursolic acid, water dragon, yolk of egg.

 

Mechanism of Action

Pharmacology:

 • General: The essential oils of Calendula micrantha were shown in one study to resemble hormones of the Mediterranean fruit fly
  Ceratitis capitata, and the oils suppressed their reproductive potential.11
 • Constituents: The principal identified constituents of calendula are triterpenoids and flavonoids.12,13At least eight bioactive triterpendiol monoesters have been identified in the extracts of dried calendula flowers: faradiol-3-O-palmitate, faradiol-3-O-myristate, faradiol-3-O-laurate, arnidiol-3-O-palmitate, arnidiol-3-O-myristate, arnidiol-3-O-laurate, calenduladiol-3-O-palmitate, and calenduladiol-3-O-myristate.14 The flavonoids, particularly patulitrin and patuletin, may be used as dyes.15 The saponin fractions isolated from Calendula officinalis flower include oleanolic acid (205.53mg/g dry weight) and ursolic acid.16 Calendasaponins A, B, C, and D, two additional ionone glucosides (officinosides A and B), and two sesquiterpene oligoglycosides (officinosides C and D) have been isolated from the flowers of Egyptian Calendula officinalis.17 Various pharmacological properties have been attributed in preclinical research to various constituents, including anti-inflammatory, immunostimulating, antibacterial, antiviral, antiprotozoal, and antineoplastic properties. The mechanisms underlying these possible effects are poorly understood. Two homologous cDNAs, CoFad2 and CoFac2, were isolated from a Calendula officinalis developing seed by polymerase chain reaction.18
 • Antibacterial effects: Hydroacetonic extract from fresh plants inhibited the growth of Staphylococcus aureusat a concentration of 1mg/mL in vitro.5 Calendula extract was tested on biofilms of infant dentifrices and did not demonstrate antimicrobial effects against A. viscosus, C. albicansL. caseiS. mitisS. mutansSoralisS. sanguis, or  sobrinus.6
 • Anti-inflammatory effects: The active components of calendula’s anti-inflammatory activity are thought to be the triterpenoids, particularly faradiol monoester. Free ester faradiol is the most active and exhibits the same effects as an equimolar dose of indomethacin.7,19,20In one study, the aromatic moieties of the triterpenes were chemically modified to increase anti-inflammatory activity in vivo.21 Calendula’s glycosides have also inhibited lipooxygenase activity in vitro.22
 • Antioxidant effects: Extracts of Calendula officinalis have anti-oxidant activity and demonstrate strong abilities to scavenge reactive oxygen species.23Plants of the genus Calendula are natural sources of betacarotene24, which may contribute to potential antioxidant effects. Nineteen carotenoids have been identified in extracts of Calendula officinalis petals, including flavoxanthin and isomers of lycopene, carotene, and rubixanthin25.
 • Antiprotozoal effects: Oxygenated terpene alcohols and terpene lactones from calendula have been observed to possess trichomonacidal activity.9
 • Antiproliferative effects: In a mouse model, dietary lutein derived from calendula extract has been found to suppress mammary tumor growth, increase tumor latency, and enhance lymphocyte proliferation.26Saponins isolated from calendula express in vitro antimutagenic and tumor cell cytotoxic activity.27,28 Cofficinalis does not exert a direct mitogenic effect on human lymphocytes in vitro and exhibits inhibitory effects on lymphocyte. proliferation29 A preparation of several herbs (Calendula officinalis, echinacea, Scorzonera humilis, and Aconitum moldavicum) has been associated with the „normalization“ of pathologic enzyme activity by rat hepatocytes affected by carcinoma.30
 • Antispasmodic and spasmogenic effects: Crude extracts of Calendula officinalisflowers have been shown to contain both spasmolytic and spasmogenic constituents in rabbit jejunum.31
 • Antiviral effects: Anti-HIV activity of calendula has been demonstrated in vitro10specifically involving the inhibition of HIV-1 (IIIB) induced cytopathogenicity in CD4+ lymphocytic Molt-4 clone 8 cells. Triterpenoid saponins from Calendula arvensis have inhibited multiplication of vesicular stomatitis virus and rhinovirus in vitro.32 Triterpene and flavonol glycosides isolated from calendula have also demonstrated inhibitory activity against Epstein-Barr virus activation.33
 • Cytotoxic effects: A novel laser-activated calendula extract is reported to activate lymphocytes and cytotoxicity in vitro, and may have important anti-tumor effects in vivo.8
 • Deodorant effects: The components of marigold and other medicinal plants may act as oral deodorants by inhibiting salivary protein putrification.34
 • Hepatic effectsCalendula officinalisextracts have been shown to have both protective and cytotoxic effects in rat hepatocyte cultures.35 Calendula extracts have also been shown to reduce hepatocytolysis and steatosis in CCl4-intoxicated liver in Wistar rats.36
 • Hypoglycemic effects: Hypoglycemic, gastric emptying inhibitory, and gastroprotective properties have been attributed to calendasaponins A, B, C, and D, two additional ionone glucosides (officinosides A and B), and two sesquiterpene oligoglycosides (officinosides C and D).37
 • Wound-healing effects: It has been proposed that Calendula officinalisextract may aid in wound healing by promoting epithelial growth and by enhancing immune responses.4 Rao et al. observed a reduction of epithelialization time, an increase in wound strength, and improvement of wound contraction in rats with experimental incision wounds that were topically treated with calendula.38 The effects may also be mediated by the stimulation of phagocytosis, by increased granulation3, and via effects on metabolism of glycoproteins, nucleoproteins, and collagen proteins in tissue regeneration1.
 • Other effects:In vitro, calendula exhibited moderate „uterotonic“ effects in isolated rabbit and guinea pig uterine tissues.39 In early (1964) animal studies, high doses of calendula preparations were reported to act as sedatives and hypotensive agents2.

Pharmacodynamics/Kinetics:

 • Bioavailability: To investigate whether digestive processes could affect the antioxidant properties of plant extracts, Gladine et al. examined the bioavailability of polyphenols in ruminants.40Sheep were infused with linseed oil to increase susceptibility to lipid peroxidation and then given a single dose of plant polyphenol extract (rosemary grape, citrus, or marigold) directly into the rumen. Marigold extract, in particular, significantly reduced plasma lipoperoxidation. This study suggested that ruminant digestive processes do not abolish the antioxidant properties of marigold polyphenols.
 • Extracts of Calendula officinaliswere tested in cell-free systems for inhibitory activity of 5-lipoxygenase (5-LO) and cyclooxygenase-2 (COX-2), key enzymes in inflammatory pathways.41

 

References

 1. Klouchek-Popova, E., Popov, A., Pavlova, N., and Krusteva, S. Influence of the physiological regeneration and epithelialization using fractions isolated from Calendula officinalis. Acta Physiol Pharmacol Bulg1982;8(4):63-67. 7185264
 2. Bojadjiev C. On the sedative and hypotensive effect of preparations from the plant Calendula officinalis. Nauch Trud Visshi Med Inst Sof1964;43:15-20.
 3. Dietz V. Calendula preparations to treat cutaneous infections. Alt Med Alert1998;1(12):140-142.
 4. Duran, V., Matic, M., Jovanovc, M., Mimica, N., Gajinov, Z., Poljacki, M., and Boza, P. Results of the clinical examination of an ointment with marigold (Calendula officinalis) extract in the treatment of venous leg ulcers. Int J Tissue React2005;27(3):101-106. 16372475
 5. Dumenil, G., Chemli, R., Balansard, C., Guiraud, H., and Lallemand, M. [Evaluation of antibacterial properties of marigold flowers (Calendula officinalis L.) and other homeopathic tinctures of C. officinalis L. and C. arvensis L. (author’s transl)]. Ann Pharm Fr1980;38(6):493-499. 7283346
 6. Modesto, A., Lima, K. C., and de Uzeda, M. Effects of three different infant dentifrices on biofilms and oral microorganisms. J Clin Pediatr Dent2000;24(3):237-243. 11314149
 7. Della Loggia R. and et al. Topical anti-inflammatory activity of Calendula officinalis extracts. Planta Med1990;56:658.
 8. Jimenez-Medina, E., Garcia-Lora, A., Paco, L., Algarra, I., Collado, A., and Garrido, F. A new extract of the plant Calendula officinalis produces a dual in vitro effect: cytotoxic anti-tumor activity and lymphocyte activation. BMC Cancer2006;6:119. 16677386
 9. Gracza L. Oxygen-containing terpene derivatives from Calendula officinalis. Planta Med 1987;53:227.
 10. Kalvatchev, Z., Walder, R., and Garzaro, D. Anti-HIV activity of extracts from Calendula officinalis flowers. Biomed Pharmacother1997;51(4):176-180. 9207986
 11. Hussein, K. T. Suppressive effects of Calendula micrantha essential oil and gibberelic acid (PGR) on repro ductive potential of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae). J Egypt Soc Parasitol2005;35(2):365-377. 16083052
 12. Yoshikawa, M., Murakami, T., Kishi, A., Kageura, T., and Matsuda, H. Medicinal flowers. III. Marigold. (1): hypoglycemic, gastric emptying inhibitory, and gastroprotective principles and new oleanane-type triterpene oligoglycosides, calendasaponins A, B, C, and D, from Egyptian Calendula officinalis. Chem Pharm Bull (Tokyo)2001;49(7):863-870. 11456093
 13. Vidal-Ollivier E, Elias R, Faure F, and et al. Flavonol glycosides from Calendula officinalis flowers. Planta Med1989;55:73-74.
 14. Neukirch, H., D’Ambrosio, M., Dalla, Via J., and Guerriero, A. Simultaneous quantitative determination of eight triterpenoid monoesters from flowers of 10 varieties of Calendula officinalis L. and characterisation of a new triterpenoid monoester. Phytochem Anal2004;15(1):30-35. 14979524
 15. Guinot, P., Gargadennec, A., Valette, G., Fruchier, A., and Andary, C. Primary flavonoids in marigold dye: extraction, structure and involvement in the dyeing process. Phytochem Anal2008;19(1):46-51. 17654539
 16. Kowalski, R. Studies of selected plant raw materials as alternative sources of triterpenes of oleanolic and ursolic acid types. J Agric Food Chem2-7-2007;55(3):656-662. 17263457
 17. Marukami, T., Kishi, A., and Yoshikawa, M. Medicinal flowers. IV. Marigold. (2): Structures of new ionone and sesquiterpene glycosides from Egyptian Calendula officinalis. Chem Pharm Bull (Tokyo)2001;49(8):974-978. 11515588
 18. Qiu, X., Reed, D. W., Hong, H., MacKenzie, S. L., and Covello, P. S. Identification and Analysis of a Gene from Calendula officinalis Encoding a Fatty Acid Conjugase. Plant Physiol2001;125(2):847-855. 11161042
 19. Della, Loggia R., Tubaro, A., Sosa, S., Becker, H., Saar, S., and Isaac, O. The role of triterpenoids in the topical anti-inflammatory activity of Calendula officinalis flowers. Planta Med1994;60(6):516-520. 7809203
 20. Zitterl-Eglseer, K., Sosa, S., Jurenitsch, J., Schubert-Zsilavecz, M., Della, Loggia R., Tubaro, A., Bertoldi, M., and Franz, C. Anti-oedematous activities of the main triterpendiol esters of marigold (Calendula officinalis L.). J Ethnopharmacol1997;57(2):139-144. 9254116
 21. Neukirch, H., D’Ambrosio, M., Sosa, S., Altinier, G., Della, Loggia R., and Guerriero, A. Improved anti-inflammatory activity of three new terpenoids derived, by systematic chemical modifications, from the abundant triterpenes of the flowery plant Calendula officinalis. Chem Biodivers2005;2(5):657-671. 17192009
 22. Bezakova, L., Masterova, I., Paulikova, I., and Psenak, M. Inhibitory activity of isorhamnetin glycosides from Calendula officinalis L. on the activity of lipoxygenase. Pharmazie1996;51(2):126-127. 8720810
 23. Herold, A., Cremer, L., Calugaru, A., Tamas, V., Ionescu, F., Manea, S., and Szegli, G. Antioxidant properties of some hydroalcoholic plant extracts with antiinflammatory activity. Roum Arch Microbiol Immunol2003;62(3-4):217-227. 16008145
 24. Karadas, F., Grammenidis, E., Surai, P. F., Acamovic, T., and Sparks, N. H. Effects of carotenoids from lucerne, marigold and tomato on egg yolk pigmentation and carotenoid composition. Br Poult Sci2006;47(5):561-566. 17050099
 25. Kishimoto, S., Maoka, T., Sumitomo, K., and Ohmiya, A. Analysis of carotenoid composition in petals of calendula (Calendula officinalis L.). Biosci Biotechnol Biochem2005;69(11):2122-2128. 16306694
 26. Chew, B. P., Wong, M. W., and Wong, T. S. Effects of lutein from marigold extract on immunity and growth of mammary tumors in mice. Anticancer Res1996;16(6B):3689-3694. 9042242
 27. Elias, R., De Meo, M., Vidal-Ollivier, E., Laget, M., Balansard, G., and Dumenil, G. Antimutagenic activity of some saponins isolated from Calendula officinalis L., C. arvensis L. and Hedera helix L. Mutagenesis 1990;5(4):327-331. 2204784
 28. Quetin-Leclercq, J., Elias, R., Balansard, G., Bassleer, R., and Angenot, L. Cytotoxic activity of some triterpenoid saponins. Planta Med 1992;58(3):279-281. 1409985
 29. Amirghofran, Z., Azadbakht, M., and Karimi, M. H. Evaluation of the immunomodulatory effects of five herbal plants.J Ethnopharmacol2000;72(1-2):167-172. 10967468
 30. Marchenko, M. M., Kopyl’chuk, H. P., and Hrygor’ieva, O. V. [Activity of cytoplasmic proteinases from rat liver in Heren’s carcinoma during tumor growth and treatment with medicinal herbs]. Ukr Biokhim Zh2000;72(3):91-94. 11200483
 31. Bashir, S., Janbaz, K. H., Jabeen, Q., and Gilani, A. H. Studies on spasmogenic and spasmolytic activities of Calendula officinalis flowers. Phytother Res2006;20(10):906-910. 16906636
 32. De Tommasi, N., Conti, C., Stein, M. L., and Pizza, C. Structure and in vitro antiviral activity of triterpenoid saponins from Calendula arvensis. Planta Med1991;57(3):250-253. 1654576
 33. Ukiya, M., Akihisa, T., Yasukawa, K., Tokuda, H., Suzuki, T., and Kimura, Y. Anti-inflammatory, anti-tumor-promoting, and cytotoxic activities of constituents of marigold (Calendula officinalis) flowers. J Nat Prod2006;69(12):1692-1696. 17190444
 34. Sterer, N. and Rubinstein, Y. Effect of various natural medicinals on salivary protein putrefaction and malodor production. Quintessence Int2006;37(8):653-658. 16922026
 35. Barajas-Farias, L. M., Perez-Carreon, J. I., Arce-Popoca, E., Fattel-Fazenda, S., Aleman-Lazarini, L., Hernandez-Garcia, S., Salcido-Neyoy, M., Cruz-Jimenez, F. G., Camacho, J., and Villa-Trevino, S. A dual and opposite effect of Calendula officinalis flower extract: chemoprotector and promoter in a rat hepatocarcinogenesis model. Planta Med2006;72(3):217-221. 16534725
 36. Rusu, M. A., Tamas, M., Puica, C., Roman, I., and Sabadas, M. The hepatoprotective action of ten herbal extracts in CCl4 intoxicated liver. Phytother Res2005;19(9):744-749. 16220565
 37. Marukami, T., Kishi, A., and Yoshikawa, M. Medicinal flowers. IV. Marigold. (2): Structures of new ionone and sesquiterpene glycosides from Egyptian Calendula officinalis. Chem Pharm Bull (Tokyo)2001;49(8):974-978. 11515588
 38. Rao, SG, Udupa, AL, Udupa SL, and et al. Calendula and Hypericum: Two homeopathic drugs promoting wound healing in rats. Fitoterapia1991;62(6):508-510.
 39. Shipochliev, T. [Uterotonic action of extracts from a group of medicinal plants]. Vet Med Nauki1981;18(4):94-98. 7314446
 40. Gladine, C., Rock, E., Morand, C., Bauchart, D., and Durand, D. Bioavailability and antioxidant capacity of plant extracts rich in polyphenols, given as a single acute dose, in sheep made highly susceptible to lipoperoxidation. Br J Nutr2007;98(4):691-701. 17475083
 41. Herold, A., Cremer, L., Calugaru, A., Tamas, V., Ionescu, F., Manea, S., and Szegli, G. Hydroalcoholic plant extracts with anti-inflammatory activity. Roum Arch Microbiol Immunol2003;62(1-2):117-129. 15493372

Izvor: www.sigmaaldrich.com

 

 
Pakovanje mL/ g:
 10 20 30 50 100 250 500 1000

Količina:
1 2 3 više 

 

 

 

 

 

 

 

vrh