Komplikacije lečenja

Y40-Y98 Komplikacije medicinskog i hirurškog lečenja

Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme Y40
Penicilini Penicilini Y40.0
Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici Y40.1
Grupa hloramfenikola Grupa hloramfenikola Y40.2
Makrolidi Makrolidi Y40.3
Tetraciklini Tetraciklini Y40.4
Aminoglikožidi Aminoglikožidi Y40.5
Rifamicini Rifamicini Y40.6
Antifungicidi koji deluju na pojedine sisteme Antifungicidi koji deluju na pojedine sisteme Y40.7
Drugi antibiotici koji deluju na pojedine sisteme Drugi antibiotici koji deluju na pojedine sisteme Y40.8
Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme, neoznačeni Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme, neoznačeni Y40.9
Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme Y41
Sulfonamidi Sulfonamidi Y41.0
Antimikobakterijski lekovi Antimikobakterijski lekovi Y41.1
Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi Y41.2
Drugi lekovi koji deluju protiv protozoa Drugi lekovi koji deluju protiv protozoa Y41.3
Antihelmintici Antihelmintici Y41.4
Lekovi koji deluju protiv virusa Lekovi koji deluju protiv virusa Y41.5
Druga označena antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme Druga označena antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme Y41.8
Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme, neoznačena Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme, neoznačena Y41.9
Hormoni i njihove sinteticke zamene i antagonisti Hormoni i njihove sinteticke zamene i antagonisti Y42
Glikokortikoidi i sinteticki analogi Glikokortikoidi i sinteticki analogi Y42.0
Tireoidni hormoni i zamene Tireoidni hormoni i zamene Y42.1
Antitireoidni lekovi Antitireoidni lekovi Y42.2
Insulin i antidijabeticki lekovi za oralnu primenu Insulin i antidijabeticki lekovi za oralnu primenu Y42.3
Kontraceptivna sredstva za oralnu primenu Kontraceptivna sredstva za oralnu primenu Y42.4
Drugi estrogeni i progesteroni Drugi estrogeni i progesteroni Y42.5
Antigonadotropini,antiestrogeni, antiandrogeni Antigonadotropini,antiestrogeni, antiandrogeni Y42.6
Androgeni i drugi anabolici Androgeni i drugi anabolici Y42.7
Drugi i neoznačeni hormoni i njihove sinteticke zamene Drugi i neoznačeni hormoni i njihove sinteticke zamene Y42.8
Drugi i neoznačeni antagonisti hormona Drugi i neoznačeni antagonisti hormona Y42.9
Primarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme Primarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme Y43
Antialergicki i antiemeticki lekovi Antialergicki i antiemeticki lekovi Y43.0
Antimetaboliti za lečenje zloćudnih tumora Antimetaboliti za lečenje zloćudnih tumora Y43.1
Prirodni proizvodi za lečenje zloćudnih tumora Prirodni proizvodi za lečenje zloćudnih tumora Y43.2
Drugi lekovi za lečenje zloćudnih tumora Drugi lekovi za lečenje zloćudnih tumora Y43.3
Imunosupresivna sredstva Imunosupresivna sredstva Y43.4
Acidifikantna i alkalizantna sredstva Acidifikantna i alkalizantna sredstva Y43.5
Enzimi Enzimi Y43.6
Druga primarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme Druga primarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme Y43.8
Primarno sredstvo koje deluje na pojedine sisteme,neoznačeno Primarno sredstvo koje deluje na pojedine sisteme,neoznačeno Y43.9
Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi Y44
Preparari gvožđa i drugi preparati koji deluju protiv hipohromne anemije Preparari gvožđa i drugi preparati koji deluju protiv hipohromne anemije Y44.0
Vitamin B12,folna kiselina i drugi preparati koji deluju protiv megaloblastne anemije Vitamin B12,folna kiselina i drugi preparati koji deluju protiv megaloblastne anemije Y44.1
Antikoagulansi Antikoagulansi Y44.2
Antagonisti antikoagulanata,vitamin K i drugi koagulansi Antagonisti antikoagulanata,vitamin K i drugi koagulansi Y44.3
Antitrombocitni lekovi(inhibitori agregacije trombocita) Antitrombocitni lekovi(inhibitori agregacije trombocita) Y44.4
Trombiliticki lekovi Trombiliticki lekovi Y44.5
Prirodna krv i produkti krvi Prirodna krv i produkti krvi Y44.6
Zamenici plazme krvi Zamenici plazme krvi Y44.7
Druga i neoznačena sredstva koja deluju na sastojke krvi Druga i neoznačena sredstva koja deluju na sastojke krvi Y44.9
Analgetici,antipiretici i antizapaljenski lekovi Analgetici,antipiretici i antizapaljenski lekovi Y45
Opioidi i srodni analgetici Opioidi i srodni analgetici Y45.0
Salicilati Salicilati Y45.1
Derivati propionske kiseline Derivati propionske kiseline Y45.2
Drugi nesteroidni antizapaljenski lekovi Drugi nesteroidni antizapaljenski lekovi Y45.3
Antireumatici Antireumatici Y45.4
Derivati 4-aminofenola Derivati 4-aminofenola Y45.5
Drugi analgetici,antipiretici i antizapaljenski lekovi Drugi analgetici,antipiretici i antizapaljenski lekovi Y45.8
neoznačen analgetik,antipiretik i antizapaljenski lek neoznačen analgetik,antipiretik i antizapaljenski lek Y45.9
Antiepileptici i antiparkinsonici Antiepileptici i antiparkinsonici Y46
Sukcinimidi Sukcinimidi Y46.0
Oksazolidinedioni Oksazolidinedioni Y46.1
Derivati hidantoina Derivati hidantoina Y46.2
Deoksibarbiturati Deoksibarbiturati Y46.3
Imunostilbeni Imunostilbeni Y46.4
Valproicka kiselina Valproicka kiselina Y46.5
Drugi i neoznačeni antiepileptici Drugi i neoznačeni antiepileptici Y46.6
Antiparkinsonici Antiparkinsonici Y46.7
Antispazmolitici Antispazmolitici Y46.8
Sedativi,hipnotici i antianksiotici Sedativi,hipnotici i antianksiotici Y47
Barbiturati Barbiturati Y47.0
Benzodiazepini Benzodiazepini Y47.1
Derivati hlorala Derivati hlorala Y47.2
Paraldehid Paraldehid Y47.3
Jedinjenja broma Jedinjenja broma Y47.4
Mesavine sedativa i hipnotika Mesavine sedativa i hipnotika Y47.5
Drugi sedativi,hipnotici i antianksiotici Drugi sedativi,hipnotici i antianksiotici Y47.8
Sedativi,hipnotici i antianksiotici,neoznačeni Sedativi,hipnotici i antianksiotici,neoznačeni Y47.9
Anestetici i gasovi za lečenje Anestetici i gasovi za lečenje Y48
Inhalacioni anestetici Inhalacioni anestetici Y48.0
Anestetici za parenteralnu primenu Anestetici za parenteralnu primenu Y48.1
Drugi i neoznačeni opsti anestetici Drugi i neoznačeni opsti anestetici Y48.2
Lokalni anestetici Lokalni anestetici Y48.3
Anestetici,neoznačeni Anestetici,neoznačeni Y48.4
Gasovi za lečenje Gasovi za lečenje Y48.5
Psihotropni lekovi Psihotropni lekovi Y49
Triciklicni i tetraciklicni antidepresivi Triciklicni i tetraciklicni antidepresivi Y49.0
Inhibitori monoaminoksidaze kao antidespresivi Inhibitori monoaminoksidaze kao antidespresivi Y49.1
Drugi i neoznačeni antidepresivi Drugi i neoznačeni antidepresivi Y49.2
Fenotiazinski antipsihotici i neuroleptici Fenotiazinski antipsihotici i neuroleptici Y49.3
Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici Y49.4
Drugi antipsihotici i neuroleptici Drugi antipsihotici i neuroleptici Y49.5
Psihodisleptici (halucinogeni) Psihodisleptici (halucinogeni) Y49.6
Psihostimulansi sa mogucnoscu drogiranja Psihostimulansi sa mogucnoscu drogiranja Y49.7
Drugi psihotropni lekovi Drugi psihotropni lekovi Y49.8
Psihotropni lek,neoznačen Psihotropni lek,neoznačen Y49.9
Stimulatori centralnog nervnog sistema Stimulatori centralnog nervnog sistema Y50
Analeptici Analeptici Y50.0
Antagonisti receptora opioida Antagonisti receptora opioida Y50.1
Metilksantini Metilksantini Y50.2
Drugi stimulatori centralnog nervnog sistema Drugi stimulatori centralnog nervnog sistema Y50.8
Stimulator centralnog nervnog sistema, neoznačen Stimulator centralnog nervnog sistema, neoznačen Y50.9
Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem Y51
Antiholinesterazna sredstva Antiholinesterazna sredstva Y51.0
Drugi parasimpatikomimetici(holinergici) Drugi parasimpatikomimetici(holinergici) Y51.1
Lekovi koji blokiraju ganglije Lekovi koji blokiraju ganglije Y51.2
Drugi parasimpatikomimetici(antiholinergici i antimuskarinici) i spazmolitici Drugi parasimpatikomimetici(antiholinergici i antimuskarinici) i spazmolitici Y51.3
pretežno agonisti alfa-adrenoreceptora pretežno agonisti alfa-adrenoreceptora Y51.4
pretežno agonisti beta-adrenoreceptora pretežno agonisti beta-adrenoreceptora Y51.5
Atagonisti alfa-adrenoreceptora Atagonisti alfa-adrenoreceptora Y51.6
Atagonisti beta-adrenoreceptora Atagonisti beta-adrenoreceptora Y51.7
Sredstva koja deluju centralno i blokiranjem adrenergickih neurona Sredstva koja deluju centralno i blokiranjem adrenergickih neurona Y51.8
Drugi i neoznačeni lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem Drugi i neoznačeni lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem Y51.9
Sredstva koja primarno deluju na srcano-sudovni sistem Sredstva koja primarno deluju na srcano-sudovni sistem Y52
Glikožidi koji stimulisu srce i lekovi slicnog delovanja Glikožidi koji stimulisu srce i lekovi slicnog delovanja Y52.0
Kalcijumski blokatori Kalcijumski blokatori Y52.1
Drugi antiaritmicki lekovi Drugi antiaritmicki lekovi Y52.2
Koronarni vazodilatatori Koronarni vazodilatatori Y52.3
Inhibitori angiotenzin-konvertujuceg enzima Inhibitori angiotenzin-konvertujuceg enzima Y52.4
Drugi antihipertenzivni lekovi Drugi antihipertenzivni lekovi Y52.5
Lekovi koji deluju protiv hiperlipidemije i arterioskleroze Lekovi koji deluju protiv hiperlipidemije i arterioskleroze Y52.6
Periferni vazodilatatori Periferni vazodilatatori Y52.7
Lekovi protiv prosirenih vena uključujući sredstva koja deluju sklerozirajuce Lekovi protiv prosirenih vena uključujući sredstva koja deluju sklerozirajuce Y52.8
Druga i neoznačena sredstva koja primarno deluju na srcano-sudovni sistem Druga i neoznačena sredstva koja primarno deluju na srcano-sudovni sistem Y52.9
Sredstva koja primarno deluju na želudacno-crevni sistem Sredstva koja primarno deluju na želudacno-crevni sistem Y53
Antagonisti histaminskih H2-receptora Antagonisti histaminskih H2-receptora Y53.0
Drugi antacidi i lekovi koji deluju protiv sekrecije želuca Drugi antacidi i lekovi koji deluju protiv sekrecije želuca Y53.1
Stimulantni laksativi Stimulantni laksativi Y53.2
Soni i osmotski laksativi Soni i osmotski laksativi Y53.3
Drugi laksativi Drugi laksativi Y53.4
Digestivi Digestivi Y53.5
Lekovi protiv proliva Lekovi protiv proliva Y53.6
Emetici Emetici Y53.7
Druga srdstva koja primarno deluju na želudacno-crevni sistem Druga srdstva koja primarno deluju na želudacno-crevni sistem Y53.8
Sredstvo koje primarno deluje na želudacno-crevni sistem, neoznačeno Sredstvo koje primarno deluje na želudacno-crevni sistem, neoznačeno Y53.9
Sredstva koja primarno deluju na ravnotezu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline Sredstva koja primarno deluju na ravnotezu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline Y54
Mineralokortikoidi Mineralokortikoidi Y54.0
Antagonisti mineralokortikoida (antagonisti aldosterona) Antagonisti mineralokortikoida (antagonisti aldosterona) Y54.1
Inhibitori karboanhidraze Inhibitori karboanhidraze Y54.2
Derivati benzotiadiazina Derivati benzotiadiazina Y54.3
Diuretici sa brzim i snaznim delovanjem Diuretici sa brzim i snaznim delovanjem Y54.4
Drugi diuretici Drugi diuretici Y54.5
Elektrolitici,kalorici i sredstva koja deluju na ravnotezu tečnosti Elektrolitici,kalorici i sredstva koja deluju na ravnotezu tečnosti Y54.6
Sredstva koja deluju na kalcifikaciju Sredstva koja deluju na kalcifikaciju Y54.7
Sredstva koja deluju na metabolizam mokraćne kiseline Sredstva koja deluju na metabolizam mokraćne kiseline Y54.8
Mineralne soli Mineralne soli Y54.9
Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na sistem za disanje Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na sistem za disanje Y55
Oksitocicki lekovi Oksitocicki lekovi Y55.0
Relaksanti skeletnih mišića (nervno-mišićni blokatori) Relaksanti skeletnih mišića (nervno-mišićni blokatori) Y55.1
Druga i neoznačena sredstva koja deluju prvenstveno na mišiće Druga i neoznačena sredstva koja deluju prvenstveno na mišiće Y55.2
Antitusici Antitusici Y55.3
Ekspektoransi Ekspektoransi Y55.4
Lekovi protiv nazeba Lekovi protiv nazeba Y55.5
Antiastmatici Antiastmatici Y55.6
Druga i neoznačena zrtva koja deluju primarno na sistem za disanje Druga i neoznačena zrtva koja deluju primarno na sistem za disanje Y55.7
Lokalna sredstva koja primarno deluju na kozu i sluznicu (lekovi za bolesti oka,nosa,ždrela i usta) Lokalna sreds tva koja primarno deluju na kozu i sluznicu (lekovi za bolesti oka,nosa,ždrela i usta) Y56
Lokalni antifungicidi,antiinfektivni i antizapaljenski lekovi Lokalni antifungicidi,antiinfektivni i antizapaljenski lekovi Y56.0
Antipruritici Antipruritici Y56.1
Lokalna adstringentna sredstva i deterdzenti Lokalna adstringentna sredstva i deterdzenti Y56.2
Sredstva za omeksavanje i zastitu Sredstva za omeksavanje i zastitu Y56.3
Keratolitici,keratoplastici i drugi lekovi i preparati koji deluju na dlaku Keratolitici,keratoplastici i drugi lekovi i preparati koji deluju na dlaku Y56.4
Oftalmoloski lekovi i preparati Oftalmoloski lekovi i preparati Y56.5
Otorinolaringoloski lekovi i preparati Otorinolaringoloski lekovi i preparati Y56.6
Stomatoloski lekovi koji se primenjuju lokalno Stomatoloski lekovi koji se primenjuju lokalno Y56.7
Druga sredstva koja se primenjuju lokalno Druga sredstva koja se primenjuju lokalno Y56.8
Lokalna sredstva, neoznačena Lokalna sredstva, neoznačena Y56.9
Drugi neoznačeni lekovi i hemikalije Drugi neoznačeni lekovi i hemikalije Y57
Sredstva koja smanjuju apetit (anoreksici) Sredstva koja smanjuju apetit (anoreksici) Y57.0
Lipotropni lekovi Lipotropni lekovi Y57.1
Antidoti i sredstva za vezivanje Antidoti i sredstva za vezivanje Y57.2
Sredstva koja uzrokuju odbojnost prema alkoholu Sredstva koja uzrokuju odbojnost prema alkoholu Y57.3
Farmaceutski ekscipijenti Farmaceutski ekscipijenti Y57.4
Kontrastna sredstva za dijagnostiku X-zracima Kontrastna sredstva za dijagnostiku X-zracima Y57.5
Druga dijagnosticka sredstva Druga dijagnosticka sredstva Y57.6
Vitamini Vitamini Y57.7
Drugi lekovi i preparati Drugi lekovi i preparati Y57.8
Lek ili preparat,neoznačen Lek ili preparat,neoznačen Y57.9
Vakcine protiv bakterija Vakcine protiv bakterija Y58
BCG vakcina BCG vakcina Y58.0
Vakcina protiv trbusnog tifusa i pratifusa Vakcina protiv trbusnog tifusa i pratifusa Y58.1
Vakcina protiv kolere Vakcina protiv kolere Y58.2
Vakcina protiv kuge Vakcina protiv kuge Y58.3
Vakcina protiv tetanusa Vakcina protiv tetanusa Y58.4
Vakcina protiv difterije Vakcina protiv difterije Y58.5
Vakcina protiv pertusisa,uključujući i kombinacije sa komponentama pertusisa Vakcina protiv pertusisa,uključujući i kombinacije sa komponentama pertusisa Y58.6
mešane bakterijske vakcine,izuzev kombinovanih vakcina sa komponentom protiv pertusisa mešane bakterijske vakcine,izuzev kombinovanih vakcina sa komponentom protiv pertusisa Y58.8
Druge i neoznačene vakcine protiv bakterija Druge i neoznačene vakcine protiv bakterija Y58.9
Druge i neoznačene vakcine i biološke supstance Druge i neoznačene vakcine i biološke supstance Y59
Vakcine protiv virusa Vakcine protiv virusa Y59.0
Vakcine protiv rikecija Vakcine protiv rikecija Y59.1
Vakcine protiv protozoa Vakcine protiv protozoa Y59.2
Imunoglobulini Imunoglobulini Y59.3
Druge označene vakcine i biološke supstance Druge označene vakcine i biološke supstance Y59.8
Vakcina ili bioloska supstanca, neoznačena Vakcina ili bioloska supstanca, neoznačena Y59.9
Nenamerno uzrokovana posekotina,ubod,perforacija ili krvarenje u toku hirurskog ili medicinskog lece Nenamerno u zrokovana posekotina,ubod,perforacija ili krvarenje u toku hirurskog ili medicinskog lečenja Y60
U toku hirurskog zahvata U toku hirurskog zahvata Y60.0
U toku davanja infuzije ili transfuzije U toku davanja infuzije ili transfuzije Y60.1
U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija Y60.2
U toku davanja injekcije ili imunizacije U toku davanja injekcije ili imunizacije Y60.3
U toku endoskopskog pregleda U toku endoskopskog pregleda Y60.4
U toku kateterizacije srca U toku kateterizacije srca Y60.5
U toku aspiracije,punkcije i drugih kateterizacija U toku aspiracije,punkcije i drugih kateterizacija Y60.6
U toku davanja enema U toku davanja enema Y60.7
U toku drugih hirurških i medicinskih terapijskih postupaka U toku drugih hirurških i medicinskih terapijskih postupaka Y60.8
U toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja U toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja Y60.9
Strani predmeti slučajno ostavljeni u telu u toku hirurskog i medicinskog lečenja Strani predmeti slučajno ostavljeni u telu u toku hirurskog i medicinskog lečenja Y61
U toku hirurskog zahvata U toku hirurskog zahvata Y61.0
U toku davanja infuzije ili transfuzije U toku davanja infuzije ili transfuzije Y61.1
U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija Y61.2
U toku davanja injekcije ili imunizacije U toku davanja injekcije ili imunizacije Y61.3
U toku endoskopskog pregleda U toku endoskopskog pregleda Y61.4
U toku kateterizacije srca U toku kateterizacije srca Y61.5
U toku aspiracije,punkcije i drugih kateterizacija U toku aspiracije,punkcije i drugih kateterizacija Y61.6
U toku uklanjanja katetera U toku uklanjanja katetera Y61.7
U toku drugog hirurskog i medicinskog lečenja U toku drugog hirurskog i medicinskog lečenja Y61.8
U toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja U toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja Y61.9
Greska u postupku sterilizacije u toku hirurskog i medicinskog lečenja Greska u postupku sterilizacije u toku hirurskog i medicinskog lečenja Y62
U toku hirurskog zahvata U toku hirurskog zahvata Y62.0
U toku davanja infuzije ili transfuzije U toku davanja infuzije ili transfuzije Y62.1
U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija Y62.2
U toku davanja injekcija ili imunizacije U toku davanja injekcija ili imunizacije Y62.3
U toku endoskopskog pregleda U toku endoskopskog pregleda Y62.4
U toku kateterizacije srca U toku kateterizacije srca Y62.5
U toku aspiracije,punkcije i drugih kateterizacija U toku aspiracije,punkcije i drugih kateterizacija Y62.6
U toku drugog hirurskog i medicinskog lečenja U toku drugog hirurskog i medicinskog lečenja Y62.8
U toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja U toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja Y62.9
Greska u doziranju u toku hirurskog i medicinskog lečenja Greska u doziranju u toku hirurskog i medicinskog lečenja Y63
Prekomerna kolicina krvi i drugih tečnosti data u toku transfuzije ili infuzije Prekomerna kolicina krvi i drugih tečnosti data u toku transfuzije ili infuzije Y63.0
Nepravilno rastvaranje tečnosti za infuziju Nepravilno rastvaranje tečnosti za infuziju Y63.1
Prekomerno izlaganje zracenju u toku radioterapije Prekomerno izlaganje zracenju u toku radioterapije Y63.2
Nenamerno izlaganje bolesnika zracenju u toku medicinskog lečenja Nenamerno izlaganje bolesnika zracenju u toku medicinskog lečenja Y63.3
Greska u doziranju pri lečenju elektrosokom ili insulinskim sokom Greska u doziranju pri lečenju elektrosokom ili insulinskim sokom Y63.4
Neodgovarajuca temperatura pri lokalnoj primeni obloga Neodgovarajuca temperatura pri lokalnoj primeni obloga Y63.5
Nedavanje neophodnog leka,preparata ili biološke supstance Nedavanje neophodnog leka,preparata ili biološke supstance Y63.6
Greska u doziranju u toku drugog hirurskog i medicinskog lečenja Greska u doziranju u toku drugog hirurskog i medicinskog lečenja Y63.8
Greska u doziranju u toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja Greska u doziranju u toku neoznačenog hirurskog i medicinskog lečenja Y63.9
Kontaminirane medicinske i biološke materije Kontaminirane medicinske i biološke materije Y64
Kontaminirane medic.ili biološke supstance koje se daju transfuz.ili infuzijom Kontaminirane medic.ili biološke supstance koje se daju transfuz.ili infuzijom Y64.0
Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se ubrizgavaju ili se daju radi imunizacije Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se ubrizgavaju ili se daju radi imunizacije Y64.1
Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju na druge načine Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju na druge načine Y64.8
Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju na neoznačen način Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju na neoznačen način Y64.9
Druge nezgode u toku hirurskog i medicinskog lečenja Druge nezgode u toku hirurskog i medicinskog lečenja Y65
Transfuzija pogresne vrste krvi Transfuzija pogresne vrste krvi Y65.0
Infuzija pogresene vrste tečnosti Infuzija pogresene vrste tečnosti Y65.1
Greska u sutiru ili ligaturi u toku hirurske intervencije Greska u sutiru ili ligaturi u toku hirurske intervencije Y65.2
pogrešno postavljen endotrahealni tubus u toku anestezije pogrešno postavljen endotrahealni tubus u toku anestezije Y65.3
Greska pri stavljanju ili uklanjanju tubusa Greska pri stavljanju ili uklanjanju tubusa Y65.4
Izvodenje neodgovarajuce hirurske intevencije Izvodenje neodgovarajuce hirurske intevencije Y65.5
Druge označene greske u toku hirurskog i medicinskog lečenja Druge označene greske u toku hirurskog i medicinskog lečenja Y65.8
Nesprovodenje hirurskog ili medicinskog lečenja Nesprovodenje hirurskog ili medicinskog lečenja Y66
neoznačene nezgode u toku hirurskog i medicinskog lečenja neoznačene nezgode u toku hirurskog i medicinskog lečenja Y69
Uredaji u anesteziologiji i nezeljeni događaji Uređaji u anesteziologiji i nezeljeni događaji Y70
Uredaji u anesteziologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji- za dijagnostiku i monitoring Y70.0
Uredaji u anesteziologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za rehabili Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji- terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y70.1
Uredaji u anesteziologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni ur Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji- proteticki i drugi implantati, materijali i pomočni Uređaji Y70.2
Uredaji u anasteziologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (uključujuc Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji- hirurški istrumenti, materijali i Uređaji (uključujući savove) Y70.3
Uredaji u anasteziologiji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji- razni Uređaji Y70.8
Uredaji u kardiovaskularnoj oblasti i nezeljeni događaji Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i i neželjeni događaji Y71
Uredaji u kardiovaskularnoj oblasti i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y71.0
Uredaji u kardiovaskularnoj oblasti i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji z Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y71.1
Uredaji u kardiovaskularnoj oblasti i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji-proteticki i drugi imlantanti, materijali i pomočni Uređaji Y71.2
Uredaji u kardiovaskularnoj oblasti i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji ( Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji-hirurški instrumenti, materijali i Uređaji (uključujući savove) Y71.3
Uredaji u kardiovaskularnoj oblasti i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji-razni Uređaji Y71.8
Uredaji u otorinolaringologiji i nezeljeni događaji Uređaji u otorinolaringologiji i i neželjeni događaji Y72
Uredaji u otorinolaringologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u otorinolaringologiji i i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y72.0
Uredaji u otorinolaringologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za reh Uređaji u otorinolaringologiji i i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y72.1
Uredaji u otorinolaringologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomoc Uređaji u otorinolaringologiji i i neželjeni događaji-proteticki i drugi imlantanti, materijali i pomočni Uređaji Y72.2
Uredaji u otorinolaringologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (uklju Uređaji u otorinolaringologiji i i neželjeni događaji-hirurški instrumenti, materijali i Uređaji (uključujući savove) Y72.3
Uredaji u otorinolaringologiji i nezeljeni događaji Uređaji u otorinolaringologiji i i neželjeni događaji-razni Uređaji Y72.8
Uredaji u gastroenterologiji i urologiji i nezeljeni događaji Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji Y73
Uredaji u gastroenterologiji i urologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y73.0
Uredaji u gastroenterologiji i urologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i ured Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y73.1
Uredaji u gastroenterologiji i urologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materija Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji-proteticki i drugi imlantanti, materijali i pomočni Uređaji Y73.2
Uredaji u gastroenterologiji i urologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i ured Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti, materijali i Uređaji (uključujući savove) Y73.3
Uredaji u gastroenterologiji i urologiji i nezeljeni događaji Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y73.8
Uredaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i nezeljeni događaji Uređaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i neželjeni događaji Y74
Uredaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y74.0
Uredaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i ur Uređaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y74.1
Uredaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materi Uređaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i neželjeni događaji-proteticki i drugi imlantanti, materijali i pomočni Uređaji Y74.2
Uredaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i ur Uređaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i neželjeni događaji-hirurški instrumenti, materijali i Uređaji (uključujući savove) Y74.3
Uredaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i nezeljeni događaji Uređaji za opstu bolnicku i licnu upotrebu i neželjeni događaji-razni Uređaji Y74.8
Uredaji u neurologiji i nezeljeni događaji Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji Y75
Uredaji u neurologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y75.0
Uredaji u neurologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za rehabilitaci Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y75.1
Uredaji u neurologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni uredaj Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y75.2
Uredaji u neurologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (uključujući sa Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y75.3
Uredaji u neurologiji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y75.8
Uredaji u opstetriciji i ginekologiji i nezeljeni događaji Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji Y76
Uredaji u opstetriciji i ginekologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y76.0
Uredaji u opstetriciji i ginekologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y76.1
Uredaji u opstetriciji i ginekologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y76.2
Uredaji u opstetriciji i ginekologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y76.3
Uredaji u opstetriciji i ginekologiji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y76.8
Uredaji u oftalmologiji i nezeljeni događaji Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji Y77
Uredaji u oftalmologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y77.0
Uredaji u oftalmologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za rehabilita Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y77.1
Uredaji u oftalmologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni ured Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y77.2
Uredaji u oftalmologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (uključujući Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y77.3
Uredaji u oftalmologiji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y77.8
Uredaji u radiologiji i nezeljeni događaji Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji Y78
Uredaji u radiologiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y78.0
Uredaji u radiologiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za rehabilitaci Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y78.1
Uredaji u radiologiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni uredaj Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y78.2
Uredaji u radiologiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (uključujući sa Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y78.3
Uredaji u radiologiji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y78.8
Uredaji u ortopediji i nezeljeni događaji Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji Y79
Uredaji u ortopediji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y79.0
Uredaji u ortopediji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za rehabilitacij Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y79.1
Uredaji u ortopediji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni uredaji Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y79.2
Uredaji u ortopediji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (uključujući sav Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y79.3
Uredaji u ortopediji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y79.8
Uredaji u fizikalnoj medicini i nezeljeni događaji Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji Y80
Uredaji u fizikalnoj medicini i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y80.0
Uredaji u fizikalnoj medicini i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji za reha Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y80.1
Uredaji u fizikalnoj medicini i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomocn Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y80.2
Uredaji u fizikalnoj medicini i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji (ukljuc Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y80.3
Uredaji u fizikalnoj medicini i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji-razni Uređaji Y80.8
Uredaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i nezeljeni događaji Uređaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i neželjeni događaji Y81
Uredaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Uređaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y81.0
Uredaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i ureda Uređaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) Uređaji i Uređaji za rehabilitaciju Y81.1
Uredaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijal Uređaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni Uređaji Y81.2
Uredaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i ureda Uređaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i Uređaji (uključujući savove) Y81.3
Uredaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i nezeljeni događaji-razni uredaji Uređaji u opstoj i plasticnoj hirurgiji i neželjeni događaji-razni Uređaji Y81.8
Drugi i neoznačeni medicinski uredaji i nezeljeni događaji Drugi i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji Y82
Drugi i neoznačeni medicinski uredaji i nezeljeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Drugi i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji-za dijagnostiku i monitoring Y82.0
Drugi i neoznačeni medicinski uredaji i nezeljeni događaji-terapijski (nehirurški) uredaji i uredaji Drugi i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji-terapijski (nehirurški) uređaji i uređaji za rehabilitaciju Y82.1
Drugi i neoznačeni medicinski uredaji i nezeljeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali Drugi i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji-proteticki i drugi implantati,materijali i pomočni uređaji Y82.2
Drugi i neoznačeni medicinski uredaji i nezeljeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uredaji Drugi i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji-hirurški instrumenti,materijali i uređaji (uključujući savove) Y82.3
Drugi i neoznačeni medicinski uredaji i nezeljeni događaji-razni uredaji Drugi i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji-razni uređaji Y82.8
hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije kompli hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije,bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka Y83
hirurški zahvat sa transplantacijom kompletnog organa hirurški zahvat sa transplantacijom kompletnog organa Y83.0
hirurški zahvat sa implantacijom ili vestačkim unutrašnjim uredajem hirurški zahvat sa implantacijom ili vestačkim unutrašnjim uredajem Y83.1
hirurški zahvat kod anastomoze,bajpasa ili grafta hirurški zahvat kod anastomoze,bajpasa ili grafta Y83.2
hirurški zahvat sa pravljenjem eksternih stoma hirurški zahvat sa pravljenjem eksternih stoma Y83.3
Drugi rekonstruktivni zahvat Drugi rekonstruktivni zahvat Y83.4
Amputacija udova Amputacija udova Y83.5
Uklanjanje drugih organa (delimično) (potpuno) Uklanjanje drugih organa (delimično) (potpuno) Y83.6
Drugi hirurški zahvati Drugi hirurški zahvati Y83.8
hirurški zahvat,neoznačen hirurški zahvat,neoznačen Y83.9
Drugi medicinski postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije,bez pomin Drugi medicinski postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije,bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka Y84
Kateterizacija srca Kateterizacija srca Y84.0
Dijaliza bubrega Dijaliza bubrega Y84.1
Radioloska intervencija i radioterapija Radioloska intervencija i radioterapija Y84.2
šok terapija šok terapija Y84.3
Aspiracija tečnosti Aspiracija tečnosti Y84.4
Kateterizacija mokraćnih puteva Kateterizacija mokraćnih puteva Y84.5
Uvlacenje gastricke ili duodenalne sonde Uvlacenje gastricke ili duodenalne sonde Y84.6
Uzimanje krvi Uzimanje krvi Y84.7
Druge medicinske intervencije Druge medicinske intervencije Y84.8
Medicinska intervencija,neoznačena Medicinska intervencija,neoznačena Y84.9
Posledice saobracajnih udesa Posledice saobracajnih udesa Y85
Posledice udesa sa motornim vozilom Posledice udesa sa motornim vozilom Y85.0
Posledice drugih i neoznačenih saobracajnih udesa Posledice drugih i neoznačenih saobracajnih udesa Y85.9
Posledice drugih udesa Posledice drugih udesa Y86
Posledice namernog samopovredivanja,nasilja i događaja neodredene namere Posledice namernog samopovredivanja,nasilja i događaja neodredene namere Y87
Posledice namernog samopovredivanja Posledice namernog samopovredivanja Y87.0
Posledice nasilja Posledice nasilja Y87.1
Posledice događaja neodredene namere Posledice događaja neodredene namere Y87.2
Posledice hirurskog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka Posledice hirurskog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka Y88
Posledice nezeljenih efekata izazvanih hemikalijama,lekovima i bioloskim supstancama koriscenim u le Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama,lekovima i bioloskim supstancama koriscenim u lečenju Y88.0
Posledice nezeljenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka Y88.1
Posledice nezeljenih incidenata povezanih sa medicinskim uredajima koji su primenjeni u dijagnostici Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uredajima koji su primenjeni u dijagnostici i lečenju Y88.2
Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije,bez pominjanja neželjenih događaja u toku postupka Y88.3
Posledice drugih spoljasnjih uzroka Posledice drugih spoljasnjih uzroka Y89
Posledice zakonske intervencije Posledice zakonske intervencije Y89.0
Posledice ratnih dejstava Posledice ratnih dejstava Y89.1
Posledice neoznačenog spoljašnjeg uzroka Posledice neoznačenog spoljašnjeg uzroka Y89.9
Podatak o uticaju alkohola odredenog na osnovu koncentracije alkohola u krvi Podatak o uticaju alkohola odredenog na osnovu koncentracije alkohola u krvi Y90
Koncentracija alkohola u krvi manja od 20mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi manja od 20mg/100ml Y90.0
Koncentracija alkohola u krvi 20-39mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 20-39mg/100ml Y90.1
Koncentracija alkohola u krvi 40-59mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 40-59mg/100ml Y90.2
Koncentracija alkohola u krvi 60-79mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 60-79mg/100ml Y90.3
Koncentracija alkohola u krvi 80-99mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 80-99mg/100ml Y90.4
Koncentracija alkohola u krvi 100-119mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 100-119mg/100ml Y90.5
Koncentracija alkohola u krvi 120-199mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 120-199mg/100ml Y90.6
Koncentracija alkohola u krvi 200-239mg/100ml Koncentracija alkohola u krvi 200-239mg/100ml Y90.7
Koncentracija alkohola u krvi 240mg/100ml ili veca Koncentracija alkohola u krvi 240mg/100ml ili veca Y90.8
Prisustvo alkohola u krvi,koncentracija nije označena Prisustvo alkohola u krvi,koncentracija nije označena Y90.9
Podatak o uticaju alkohola odreden nivoom intoksikacije Podatak o uticaju alkohola odreden nivoom intoksikacije Y91
Blaga intoksikacija alkoholom Blaga intoksikacija alkoholom Y91.0
Umerena intoksikacija alkoholom Umerena intoksikacija alkoholom Y91.1
teška intoksikacija alkoholom teška intoksikacija alkoholom Y91.2
Veoma teška intoksikacija alkoholom Veoma teška intoksikacija alkoholom Y91.3
Uticaj alkohola,nije dalje označeno Uticaj alkohola,nije dalje označeno Y91.9
zagađenje životne sredine zagađenje životne sredine Y95
Uslovi povezani sa radom Uslovi povezani sa radom Y96
Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine Y97
Uslovi povezani sa načinom života Uslovi povezani sa načinom života Y98

Ostavite odgovor

vrh