Reiki

Reiki-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-rehabilitacije

REIKI

 

Reiki je isceljujuća kosmička energija i sistem holističkog lečenja koji se na toj energiji zasniva.

Tokom tretmana terapeut/isceljitelj polaže ruke na pacijenta i time prenosi ovu blagotvornu energiju na njegovo bioelektromagnetno polje.

Prema klasifikaciji Nacionalnog centra za komplementarnu i alternativnu medicinu pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, Reiki spada u medicinu biopolja.

 

Savremena primena Reikija počinje 20-tih godina prošlog veka u Japanu kada Mikao Usui, osnivač Reikija, formuliše i prvi uspešno primenjuje i podučava ovaj sistem prirodnog lečenja.

Naslednik Usuija, Cujiro Hayaši otvara prvu Reiki kliniku u Tokiju i uspostavlja saradnju sa zdravstvenim institucijama.

Posle drugog svetskog rata Reiki se proširio po celom svetu i danas je, osim u Japanu i drugim zemljama Dalekog Istoka, najrasprostranjeniji u Sjedinjenim Državama, Kanadi, skoro svim evropskim zemljama, Južnoj Americi i Australiji.

Širom sveta postoje mnoge Reiki organizacije i udruženja Reiki terapeuta i instruktora.

Postoji više naučnih hipoteza o mehanizmu dejstva Reikija, mada jedinstvena teorija još uvek nije usaglašena.

Poznato je da polje Reiki energije indukuje bioelektromagnetne tokove unutar ćelija i tkiva i time pojačava sposobnosti organizma za samolečenje i otpornost prema stresu.

 

Od mnogobrojnih pozitivnih efekata, najpoznatiji su:

smanjenje napetosti,

stresa,

opšte psihofizičko opuštanje,

povećanje samoisceljujućih sposobnosti organizma,

smanjenje bola,

pružanje pomoći pacijentu prilikom pripreme za operaciju i skraćenje i olakšanje postoperativnog oporavka,

jačanje imunog sistema,

poboljšavanje fizioloških procesa u organizmu (npr. krvnog pritiska i rada srca),

smanjenje psihosomatskih problema.

 

Istraživanja sprovedena poslednjih dvadesetak godina potvrđuju efikasnost primene Reikija i u slučaju teških hroničnih bolesti i stanja organizma.

U zemljama u kojima je Reiki rasprostranjen, veliki broj lekara i ostalog medicinskog osoblja koristi Reiki kao komplementarnu metodu lečenja.

 

Reiki se primenjuje i kod, sa medicinskog stanovišta gledano, potpuno zdravih osoba radi poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja, relaksacije, jačanja imuniteta itd.

Nuspojave Reiki tretmana nisu poznate.

Reiki se može primenjivati i za opšte poboljšanje psihofizičkog zdravlja i kao komplementarna metoda lečenja svim metodama klasične i alternativne medicine.

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

 

REIKI SRBIJA

http://reiki.rs/

 

Reiki (2014): Beograde dobro jutro:

 

Reiki, Margarita Milenkovic

 

Ostavite odgovor

vrh