Tradicionalna kineska medicina

Traditional-Chinese-medicine-Kineska-tradicionalna-medicina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA

 

Kineska tradicionalna medicina (KTM) ima dugu istoriju od preko 4000 godina.

Blisko je povezana sa kineskom kulturom i filozofijom.

Karakterišu je jedinstveni teorijski sistem, bogato kliničko iskustvo i holistički pristup (pacijent se posmatra kao nerazdvojiva celina i lekaru su podjednako važni svi aspekti života pacijenta – navike, vrsta ishrane, emotivno stanje).

U KTM prevencija oboljenja je bitnija od lečenja bolesti, a pri terapiji veća se pažnja poklanja lečenju uzroka, a ne posledica oboljenja.

Osnovne teorije KTM su Jin-Jang, teorija pet elemenata i teorija ći-a (Qi).

Jin-Jang je jedna od najstarijih teorija, spominje se u Knjizi promena-Ji Đing, 700 g. pre n.e.

Objašnjava univerzalni sastav dve balansirane suprotnosti – kroz ishranu, kretanje, spavanje, disanje, misli.

U Teoriji 5 elemenata (vatra, zemlja, metal, voda, drvo) svakom elemetu je pridružen jedan organ, strana sveta, boja, ukus, žitarica, životinja, emocija, zvuk (prvi pisani zapisi iz doba dinastije Zhou-1000-770 g. pre n.e.).

Teorija ći (Qi) je jedna od najvažnijih teorija (sve na svetu sačinjeno od Qi-a, koji je promenljiv – menja svoj oblik od eteričnog do materijalnog, pravac kretanja (dolegore, unutraspolja).

Ći je baza života i postojanja. Jedno od najstarijih medicinskih dela na svetu, a ujedno i najpoznatija kineska knjiga je ”Interna medicina Žutog cara” (Huang Di Nei Jing ).

Objavljena je za vreme vladavine dinastije Han (206-24 g. pre n.e.), iako potiče iz perioda od 2300 – 2500 godina pre n.e., sa prvim teorijama o strukturi ljudskog tela i metodama dijagnostike, prevencije i lečenja oboljenja.

Dijagnostičke metode su inspekcija, palpacija, auskultacija, dijagnostika pulsa, posmatranja jezika, mirisa, sekreta i druge.

Osnovne oblasti KTM su lečenje biljem, akupunktura i moksibustija ( stimulacija akupunkturnih tačaka se može vršiti i povišenom temperaturom upotrebom tzv. mokse-lišća crnog pelena), tuina (masaža), vežbe (ći gong, tai-či-čuan) i ishrana.

Kineska herbalna medicina koristi bilje koje je sakupljeno, obrađeno i primenjeno u skladu sa teorijom KTM.

Takođe se mogu koristiti supstance životinjskog i mineralnog porekla (više od 12000 supstanci čije se formule nalaze u kineskoj “Materia Medica“).

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

Ostavite odgovor

vrh