Šiacu

soin destressant des mains

ŠIACU

Šiacu je veština koja dolazi iz Japana.

To je oblik fizioterapije koja koristi posebne načine pritiska na određene delove tela u cilju uravnoteženja telesne energije i poboljšanja zdravlja.

Ova veština je dobila ime na prelazu 19. u 20. vek, mada joj koreni sežu u jako daleku prošlost, na same početke razvoja tradicionalne medicine dalekog istoka.

Više od 4000 godina praktičnog iskustva u svakodnevnoj primeni samo su potvrda njene vrednosti .

Iako sam naziv šiacu, na japanskom jeziku znači pritisak prsta, ova metoda podrazumeva kombinaciju mnogih tehnika, poput istezanja, rad na principu poluge, usmeravanje težine na različite delove tela pacijenta, u cilju postizanja bolje harmonije energije, cirkulacije i fleksibilnosti.

Zato se sama reč šiacu smatra generičkim nazivom mnogobrojnih tehnika, koje imaju jedan zajednički princip.

To je verovanje u postojanje životne vitalne energije, u Japanu poznatije kao Ki energija, koja posebnim kanalima ili meridijanima teče kroz celo telo uzajamno povezujući sve organe, tkiva, kao i psihofizičke funkcije.

Svaki energetski meridijan je prema teoriji orjentalne medicine povezan sa odgovarajućim organom i kontroliše čitav niz funkcija u telu.

Ta energija, Ki (ili Qi) se može “dotaknuti” na posebnim tačkama na meridijanskom toku, koje su u Japanu poznatije kao tsuboi.

Kompletno razumevanje fenomena zdravlja se prema teorijama Orijentalne medicine tumači prvenstveno kao stanje potpune ravnoteže toka energije u telu čoveka.

To takođe zahteva i harmoničan odnos između energije tela i njegovog okruženja.

Samim tim se pojava bolesti objašnjava kao posledica narušavanja te ravnoteže.

U zdravom stanju, u organizmu je sve uravnoteženo, pa energija samim tim potpuno glatko teče kroz meridijane, skladno povezujući sve organe, tkiva i funkcije.

Ali kada je organizam oslabljen zbog neumerenog načina života, emocionalnog stresa ili nekakve povrede, javljaju se problemi u toku energije.

Na nekim mestima je slabija ili gotovo potpuno blokirana, dok je na drugim delovima tela isuviše jaka.

To dovodi do pojave niza tegoba, poput različitih oblika alergija, prehlada, nesanice, stomačnih tegoba, problema sa pražnjenjem creva, sa depresivnim stanjima, neobjašnjivim izlivima besa ili straha, neuobičajenim epizodama lupanja srca, osećaja stezanja u grlu ili grudima, različitim bolnim sindromima i stanjima ukočenosti pojedinih delova tela.

U svim takvim stanjima šiacu je jedna od metoda za rešavanje problema.

Danas to više nije metoda lečenja koja je vezana samo za daleki istok, odakle je potekla.

Šiacu , kao posebna veština energetskog uravnoteženja, može jako puno pomoći u rešavanju čitavog niza zdravstvenih tegoba, bilo kao jedna od sastavnih metoda lečenja kod složenijih bolesti, ili pak kao metoda izbora kod onih u početnoj fazi.

Mnogi vrhunski medicinski i rehabilitacioni centri u svetu danas sve češće koriste i šiacu kao deo terapije određenih bolesti, ili je savetuju kao jednu od mogućih metoda prevencije.

Šiacu je u isto vreme i idealni kućni lek.

To je tehnika koja ne primenjuje nikakve grube intervencije, već samo usklađuje energiju tela čime se podstiče njegovo samoizlečenje.

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

Ostavite odgovor

vrh