Faktori koji utiču na zdravstveno stanje

Z00-Z99 Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

Opsti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze Opsti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze Z00
Opsti medicinski pregled Opsti medicinski pregled Z00.0
Rutinski zdravstveni pregled dece Rutinski zdravstveni pregled dece Z00.1
Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu Z00.2
Pregled u adolescenciji Pregled u adolescenciji Z00.3
Opsti psihijatrijski pregled Opsti psihijatrijski pregled Z00.4
Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva Z00.5
Pregled normalne osobe za poredenje i kontrolu u klinickom istrazivackom programu Pregled normalne osobe za poredenje i kontrolu u klinickom istrazivackom programu Z00.6
Drugi opsti pregledi Drugi opsti pregledi Z00.8
Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze Z01
Pregledi ociju i vida Pregledi ociju i vida Z01.0
Pregled usiju i sluha Pregled usiju i sluha Z01.1
Pregled zuba Pregled zuba Z01.2
Pregled krvnog pritiska Pregled krvnog pritiska Z01.3
Ginekoloski pregled (opsti) (rutinski) Ginekoloski pregled (opsti) (rutinski) Z01.4
Dijagnosticki,kozni i alergijski testovi Dijagnosticki,kozni i alergijski testovi Z01.5
Radioloski pregled Radioloski pregled Z01.6
Laboratorijski pregledi Laboratorijski pregledi Z01.7
Drugi označeni posebni pregledi Drugi označeni posebni pregledi Z01.8
Posebni pregled, neoznačen Posebni pregled, neoznačen Z01.9
Pregled i kontakt iz administrativnih razloga Pregled i kontakt iz administrativnih razloga Z02
Pregled za prijem u obrazovnu instituciju Pregled za prijem u obrazovnu instituciju Z02.0
Pregled pre zaposlenja Pregled pre zaposlenja Z02.1
Pregled za prijem u zatvorenu instituciju Pregled za prijem u zatvorenu instituciju Z02.2
Pregled regruta za vojsku Pregled regruta za vojsku Z02.3
Pregled za vozačku dozvolu Pregled za vozačku dozvolu Z02.4
Pregled radi učesća u sportu Pregled radi učesća u sportu Z02.5
Pregled za osiguranje Pregled za osiguranje Z02.6
Izdavanje medicinske potvrde Izdavanje medicinske potvrde Z02.7
Drugi pregledi iz administrativnih razloga Drugi pregledi iz administrativnih razloga Z02.8
Pregled zbog administrativnih razloga,neoznačen Pregled zbog administrativnih razloga,neoznačen Z02.9
Medicinsko posmatranje i pracenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja Medicinsko posmatranje i pracenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja Z03
Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu Z03.0
Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu Z03.1
Posmatranje zbog sumnje na mentalni Poremećaj ili Poremećaj ponašanja Posmatranje zbog sumnje na mentalni Poremećaj ili Poremećaj ponašanja Z03.2
Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema Z03.3
Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca Z03.4
Posmatranje zbog sumnje na druge srcano-sudovne bolesti Posmatranje zbog sumnje na druge srcano-sudovne bolesti Z03.5
Posmatranje zbog sumnje na toksicne efekte unetih supstanci Posmatranje zbog sumnje na toksicne efekte unetih supstanci Z03.6
Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja Z03.8
Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje,neoznačeno Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje,neoznačeno Z03.9
Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga Z04
Test na alkohol ili drogu u krvi Test na alkohol ili drogu u krvi Z04.0
Pregled i posmatranje posle saobracajnog udesa Pregled i posmatranje posle saobracajnog udesa Z04.1
Pregled i posmatranje posle udesa na radu Pregled i posmatranje posle udesa na radu Z04.2
Pregled i posmatranje posle drugih udesa Pregled i posmatranje posle drugih udesa Z04.3
Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavodenja Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavodenja Z04.4
Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda Z04.5
Opsti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti Opsti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti Z04.6
Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga Z04.8
Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga Z04.9
Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora Z08
Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora Z08.0
Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora Z08.1
Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora Z08.2
Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora Z08.7
Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora Z08.8
Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora Z08.9
Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori Z09
Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja Z09.0
Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja Z09.1
Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja Z09.2
Kontrolni pregled posle psihoterapije Kontrolni pregled posle psihoterapije Z09.3
Kontrolni pregled posle lečenja preloma Kontrolni pregled posle lečenja preloma Z09.4
Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja Z09.7
Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja Z09.8
Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja Z09.9
Rutinski opsti zdravstveni pregled definisane subpopulacije Rutinski opsti zdravstveni pregled definisane subpopulacije Z10
Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika) Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika) Z10.0
Rutinski opsti zdravstveni pregled osoba koje zive u zatvorenim institucijama Rutinski opsti zdravstveni pregled osoba koje zive u zatvorenim institucijama Z10.1
Rutinski opsti zdravstveni pregled pripadnika oruzanih snaga Rutinski opsti zdravstveni pregled pripadnika oruzanih snaga Z10.2
Rutinski opsti zdravstveni pregled sportskih timova Rutinski opsti zdravstveni pregled sportskih timova Z10.3
Rutinski opsti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija Rutinski opsti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija Z10.8
Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti Z11
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti Z11.0
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze Z11.1
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti Z11.2
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenosenj Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenosenja Z11.3
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV) Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV) Z11.4
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti Z11.5
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza Z11.6
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti Z11.8
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti,neoznačen Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti,neoznačen Z11.9
Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja neoplazmi Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja neoplazmi Z12
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želudca Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želudca Z12.0
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta Z12.1
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa Z12.2
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke Z12.3
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice Z12.4
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače Z12.5
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike Z12.6
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija Z12.8
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora,neoznačen Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora,neoznačen Z12.9
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i Poremećaja Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i Poremećaja Z13
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi,krvotvornih organa i odredenih Poremećaja i Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi,krvotvornih organa i odredenih Poremećaja imunih mehanizama Z13.0
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti (diabetes mellitus) Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti (diabetes mellitus) Z13.1
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja Poremećaja ishrane Specijalan skrining pregled radi otkrivanja Poremećaja ishrane Z13.2
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih Poremećaja i Alcoholismus Poremećaja ponašanja Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih Poremećaja i Alcoholismus Poremećaja ponašanja Z13.3
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja Poremećaja razvoja u detinjstvu Specijalan skrining pregled radi otkrivanja Poremećaja razvoja u detinjstvu Z13.4
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja Poremećaja oka i uva Specijalan skrining pregled radi otkrivanja Poremećaja oka i uva Z13.5
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srcano-sudovnih Poremećaja Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srcano-sudovnih Poremećaja Z13.6
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja urođeni h malformacija,deformacija i hromosom.aberacija Specijalan skrining pregled radi otkrivanja urođeni h malformacija,deformacija i hromosom.aberacija Z13.7
Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i Poremećaja Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i Poremećaja Z13.8
Specijalni skrining pregled, neoznačen Specijalni skrining pregled, neoznačen Z13.9
Kontakt i izloženost zaraznim bolestima Kontakt i izloženost zaraznim bolestima Z20
Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima Z20.0
Kontakt i izloženost tuberkulozi Kontakt i izloženost tuberkulozi Z20.1
Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenosenja Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenosenja Z20.2
Kontakt i izloženost besnilu Kontakt i izloženost besnilu Z20.3
Kontakt i izloženost crvenki (rubeola) Kontakt i izloženost crvenki (rubeola) Z20.4
Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu Z20.5
Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV) Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV) Z20.6
Kontakt i izloženost vasljivosti,infestaciji grinjama i drugim infestacijama Kontakt i izloženost vasljivosti,infestaciji grinjama i drugim infestacijama Z20.7
Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima Z20.8
Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima Z20.9
Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) Z21
Kliconoša zaraznih bolesti Kliconoša zaraznih bolesti Z22
Kliconoša trbusnog tifusa Kliconoša trbusnog tifusa Z22.0
Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti Z22.1
Kliconoša difterije Kliconoša difterije Z22.2
Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti Z22.3
Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem Z22.4
Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom Z22.5
Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1) Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1) Z22.6
Kliconoša drugih zaraznih bolesti Kliconoša drugih zaraznih bolesti Z22.8
Kliconoša zarazne bolesti,neoznačene Kliconoša zarazne bolesti,neoznačene Z22.9
Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinacno) Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinacno) Z23
Potreba za imunizacijom protiv kolere Potreba za imunizacijom protiv kolere Z23.0
Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB) Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB) Z23.1
Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG) Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG) Z23.2
Potreba za imunizacijom protiv kuge Potreba za imunizacijom protiv kuge Z23.3
Potreba za imunizacijom protiv tularemije Potreba za imunizacijom protiv tularemije Z23.4
Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa Z23.5
Potreba za imunizacijom samo protiv difterije Potreba za imunizacijom samo protiv difterije Z23.6
Potreba za imunizacijom samo protiv pertusisa Potreba za imunizacijom samo protiv pertusisa Z23.7
Potreba za imunizacijom protiv druge pojedinacne bakterijske bolesti Potreba za imunizacijom protiv druge pojedinacne bakterijske bolesti Z23.8
Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti Z24
Potreba za imunizacijom protiv poliomijelitisa Potreba za imunizacijom protiv poliomijelitisa Z24.0
Potreba za imunizacijom protiv virusnog encefalitisa koji se prenosi artropodima Potreba za imunizacijom protiv virusnog encefalitisa koji se prenosi artropodima Z24.1
Potreba za imunizacijom protiv besnila Potreba za imunizacijom protiv besnila Z24.2
Potreba za imunizacijom protiv zute groznice Potreba za imunizacijom protiv zute groznice Z24.3
Potreba za imunizacijom samo protiv morbila Potreba za imunizacijom samo protiv morbila Z24.4
Potreba za imunizacijom samo protiv rubele Potreba za imunizacijom samo protiv rubele Z24.5
Potreba za imunizacijom protiv virusnog hepatitisa Potreba za imunizacijom protiv virusnog hepatitisa Z24.6
Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinacno) Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinacno) Z25
Potreba za imunizacijom protiv parotitisa Potreba za imunizacijom protiv parotitisa Z25.0
Potreba za imunizacijom protiv influence Potreba za imunizacijom protiv influence Z25.1
Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinacne virusne bolesti Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinacne virusne bolesti Z25.8
Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinacno) Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinacno) Z26
Potreba za imunizacijom protiv kala-azara (lismanijaze) Potreba za imunizacijom protiv kala-azara (lismanijaze) Z26.0
Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinacne zarazne bolesti Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinacne zarazne bolesti Z26.8
Potreba za imunizacijom protiv neoznačene zarazne bolesti Potreba za imunizacijom protiv neoznačene zarazne bolesti Z26.9
Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv više infektivnih bolesti Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv više infektivnih bolesti Z27
Potreba za imunizacijom protiv kolere i tifusa-paratifusa (cholera+TAB) Potreba za imunizacijom protiv kolere i tifusa-paratifusa (cholera+TAB) Z27.0
Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa,kombinovana (DTP) Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa,kombinovana (DTP) Z27.1
Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa i tifusa-paratifusa (DTP+TAB) Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa i tifusa-paratifusa (DTP+TAB) Z27.2
Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa i poliomijelitisa (DTP+polio) Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa i poliomijelitisa (DTP+polio) Z27.3
Potreba za imunizacijom protiv morbila-parotitisa-rubele (MMR) Potreba za imunizacijom protiv morbila-parotitisa-rubele (MMR) Z27.4
Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv drugih infektivnih bolesti Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv drugih infektivnih bolesti Z27.8
Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv neoznačenih infektivnih bolesti Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv neoznačenih infektivnih bolesti Z27.9
Neizvrsena imunizacija Neizvrsena imunizacija Z28
Neizvrsena imunizacija zbog kontraindikacije Neizvrsena imunizacija zbog kontraindikacije Z28.0
Neizvrsena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu licnog ubedenja ili pritiska sredine Neizvrsena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu licnog ubedenja ili pritiska sredine Z28.1
Neizvrsena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga Neizvrsena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga Z28.2
Neizvrsena imunizacija zbog drugih razloga Neizvrsena imunizacija zbog drugih razloga Z28.8
Neizvrsena imunizacija zbog neoznačenih razloga Neizvrsena imunizacija zbog neoznačenih razloga Z28.9
Potreba za drugim profilaktickim merama Potreba za drugim profilaktickim merama Z29
Izolacija Izolacija Z29.0
Profilakticka imunoterapija Profilakticka imunoterapija Z29.1
Druga profilakticka hemioterapija Druga profilakticka hemioterapija Z29.2
Druge označene profilaktičke mere Druge označene profilaktičke mere Z29.8
profilaktičke mere, neoznačene profilaktičke mere, neoznačene Z29.9
Kontracepcija Kontracepcija Z30
Opšte konsultovanje i savet o kontracepciji Opšte konsultovanje i savet o kontracepciji Z30.0
Umetanje (intrauterinog) kontraceptivnog sredstva Umetanje (intrauterinog) kontraceptivnog sredstva Z30.1
Sterilizacija Sterilizacija Z30.2
Kontrola menstruacije (menstrualna ekstrakcija) Kontrola menstruacije (menstrualna ekstrakcija) Z30.3
Nadzor nad kontraceptivnim lekovima Nadzor nad kontraceptivnim lekovima Z30.4
Nadzor nad (intrauterinim) kontraceptivnim sredstvima (napravama) Nadzor nad (intrauterinim) kontraceptivnim sredstvima (napravama) Z30.5
Drugi kontraceptivni postupak Drugi kontraceptivni postupak Z30.8
Kontraceptivni postupak, neoznačen Kontraceptivni postupak, neoznačen Z30.9
Unapredenje reprodukcije Unapredenje reprodukcije Z31
Tuboplastika ili vazoplastika posle prethodne sterilizacije Tuboplastika ili vazoplastika posle prethodne sterilizacije Z31.0
Vestacko oplodenje (insemenacija) Vestacko oplodenje (insemenacija) Z31.1
In vitro oplodenje (fertilizacija) In vitro oplodenje (fertilizacija) Z31.2
Drugi pomočni fertilizacioni metodi Drugi pomočni fertilizacioni metodi Z31.3
Ispitivanje i testiranje plodnosti Ispitivanje i testiranje plodnosti Z31.4
Genetsko savetovanje Genetsko savetovanje Z31.5
Opsta konsultacija i savet o plodnosti Opsta konsultacija i savet o plodnosti Z31.6
Drugi postupak vezan za plodnost Drugi postupak vezan za plodnost Z31.8
Postupak vezan za plodnost, neoznačen Postupak vezan za plodnost, neoznačen Z31.9
Ispitivanje i testiranje na trudnoću Ispitivanje i testiranje na trudnoću Z32
trudnoća, (za sad) nepotvrdena trudnoća, (za sad) nepotvrdena Z32.0
trudnoća, potvrdena trudnoća, potvrdena Z32.1
Gravidno stanje, slučajno Gravidno stanje, slučajno Z33
Kontrola normalne trudnoće Kontrola normalne trudnoće Z34
Kontrola normalne prve trudnoće Kontrola normalne prve trudnoće Z34.0
Kontrola normalne druge trudnoće Kontrola normalne druge trudnoće Z34.8
Kontrola normalne trudnoće, neoznačene Kontrola normalne trudnoće, neoznačene Z34.9
Kontrola trudnoće sa visokim rizikom Kontrola trudnoće sa visokim rizikom Z35
Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima sterilitet Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima sterilitet Z35.0
Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima abortus Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima abortus Z35.1
Kontrola trudnoće sa drugom nepovoljnom reproduktivnom ili akuserskom anamnezom Kontrola trudnoće sa drugom nepovoljnom reproduktivnom ili akuserskom anamnezom Z35.2
Kontrola trudnoće sa anamnezom o nedovoljnoj antenatalnoj zastiti Kontrola trudnoće sa anamnezom o nedovoljnoj antenatalnoj zastiti Z35.3
Kontrola trudnoće sa visokim multiparitetom Kontrola trudnoće sa visokim multiparitetom Z35.4
Kontrola starije primipare Kontrola starije primipare Z35.5
Kontrola vrlo mlade primipare Kontrola vrlo mlade primipare Z35.6
Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku zbog socijalnih problema Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku zbog socijalnih problema Z35.7
Kontrola druge visokorizicne trudnoće Kontrola druge visokorizicne trudnoće Z35.8
Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku,neoznačene Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku,neoznačene Z35.9
Antenatalni skrining (screening) Antenatalni skrining (screening) Z36
Antenatalni skrining na hromosomske anomalije Antenatalni skrining na hromosomske anomalije Z36.0
Antenatalni skrining na prisustvo povecanih vrednosti alfafetoproteina Antenatalni skrining na prisustvo povecanih vrednosti alfafetoproteina Z36.1
Drugi antenatalni skrining na osnovu amniocenteze Drugi antenatalni skrining na osnovu amniocenteze Z36.2
Antenatalni skrining na prisustvo malformacija korišćenjem ultrazvuka i drugih fizickih metoda Antenatalni skrining na prisustvo malformacija korišćenjem ultrazvuka i drugih fizickih metoda Z36.3
Antenatalni skrining na prisustvo usporenog rasta fetusa korišćenjem ultrazvuka i drugih fizickih me Antenatalni skrining na prisustvo usporenog rasta fetusa korišćenjem ultrazvuka i drugih fizickih metoda Z36.4
Antenatalni skrining zbog izoimunizacije Antenatalni skrining zbog izoimunizacije Z36.5
Drugi antenatalni skrining Drugi antenatalni skrining Z36.8
Antenatalni skrining, neoznačen Antenatalni skrining, neoznačen Z36.9
Ishod porođaja Ishod porođaja Z37
živorođeno jedno dete živorođeno jedno dete Z37.0
mrtvorođeno jedno dete mrtvorođeno jedno dete Z37.1
Blizanci, oba živorođena Blizanci, oba živorođena Z37.2
Blizanci, jedan živorođen,drugi mrtvorođen Blizanci, jedan živorođen,drugi mrtvorođen Z37.3
Blizanci, oba mrtvorođena Blizanci, oba mrtvorođena Z37.4
Drugi multipli porođaj, sva deca živorođena Drugi multipli porođaj, sva deca živorođena Z37.5
Drugi multipli porođaj, neka deca živorođena Drugi multipli porođaj, neka deca živorođena Z37.6
Drugi multipli porođaj, sva deca mrtvorođena Drugi multipli porođaj, sva deca mrtvorođena Z37.7
neoznačen ishod porođaja neoznačen ishod porođaja Z37.9
živorođena deca prema mestu rođenja živorođena deca prema mestu rođenja Z38
Jedno dete, rodeno u bolnici Jedno dete, rodeno u bolnici Z38.0
Jedno dete, rodeno van bolnice Jedno dete, rodeno van bolnice Z38.1
Jedno dete, neoznačeno mesto rođenja Jedno dete, neoznačeno mesto rođenja Z38.2
Blizanci, rođeni u bolnici Blizanci, rođeni u bolnici Z38.3
Blizanci, rođeni van bolnice Blizanci, rođeni van bolnice Z38.4
Blizanci, neoznačeno mesto rođenja Blizanci, neoznačeno mesto rođenja Z38.5
Drugi multipli porođaj u bolnici Drugi multipli porođaj u bolnici Z38.6
Drugi multipli porođaj van bolnice Drugi multipli porođaj van bolnice Z38.7
Drugi multipli porođaj, neoznačeno mesto rođenja Drugi multipli porođaj, neoznačeno mesto rođenja Z38.8
Nega i pregled posle porođaja Nega i pregled posle porođaja Z39
Nega i pregled neposredno nakon porođaja Nega i pregled neposredno nakon porođaja Z39.0
Nega i pregled majke dojilje Nega i pregled majke dojilje Z39.1
Rutinsko pracenje posle porođaja Rutinsko pracenje posle porođaja Z39.2
Profilakticka operacija Profilakticka operacija Z40
Profilakticka operacija zbog faktora rizika povezanih sa zloćudnim tumorima Profilakticka operacija zbog faktora rizika povezanih sa zloćudnim tumorima Z40.0
Druga profilakticka operacija Druga profilakticka operacija Z40.8
Profilakticka operacija, neoznačena Profilakticka operacija, neoznačena Z40.9
Procedure koje se ne izvode u cilju lečenja Procedure koje se ne izvode u cilju lečenja Z41
Transplatacija kose Transplatacija kose Z41.0
Druga plasticna operacija zbog neprihvatljivog kozmetickog izgleda Druga plasticna operacija zbog neprihvatljivog kozmetickog izgleda Z41.1
Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda Z41.2
Busenje usiju Busenje usiju Z41.3
Druge procedure koje se ne izvode u cilju lečenja Druge procedure koje se ne izvode u cilju lečenja Z41.8
Procedura koja se ne izvodi u cilju lečenja,neoznačena Procedura koja se ne izvodi u cilju lečenja,neoznačena Z41.9
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju Z42
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju glave i vrata Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju glave i vrata Z42.0
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju dojke Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju dojke Z42.1
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugih delova trupa Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugih delova trupa Z42.2
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju ruke Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju ruke Z42.3
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju noge Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju noge Z42.4
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugog dela tela Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugog dela tela Z42.8
Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju,neoznačeni Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju,neoznačeni Z42.9
Nadziranje vestačkih (arteficijalnih) otvora Nadziranje vestačkih (arteficijalnih) otvora Z43
Nadziranje traheostome Nadziranje traheostome Z43.0
Nadziranje gastrostome Nadziranje gastrostome Z43.1
Nadziranje ileostome Nadziranje ileostome Z43.2
Nadziranje kolostome Nadziranje kolostome Z43.3
Nadziranje drugih vestačkih otvora želudacno crevnog sistema Nadziranje drugih vestačkih otvora želudacno crevnog sistema Z43.4
Nadziranje cistostome Nadziranje cistostome Z43.5
Nadziranje drugih vestačkih otvora mokraćnog sistema Nadziranje drugih vestačkih otvora mokraćnog sistema Z43.6
Nadziranje veštačke rodnice Nadziranje veštačke rodnice Z43.7
Nadziranje drugih vestačkih otvora Nadziranje drugih vestačkih otvora Z43.8
Nadziranje neoznačenog vestačkog otvora Nadziranje neoznačenog vestačkog otvora Z43.9
Namestanje i podešavanje spoljasnjih protetskih pomagala Namestanje i podešavanje spoljasnjih protetskih pomagala Z44
Namestanje i podešavanje veštačke ruke (kompletne) (parcijalne) Namestanje i podešavanje veštačke ruke (kompletne) (parcijalne) Z44.0
Namestanje i podešavanje veštačke noge (kompletne) (parcijalne) Namestanje i podešavanje veštačke noge (kompletne) (parcijalne) Z44.1
Namestanje i podešavanje vestačkog oka Namestanje i podešavanje vestačkog oka Z44.2
Namestanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke Namestanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke Z44.3
Namestanje i podešavanje drugih spoljasnjih proteza Namestanje i podešavanje drugih spoljasnjih proteza Z44.8
Namestanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze Namestanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze Z44.9
podešavanje i odrzavanje ugrađenog pomagala podešavanje i odrzavanje ugrađenog pomagala Z45
podešavanje i odrzavanje pejsmejkera srca (pacemaker) podešavanje i odrzavanje pejsmejkera srca (pacemaker) Z45.0
podešavanje i odrzavanje pumpe za infuziju podešavanje i odrzavanje pumpe za infuziju Z45.1
podešavanje i odrzavanje kanile krvnog suda podešavanje i odrzavanje kanile krvnog suda Z45.2
podešavanje i odrzavanje ugrađenog slušnog aparata podešavanje i odrzavanje ugrađenog slušnog aparata Z45.3
podešavanje i odrzavanje drugih ugrađenih pomagala podešavanje i odrzavanje drugih ugrađenih pomagala Z45.8
podešavanje i odrzavanje neoznačenih ugrađenih pomagala podešavanje i odrzavanje neoznačenih ugrađenih pomagala Z45.9
Postavljanje i podešavanje drugih pomagala Postavljanje i podešavanje drugih pomagala Z46
Postavljanje i podešavanje naočara i kontaktnih sočiva Postavljanje i podešavanje naočara i kontaktnih sočiva Z46.0
Postavljanje i podešavanje slušnog pomagala Postavljanje i podešavanje slušnog pomagala Z46.1
Postavljanje i podešavanje drugih pomagala povezanih sa nervnim sistemom i odredenim culima Postavljanje i podešavanje drugih pomagala povezanih sa nervnim sistemom i odredenim culima Z46.2
Postavljanje i podešavanje zubne proteze Postavljanje i podešavanje zubne proteze Z46.3
Postavljanje i podešavanje ortodonskog pomagala Postavljanje i podešavanje ortodonskog pomagala Z46.4
Postavljanje i podešavanje uredaja za ileostomu i drugih intestinalnih pomagala Postavljanje i podešavanje uredaja za ileostomu i drugih intestinalnih pomagala Z46.5
Postavljanje i podešavanje pomagala za mokrenje Postavljanje i podešavanje pomagala za mokrenje Z46.6
Postavljanje i podešavanje ortopedskih pomagala Postavljanje i podešavanje ortopedskih pomagala Z46.7
Postavljanje i podešavanje drugih označenih pomagala Postavljanje i podešavanje drugih označenih pomagala Z46.8
Postavljanje i podešavanje neoznačenih pomagala Postavljanje i podešavanje neoznačenih pomagala Z46.9
Drugo pracenje i nega u ortopedskom lečenju Drugo pracenje i nega u ortopedskom lečenju Z47
Pracenje i nega koji uključuju otklanjanje pločica i drugih unutrašnjih fiksacionih naprava kod prel Pracenje i nega koji uključuju otklanjanje pločica i drugih unutrašnjih fiksacionih naprava kod preloma Z47.0
Drugo specificno ortopedsko pracenje i nega Drugo specificno ortopedsko pracenje i nega Z47.8
Ortopedsko pracenje i nega,neoznačeni Ortopedsko pracenje i nega,neoznačeni Z47.9
Drugo pracenje i nega u hirurskom lečenju Drugo pracenje i nega u hirurskom lečenju Z48
Nadziranje hirurskog previjanja i savova Nadziranje hirurskog previjanja i savova Z48.0
Drugo označeno pracenje i nega u hirurskom lečenju Drugo označeno pracenje i nega u hirurskom lečenju Z48.8
Pracenje i nega, neoznačeni u hirurskom lečenju Pracenje i nega, neoznačeni u hirurskom lečenju Z48.9
Nega koja uključuje dijalizu Nega koja uključuje dijalizu Z49
Pripremna nega za dijalizu Pripremna nega za dijalizu Z49.0
Ekstrakorporalna dijaliza Ekstrakorporalna dijaliza Z49.1
Druga dijaliza Druga dijaliza Z49.2
Nega koja uključuje upotrebu rehabilitacionih procedura Nega koja uključuje upotrebu rehabilitacionih procedura Z50
Rehabilitacija srca Rehabilitacija srca Z50.0
Druga fizikalna terapija Druga fizikalna terapija Z50.1
Rehabilitacija alkoholicara Rehabilitacija alkoholicara Z50.2
Rehabilitacija narkomana Rehabilitacija narkomana Z50.3
Psihoterapija Psihoterapija Z50.4
Terapija govora Terapija govora Z50.5
Ortopticke vezbe Ortopticke vezbe Z50.6
Profesionalna terapija i rehabilitacija Profesionalna terapija i rehabilitacija Z50.7
Nega koja uključuje koriscenje drugih rehabilitacionih procedura Nega koja uključuje koriscenje drugih rehabilitacionih procedura Z50.8
Nega koja uključuje rehabilitacione procedure,neoznačena Nega koja uključuje rehabilitacione procedure,neoznačena Z50.9
Druga medicinska nega Druga medicinska nega Z51
Radioterapijska seansa Radioterapijska seansa Z51.0
Hemoterapijska seansa zbog tumora Hemoterapijska seansa zbog tumora Z51.1
Druga hemioterapija Druga hemioterapija Z51.2
Transfuzija krvi bez utvrdene dijagnoze Transfuzija krvi bez utvrdene dijagnoze Z51.3
Pripremna nega za kasnije lečenje,neklasifikovana na drugom mestu Pripremna nega za kasnije lečenje,neklasifikovana na drugom mestu Z51.4
Palijativna nega Palijativna nega Z51.5
Desenzibilizacija na alergene Desenzibilizacija na alergene Z51.6
Druga Specifična medicinska nega Druga Specifična medicinska nega Z51.8
Medicinska nega,neoznačena Medicinska nega,neoznačena Z51.9
Davaoci organa i tkiva Davaoci organa i tkiva Z52
Davalac krvi Davalac krvi Z52.0
Davalac kože Davalac kože Z52.1
Davalac kosti Davalac kosti Z52.2
Davalac kostne srži Davalac kostne srži Z52.3
Davalac bubrega Davalac bubrega Z52.4
Davalac rožnjače Davalac rožnjače Z52.5
Davalac drugih organa i tkiva Davalac drugih organa i tkiva Z52.8
Davalac neoznačenog organa ili tkiva Davalac neoznačenog organa ili tkiva Z52.9
Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog označenih procedura koje nisu izvrsene Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog označenih procedura koje nisu izvrsene Z53
Procedura neizvrsena zbog kontraindikacije Procedura neizvrsena zbog kontraindikacije Z53.0
Procedura neizvrsena zbog odluke pacijenta na osnovu licnog uverenja ili pritiska sredine Procedura neizvrsena zbog odluke pacijenta na osnovu licnog uverenja ili pritiska sredine Z53.1
Procedura neizvrsena zbog odluke pacijenta na osnovu drugih ili neoznačenih razloga Procedura neizvrsena zbog odluke pacijenta na osnovu drugih ili neoznačenih razloga Z53.2
Procedura neizvrsena zbog drugih razloga Procedura neizvrsena zbog drugih razloga Z53.8
Procedura neizvrsena zbog neoznačenih razloga Procedura neizvrsena zbog neoznačenih razloga Z53.9
Oporavljanje Oporavljanje Z54
Oporavljanje posle operacije Oporavljanje posle operacije Z54.0
Oporavljanje posle radioterapije Oporavljanje posle radioterapije Z54.1
Oporavljanje posle hemioterapije Oporavljanje posle hemioterapije Z54.2
Oporavljanje posle psihoterapije Oporavljanje posle psihoterapije Z54.3
Oporavljanje posle lečenja preloma Oporavljanje posle lečenja preloma Z54.4
Oporavljanje posle kombinovanog lečenja Oporavljanje posle kombinovanog lečenja Z54.7
Oporavljanje posle drugog lečenja Oporavljanje posle drugog lečenja Z54.8
Oporavljanje posle neoznačenog lečenja Oporavljanje posle neoznačenog lečenja Z54.9
Problemi sa obrazovanjem i pismenoscu Problemi sa obrazovanjem i pismenoscu Z55
Nepismenost ili nizak nivo pismenosti Nepismenost ili nizak nivo pismenosti Z55.0
Nedostupnost skolovanja Nedostupnost skolovanja Z55.1
Neuspeh na ispitima Neuspeh na ispitima Z55.2
Neuspeh u skoli Neuspeh u školi Z55.3
Neprilagodenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i skolskim drugovima Neprilagodenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i skolskim drugovima Z55.4
Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenoscu Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenoscu Z55.8
Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenoscu,neoznačeni Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenoscu,neoznačeni Z55.9
Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba Z56
Nezaposlenost,neoznačena Nezaposlenost,neoznačena Z56.0
Promena posla Promena posla Z56.1
Strah od gubitka posla Strah od gubitka posla Z56.2
Stresogeni uslovi rada Stresogeni uslovi rada Z56.3
Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama Z56.4
Neodgovarajuci posao Neodgovarajuci posao Z56.5
Drugi fizicki ili psihicki napor povezan sa poslom Drugi fizicki ili psihicki napor povezan sa poslom Z56.6
Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba Z56.7
Profesionalna izloženost faktorima rizika Profesionalna izloženost faktorima rizika Z57
Profesionalna izloženost buci Profesionalna izloženost buci Z57.0
Profesionalna izloženost radijaciji Profesionalna izloženost radijaciji Z57.1
Profesionalna izloženost prasini Profesionalna izloženost prasini Z57.2
Profesionalna izloženost drugim zagadivacima vazduha Profesionalna izloženost drugim zagadivacima vazduha Z57.3
Profesionalna izloženost toksickim agensima u poljoprivredi Profesionalna izloženost toksickim agensima u poljoprivredi Z57.4
Profesionalna izloženost toksickim agensima u drugim granama industrije Profesionalna izloženost toksickim agensima u drugim granama industrije Z57.5
Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama Z57.6
Profesionalna izloženost vibraciji Profesionalna izloženost vibraciji Z57.7
Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika Z57.8
Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika Z57.9
Problemi osoba u životnoj sredini Problemi osoba u životnoj sredini Z58
izloženost buci izloženost buci Z58.0
izloženost zagađenom vazduhu izloženost zagađenom vazduhu Z58.1
izloženost zagađenoj vodi izloženost zagađenoj vodi Z58.2
izloženost zagađenom zemljistu izloženost zagađenom zemljistu Z58.3
izloženost radijaciji izloženost radijaciji Z58.4
izloženost drugom zagađenju izloženost drugom zagađenju Z58.5
Neodgovarajuce snabdevanje vodom Neodgovarajuce snabdevanje vodom Z58.6
Drugi problemi osoba u životnoj sredini Drugi problemi osoba u životnoj sredini Z58.8
Problem osoba u životnoj sredini,neoznačen Problem osoba u životnoj sredini,neoznačen Z58.9
Problemi stanovanja i ekonomski problemi Problemi stanovanja i ekonomski problemi Z59
Beskucnik Beskucnik Z59.0
Neodgovarajuci stambeni uslovi Neodgovarajuci stambeni uslovi Z59.1
Neslaganje sa susedima,stanarima i stanodavcima Neslaganje sa susedima,stanarima i stanodavcima Z59.2
Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama Z59.3
Nedostatak odgovarajuce ishrane Nedostatak odgovarajuce ishrane Z59.4
Krajnje siromaštvo Krajnje siromaštvo Z59.5
Mala primanja Mala primanja Z59.6
Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita Z59.7
Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi Z59.8
Problem stanovanja i ekonomski problemi,neoznačeni Problem stanovanja i ekonomski problemi,neoznačeni Z59.9
Problemi osoba u socijalnoj sredini Problemi osoba u socijalnoj sredini Z60
Problemi prilagodavanja životnim ciklicnim promenama Problemi prilagodavanja životnim ciklicnim promenama Z60.0
Atipična situacija u pogledu roditelja Atipična situacija u pogledu roditelja Z60.1
Samacki život Samacki život Z60.2
Teskoce u prilagodavanju kulturnoj sredini Teskoce u prilagodavanju kulturnoj sredini Z60.3
Socijalno isključivanje ili odbacivanje Socijalno isključivanje ili odbacivanje Z60.4
Zrtva opaZene negativne diskriminacije i progona Zrtva opaZene negativne diskriminacije i progona Z60.5
Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom Z60.8
Problem povezan sa socijalnom sredinom,neoznačen Problem povezan sa socijalnom sredinom,neoznačen Z60.9
Problemi sa negativnim životnim dozivljajima u detinjstvu Problemi sa negativnim životnim dozivljajima u detinjstvu Z61
Nedostatak ljubavi u detinjstvu Nedostatak ljubavi u detinjstvu Z61.0
Odvajanje od kuce u detinjstvu Odvajanje od kuce u detinjstvu Z61.1
Izmenjeni porodični odnosi u detinjstvu Izmenjeni porodični odnosi u detinjstvu Z61.2
događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu Z61.3
Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pruz Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pruzanje primarne podrske Z61.4
Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za pruzanje primarne podrske Z61.5
Problemi povezani sa navodnom fizickom zloupotrebom deteta Problemi povezani sa navodnom fizickom zloupotrebom deteta Z61.6
Licno iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu Licno iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu Z61.7
Drugi negativni životni događaji u detinjstvu Drugi negativni životni događaji u detinjstvu Z61.8
Negativni životni događaj u detinjstvu,neoznačen Negativni životni događaj u detinjstvu,neoznačen Z61.9
Drugi problemi vaspitanja Drugi problemi vaspitanja Z62
Neodgovarajuci roditeljski nadzori i kontrola Neodgovarajuci roditeljski nadzori i kontrola Z62.0
Preterana roditeljska zaštita Preterana roditeljska zaštita Z62.1
Vaspitanje u instituciji Vaspitanje u instituciji Z62.2
Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta Z62.3
Emotivno zapostavljanje deteta Emotivno zapostavljanje deteta Z62.4
Drugi problemi povezani sa zapostavljenjem u vaspitanju Drugi problemi povezani sa zapostavljenjem u vaspitanju Z62.5
Neodgovarajuci pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja Neodgovarajuci pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja Z62.6
Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje Z62.8
Problem povezan sa vaspitanjem,neoznačen Problem povezan sa vaspitanjem,neoznačen Z62.9
Drugi problemi sa grupom za primarnu podršku,uključujući i porodicnu sredinu Drugi problemi sa grupom za primarnu podršku,uključujući i porodicnu sredinu Z63
Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom Z63.0
Problemi u odnosima sa roditeljima i rodacima Problemi u odnosima sa roditeljima i rodacima Z63.1
Neodgovarajuca podrška porodice Neodgovarajuca podrška porodice Z63.2
Odsustvo clana porodice Odsustvo clana porodice Z63.3
Nestanak ili smrt clana porodice Nestanak ili smrt clana porodice Z63.4
Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom Z63.5
Izdrzavani rodak kome je potrebna nega u kuci Izdrzavani rodak kome je potrebna nega u kuci Z63.6
Drugi stresogeni životni događaji koji uticu na porodicu i dom Drugi stresogeni životni događaji koji uticu na porodicu i dom Z63.7
Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku Z63.8
Problem povezan sa grupom za primarnu podršku,neoznačen Problem povezan sa grupom za primarnu podršku,neoznačen Z63.9
Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima Z64
Problemi povezani sa nezeljenom trudnoćom Problemi povezani sa nezeljenom trudnoćom Z64.0
Problemi povezani sa multiparitetom Problemi povezani sa multiparitetom Z64.1
Trazenje i prihvatanje fizickih,nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su stetne i o Trazenje i prihvatanje fizickih,nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su stetne i opasne Z64.2
Trazenje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su stetne i opasne Trazenje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su stetne i opasne Z64.3
Neslaganje sa savetodavnom službom Neslaganje sa savetodavnom službom Z64.4
Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima Z65
Osuda bez zatvora u gradanskom i krivicnom postupku Osuda bez zatvora u gradanskom i krivicnom postupku Z65.0
Zatvaranje i drugi vid tamničenja Zatvaranje i drugi vid tamnicenja Z65.1
Problemi povezani sa oslobadanjem iz zatvora Problemi povezani sa oslobadanjem iz zatvora Z65.2
Problemi povezani sa drugim zakonskim okolnostima Problemi povezani sa drugim zakonskim okolnostima Z65.3
Zrtva kriminala i terorizma Zrtva kriminala i terorizma Z65.4
izloženost katastrofi, ratu i drugim vidovima neprijateljstva izloženost katastrofi, ratu i drugim vidovima neprijateljstva Z65.5
Drugi označeni problemi povezani sa psihosocijalnim okolnostima Drugi označeni problemi povezani sa psihosocijalnim okolnostima Z65.8
Problem povezan sa neoznačenim psihosocijalnim okolnostima Problem povezan sa neoznačenim psihosocijalnim okolnostima Z65.9
Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom Z70
Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu Z70.0
Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata Z70.1
Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom trece osobe Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom trece osobe Z70.2
Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana zainteresovano Z70.3
Drugo savetovanje u pogledu seksa Drugo savetovanje u pogledu seksa Z70.8
Seksualno savetovanje, neoznačeno Seksualno savetovanje, neoznačeno Z70.9
Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta Z71
Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe Z71.0
Osoba sa zalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza Osoba sa zalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza Z71.1
Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja Z71.2
Dijetetsko savetovanje i nadzor Dijetetsko savetovanje i nadzor Z71.3
Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola Z71.4
Savetovanje i nadzor zbog narkomanije Savetovanje i nadzor zbog narkomanije Z71.5
Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana Z71.6
Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV) Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV) Z71.7
Drugo označeno savetovanje Drugo označeno savetovanje Z71.8
Savetovanje, neoznačeno Savetovanje, neoznačeno Z71.9
Problemi povezani sa načinom života Problemi povezani sa načinom života Z72
Upotreba duvana Upotreba duvana Z72.0
Upotreba droga Upotreba droga Z72.2
Odsustvo fizickog vežbanja Odsustvo fizickog vežbanja Z72.3
Neodgovarajuca ishrana i navike u ishrani Neodgovarajuca ishrana i navike u ishrani Z72.4
Visoko rizično seksualno ponašanje Visoko rizično seksualno ponašanje Z72.5
Kockanje i kladenje Kockanje i kladenje Z72.6
Drugi problemi povezani sa načinom života Drugi problemi povezani sa načinom života Z72.8
Problem povezan sa načinom života,neoznačen Problem povezan sa načinom života,neoznačen Z72.9
Problemi u savladivanju životnih teskoća Problemi u savladivanju životnih teskoća Z73
Iscrpljenost Iscrpljenost Z73.0
Prenaglasenost nekih licnih karakteristika Prenaglasenost nekih licnih karakteristika Z73.1
Odsustvo relaksacije i odmora Odsustvo relaksacije i odmora Z73.2
Stres Stres Z73.3
Neodgovarajuca sposobnost socijalnog prilagodavanja Neodgovarajuca sposobnost socijalnog prilagodavanja Z73.4
Konflikti socijalne prirode Konflikti socijalne prirode Z73.5
Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti Z73.6
Drugi problemi povezani sa savladivanjem životnih teskoća Drugi problemi povezani sa savladivanjem životnih teskoća Z73.8
Problem povezan sa savladivanjem životnih teskoća Problem povezan sa savladivanjem životnih teskoća Z73.9
Problemi osoba sa tudom negom Problemi osoba sa tudom negom Z74
Smanjena pokretljivost Smanjena pokretljivost Z74.0
Potreba za pomoci u ličnoj nezi Potreba za pomoci u ličnoj nezi Z74.1
Potreba za pomoci u kuci i nedostajanje drugog clana domacinstva sposobnog za pruzanje nege Potreba za pomoci u kuci i nedostajanje drugog clana domacinstva sposobnog za pruzanje nege Z74.2
Potreba za neprekidnim nadzorom Potreba za neprekidnim nadzorom Z74.3
Drugi problemi povezani sa tudom negom Drugi problemi povezani sa tudom negom Z74.8
Problem povezan sa tudom negom,neoznačen Problem povezan sa tudom negom,neoznačen Z74.9
Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zastitom Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zastitom Z75
Medicinske usluge nisu dostupne u kuci Medicinske usluge nisu dostupne u kuci Z75.0
Osoba koja ceka prijem u odgovarajucu ustanovu na drugom mestu Osoba koja ceka prijem u odgovarajucu ustanovu na drugom mestu Z75.1
Drugi period cekanja radi ispitivanja i lečenja Drugi period cekanja radi ispitivanja i lečenja Z75.2
Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova Z75.3
Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoc Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoc Z75.4
Nega preko vikenda Nega preko vikenda Z75.5
Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zastitom Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zastitom Z75.8
neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zastitom neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zastitom Z75.9
Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima Z76
Ponovno propisivanje Ponovno propisivanje Z76.0
Zdravstveni nadzor i nega nahoceta Zdravstveni nadzor i nega nahoceta Z76.1
Zdravstveni nadzor i nega zdravog odojceta i deteta Zdravstveni nadzor i nega zdravog odojceta i deteta Z76.2
Zdrava osoba kao pratilac bolesnika Zdrava osoba kao pratilac bolesnika Z76.3
Drugi smestaj u zdravstvenu ustanovu Drugi smestaj u zdravstvenu ustanovu Z76.4
Simulant (svesno simuliranje) Simulant (svesno simuliranje) Z76.5
Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u drugim označenim situacijama Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u drugim označenim situacijama Z76.8
Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u neoznačenim situacijama Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u neoznačenim situacijama Z76.9
porodična anamneza o zloćudnom tumoru Porodična anamneza o zloćudnom tumoru Z80
porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudacno-crevnih organa Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudacno-crevnih organa Z80.0
porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dusnica i pluća Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dusnica i pluća Z80.1
porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji Z80.2
porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke Z80.3
porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa Z80.4
porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva Z80.5
porodična anamneza o leukemiji Porodična anamneza o leukemiji Z80.6
porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva Z80.7
porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema Z80.8
porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena Z80.9
porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja Z81
porodična anamneza o mentalnoj retardaciji Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji Z81.0
porodična anamneza o alkoholizmu Porodična anamneza o alkoholizmu Z81.1
porodična anamneza o pusenju duvana Porodična anamneza o pusenju duvana Z81.2
porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci Z81.3
porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance Z81.4
porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja Z81.8
porodična anamneza o odredenim onesposobljenostima i Hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje Porodična anamneza o odredenim onesposobljenostima i Hroničnim bolestima koje izazivaju onesposobljenost Z82
porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema Z82.0
porodična anamneza o slepilu i Oštecenju vida Porodična anamneza o slepilu i Oštecenju vida Z82.1
porodična anamneza o gluvoci i Oštecenju sluha Porodična anamneza o gluvoci i Oštecenju sluha Z82.2
porodična anamneza o moždanom udaru(slogu) Porodična anamneza o moždanom udaru(slogu) Z82.3
porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema Z82.4
porodična anamneza o astmi i drugim Hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema Porodična anamneza o astmi i drugim Hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema Z82.5
porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima misićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima misićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Z82.6
porodična anamneza o urođeni m malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima Porodična anamneza o urođeni m malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima Z82.7
porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i Hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i Hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost Z82.8
porodična anamneza o drugim označenim poremećajima Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima Z83
porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV) Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV) Z83.0
porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima Porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima Z83.1
porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i odredenim poremećajima koji uključuju por Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i odredenim poremećajima koji uključuju Poremećaj imuniteta Z83.2
porodična anamneza o šećernoj bolesti Porodična anamneza o šećernoj bolesti Z83.3
porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma Z83.4
porodična anamneza o oboljenjima oka i uva Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva Z83.5
porodična anamneza o bolestima sistema za disanje Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje Z83.6
porodična anamneza o bolestima želudacno-crevnog sistema Porodična anamneza o bolestima želudacno-crevnog sistema Z83.7
porodična anamneza o drugim stanjima Porodična anamneza o drugim stanjima Z84
porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva Z84.0
porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera Z84.1
porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu) Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu) Z84.3
porodična anamneza o drugim označenim stanjima Porodična anamneza o drugim označenim stanjima Z84.8
Licna anamneza o zloćudnom tumoru Lična anamneza o zloćudnom tumoru Z85
Licna anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje Z85.0
Licna anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dusnica i pluća Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dusnica i pluća Z85.1
Licna anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji Z85.2
Licna anamneza o zloćudnom tumoru dojke Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke Z85.3
Licna anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa Z85.4
Licna anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva Z85.5
Licna anamneza o leukemiji Lična anamneza o leukemiji Z85.6
Licna anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva Z85.7
Licna anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema Z85.8
Licna anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena Lična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena Z85.9
Licna anamneza o odredenim drugim bolestima Lična anamneza o odredenim drugim bolestima Z86
Licna anamneza o drugim tumorima Lična anamneza o drugim tumorima Z86.0
Licna anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima Lična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima Z86.1
Licna anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i odredenim poremećajima kao i Poremećaj imunit Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i odredenim poremećajima kao i Poremećaj imuniteta Z86.2
Licna anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma Z86.3
Licna anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci Z86.4
Licna anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja Z86.5
Licna anamneza o bolestima nervnog sistema i culnih organa Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i culnih organa Z86.6
Licna anamneza o bolestima sistema krvotoka Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka Z86.7
Licna anamneza o drugim bolestima i stanjima Lična anamneza o drugim bolestima i stanjima Z87
Licna anamneza o bolestima sistema za disanje Lična anamneza o bolestima sistema za disanje Z87.0
Licna anamneza o bolestima želudacno-crevnog sistema Lična anamneza o bolestima želudacno-crevnog sistema Z87.1
Licna anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva Z87.2
Licna anamneza o bolestima misićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Lična anamneza o bolestima misićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Z87.3
Licna anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema Z87.4
Licna anamneza o komplikacijama trudnoće,porođaja i babinja Lična anamneza o komplikacijama trudnoće,porođaja i babinja Z87.5
Licna anamneza o odredenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu Lična anamneza o odredenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu Z87.6
Licna anamneza o urođeni m malformacijama,deformacijama i hromosomskim nenormalnostima Lična anamneza o urođeni m malformacijama,deformacijama i hromosomskim nenormalnostima Z87.7
Licna anamneza o drugim označenim stanjima Lična anamneza o drugim označenim stanjima Z87.8
Licna anamneza o alergiji na lekove,preparate i biološke supstance Lična anamneza o alergiji na lekove,preparate i biološke supstance Z88
Licna anamneza o alergiji na penicilin Lična anamneza o alergiji na penicilin Z88.0
Licna anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance Z88.1
Licna anamneza o alergiji na sulfonamide Lična anamneza o alergiji na sulfonamide Z88.2
Licna anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance Z88.3
Licna anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju Z88.4
Licna anamneza o alergiji na narkotike Lična anamneza o alergiji na narkotike Z88.5
Licna anamneza o alergiji na analgetike Lična anamneza o alergiji na analgetike Z88.6
Licna anamneza o alergiji na serume i vakcine Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine Z88.7
Licna anamneza o alergiji na druge lekove,preparate i biološke supstance Lična anamneza o alergiji na druge lekove,preparate i biološke supstance Z88.8
Licna anamneza o alergiji na neoznačene lekove,preparate i biološke supstance Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove,preparate i biološke supstance Z88.9
stečeni nedostatak uda Stečeni nedostatak uda Z89
stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano Z89.0
stečeni nedostatak ruke i rucnog zgloba Stečeni nedostatak ruke i rucnog zgloba Z89.1
stečeni nedostatak ruke iznad rucnog zgloba Stečeni nedostatak ruke iznad rucnog zgloba Z89.2
stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa) Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa) Z89.3
stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba Z89.4
stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena Z89.5
stečeni nedostatak noge iznad kolena Stečeni nedostatak noge iznad kolena Z89.6
stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa,izuzev samo prstiju na nozi) Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa,izuzev samo prstiju na nozi) Z89.7
stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa) Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa) Z89.8
stečeni nedostatak uda,neoznačen Stečeni nedostatak uda,neoznačen Z89.9
stečeni nedostatak organa Stečeni nedostatak organa Z90
stečeni nedostatak delova glave i vrata Stečeni nedostatak delova glave i vrata Z90.0
stečeni nedostatak dojke (dojki) Stečeni nedostatak dojke (dojki) Z90.1
stečeni nedostatak pluća (dela) Stečeni nedostatak pluća (dela) Z90.2
stečeni nedostatak dela želudca Stečeni nedostatak dela želudca Z90.3
stečeni nedostatak drugih delova želudacno-crevnog sistema Stečeni nedostatak drugih delova želudacno-crevnog siStema Z90.4
stečeni nedostatak bubrega Stečeni nedostatak bubrega Z90.5
stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva Stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva Z90.6
stečeni nedostatak polnog (polnih) organa Stečeni nedostatak polnog (polnih) organa Z90.7
stečeni nedostatak drugih organa Stečeni nedostatak drugih organa Z90.8
Licna anamneza o faktorima rizika Lična anamneza o faktorima rizika Z91
Licna anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance Z91.0
Licna anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana Z91.1
Licna anamneza o lošoj ličnoj higijeni Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni Z91.2
Licna anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja Z91.3
Licna anamneza o psiholoskoj traumi Lična anamneza o psiholoskoj traumi Z91.4
Licna anamneza o samopovredivanju Lična anamneza o samopovredivanju Z91.5
Licna anamneza o drugoj fizickoj traumi Lična anamneza o drugoj fizickoj traumi Z91.6
Licna anamneza o drugim označenim faktorima rizika Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika Z91.8
Licna anamneza o medicinskom lečenju Lična anamneza o medicinskom lečenju Z92
Licna anamneza o kontracepciji Lična anamneza o kontracepciji Z92.0
Licna anamneza o dugotrajnoj (tekucoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava Lična anamneza o dugotrajnoj (tekucoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava Z92.1
Licna anamneza o dugotrajnoj (tekucoj) upotrebi drugih lekova Lična anamneza o dugotrajnoj (tekucoj) upotrebi drugih lekova Z92.2
Licna anamneza o zracenju Lična anamneza o zracenju Z92.3
Licna anamneza o velikoj operaciji Lična anamneza o velikoj operaciji Z92.4
Licna anamneza o merama rehabilitacije Lična anamneza o merama rehabilitacije Z92.5
Licna anamneza o drugom medicinskom lečenju Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju Z92.8
Licna anamneza o medicinskom lečenju,neoznačena Lična anamneza o medicinskom lečenju,neoznačena Z92.9
Stanje vestačkog (arteficijalnog) otvora Stanje vestačkog (arteficijalnog) otvora Z93
Vestaci otvor dušnika Vestaci otvor dušnika Z93.0
vestački otvor želudca Veštački otvor želudca Z93.1
vestački otvor tankog creva Veštački otvor tankog creva Z93.2
vestački otvor debelog creva Veštački otvor debelog creva Z93.3
Drugi vestački otvori želudacno-crevnog sistema Drugi vestački otvori želudacno-crevnog sistema Z93.4
vestački otvor mokraćne bešike vestački otvor mokraćne bešike Z93.5
Drugi vestački otvori mokraćnog sistema Drugi vestački otvori mokraćnog sistema Z93.6
Stanje drugog vestačkog otvora Stanje drugog vestačkog otvora Z93.8
Stanje drugog vestačkog otvora,neoznačeno Stanje drugog vestačkog otvora,neoznačeno Z93.9
Stanje presađenog organa ili tkiva Stanje presađenog organa ili tkiva Z94
Stanje presađenog bubrega Stanje presađenog bubrega Z94.0
Stanje presađenog srca Stanje presađenog srca Z94.1
Stanje presađenih pluća Stanje presađenih pluća Z94.2
Stanje presađenih pluća i srca Stanje presađenih pluća i srca Z94.3
Stanje presađene jetre Stanje presađene jetre Z94.4
Stanje presađene kože Stanje presađene kože Z94.5
Stanje presađene kosti Stanje presađene kosti Z94.6
Stanje presađene rožnjače Stanje presađene rožnjače Z94.7
Stanje drugog presađenog organa ili tkiva Stanje drugog presađenog organa ili tkiva Z94.8
Stanje presađenog organa ili tkiva,neoznačeno Stanje presađenog organa ili tkiva,neoznačeno Z94.9
Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima Z95
Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker) Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker) Z95.0
Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft) Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft) Z95.1
Prisustvo vestačkog zaliska srca Prisustvo vestačkog zaliska srca Z95.2
Prisustvo heterologog zaliska srca Prisustvo heterologog zaliska srca Z95.3
Prisustvo druge zamene zaliska srca Prisustvo druge zamene zaliska srca Z95.4
Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika) Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika) Z95.5
Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova Z95.8
Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima,neoznačeno Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima,neoznačeno Z95.9
Prisustvo drugog funkcionalnog implantata Prisustvo drugog funkcionalnog implantata Z96
Prisustvo mokraćno-polnog implantata Prisustvo mokraćno-polnog implantata Z96.0
Prisustvo sočiva u oku Prisustvo sočiva u oku Z96.1
Prisustvo implantata za poboljsanje sluha Prisustvo implantata za poboljsanje sluha Z96.2
Prisustvo vestačkog grkljana Prisustvo vestačkog grkljana Z96.3
Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem Z96.4
Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice Z96.5
Prisustvo vestački ugrađenog zgloba Prisustvo vestački ugrađenog zgloba Z96.6
Prisustvo implantata druge kosti i tetive Prisustvo implantata druge kosti i tetive Z96.7
Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata Z96.8
Prisustvo funkcionalnog implantata,neoznačeno Prisustvo funkcionalnog implantata,neoznačeno Z96.9
Prisustvo drugih naprava Prisustvo drugih naprava Z97
Prisustvo vestačkog oka Prisustvo vestačkog oka Z97.0
Prisustvo vestačkog uda (potpun) (delimičan) Prisustvo vestačkog uda (potpun) (delimičan) Z97.1
Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična) Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična) Z97.2
Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva Z97.3
Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala Z97.4
Prisustvo (unutarmatericnog) kontraceptivnog sredstva Prisustvo (unutarmatericnog) kontraceptivnog sredstva Z97.5
Prisustvo drugih označenih naprava Prisustvo drugih označenih naprava Z97.8
Druga postoperativna stanja Druga postoperativna stanja Z98
Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza Z98.0
Ukocenost zgloba uzrokovana operativnim putem Ukocenost zgloba uzrokovana operativnim putem Z98.1
Prisustvo naprave za drenazu moždano-kičmene tečnosti Prisustvo naprave za drenazu moždano-kičmene tečnosti Z98.2
Druga označena postoperativna stanja Druga označena postoperativna stanja Z98.8
Zavisnost od pomagala Zavisnost od pomagala Z99
Zavisnost od aspiratora Zavisnost od aspiratora Z99.0
Zavisnost od respiratora Zavisnost od respiratora Z99.1
Zavisnost od dijalize bubrega Zavisnost od dijalize bubrega Z99.2
Zavisnost od invalidskih kolica Zavisnost od invalidskih kolica Z99.3
Zavisnost od drugog pomagala Zavisnost od drugog pomagala Z99.8
Zavisnost od neoznačenog pomagala Zavisnost od neoznačenog pomagala Z99.9

Ostavite odgovor

vrh