INFEKTIVNA MONONUKLEOZA (EBV) STOP 6 MIX Kompozitna formula kod infektivne mononukleoze (EBV) MKB-10 B27.0

INFEKTIVNA MONONUKLEOZA (EBV) STOP 6 MIX Kompozitna formula kod infektivne mononukleoze (EBV) MKB-10 B27.0

INFEKTIVNA MONONUKLEOZA (EBV) STOP 6 MIX

Kompozitna formula kod infektivne mononukleoze (EBV) MKB-10 B27.0

Formula composita ad Mononucleosis infectiva (EBV) ICD-10 B27.0

B27 Mononucleosis infectiva
Mononukleoza – oboljenje uzrokovano virusom praćeno povećanjem broja monocita u krvi
B27.0 Mononucleosis gammaherpetica viralis
Mononukleoza uzrokovana virusom gamaherpesa
B27.1 Mononucleosis cytomegaloviralis
Mononukleoza uzrokovana citomegalovirusom
B27.8 Mononucleoses infectivae aliae
Ostale zarazne mononukleoze
B27.9 Mononucleosis infectiva, non specificata
Zarazna mononukleoza, neoznačena

Allium sativum (Liliaceae)
Allium ursinum (Liliaceae)
Trifolium pratense (Fabaceae)
Sambucus nigra (Adoxaceae)
Curcuma longa (Zingiberaceae)
Coriandrum sativum (Apiaceae)
Foeniculum vulgare (Apiaceae)
Urtica dioica (Urticaceae)

Ammi majus (Apiaceae)

apple cider vinegar and warm water
Propolis (Propolis)
Kali muriaticum HOM
Zinc sulfate
Vitamin B12 postoji u više hemijskih formi: cijanokobalamin, nitrokobalamin, tiocijanokobalamin, metilkobalamin i svi pokazuju vitaminsku aktivnost.
Pakovanje mL/ g:
 10 20 30 50 100 250 500 1000

Količina:
1 2 3 više 

 

vrh