Neoplazme

C00-D48 Tumori

Neoplasma malignum labii Zloćudni tumor usne C00
Neoplasma malignum labii superioris externi Zloćudni tumor gornje usne, spoljne strane C00.0
Neoplasma malignum labii inferioris externi Zloćudni tumor donje usne, spoljne strane C00.1
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum Zloćudni tumor usne, spoljne strane, neoznačen C00.2
Neoplasma malignum labii superioris interni Zloćudni tumor gornje usne, unutrašnje strane C00.3
Neoplasma malignum labii inferioris interni Zloćudni tumor donje usne, unutrašnje strane C00.4
Neoplasma malignum labii interni Zloćudni tumor unutrašnje strane usne C00.5
Neoplasma malignum commissurae labiorum Zloćudni tumor spojnice usna C00.6
Neoplasma malignum limites labii transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice usne C00.8
Neoplasma malignum labii, non specificatum Zloćudni tumor usne, neoznačen C00.9
Neoplasma malignum radicis linguae Zloćudni tumor korena jezika C01
Neoplasma malignum partium linguae aliarum Zloćudni tumor drugih delova jezika C02
Neoplasma malignum dorsi linguae Zloćudni tumor gornje površine jezika C02.0
Neoplasma malignum marginis linguae Zloćudni tumor ivice jezika C02.1
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris Zloćudni tumor donje površine jezika C02.2
Neoplasma malignum linguae, duorum trientium anteriorum Zloćudni tumor prednje dve trećine jezika C02.3
Neoplasma malignum tonsillae lingualis Zloćudni tumor krajnika jezika C02.4
Neoplasma malignum linguae, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice jezika C02.8
Neoplasma malignum linguae, non specificatum Zloćudni tumor jezika, neoznačen C02.9
Neoplasma malignum gingivae Zloćudni tumor desni C03
Neoplasma malignum gingivae superioris Zloćudni tumor gornjih desni C03.0
Neoplasma malignum gingivae inferioris Zloćudni tumor donjih desni C03.1
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum Zloćudni tumor desni, neoznačen C03.9
Neoplasma malignum basis oris Zloćudni tumor poda usta C04
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris Zloćudni tumor prednjeg dela poda usta C04.0
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis Zloćudni tumor bočnog dela poda usta C04.1
Neoplasma malignum limites basis oris transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice poda usta C04.8
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum Zloćudni tumor poda usta, neoznačen C04.9
Neoplasma malignum palati Zloćudni tumor nepca C05
Neoplasma malignum palati duri Zloćudni tumor tvrdog nepca C05.0
Neoplasma malignum palati mollis Zloćudni tumor mekog nepca C05.1
Neoplasma malignum uvulae Zloćudni tumor resice C05.2
Neoplasma malignum palati limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice nepca C05.8
Neoplasma malignum palati, non specificatum Zloćudni tumor nepca, neoznačen C05.9
Neoplasma malignum partium oris aliarum Zloćudni tumor drugih delova usta C06
Neoplasma malignum mucosae buccae Zloćudni tumor sluznice obraza C06.0
Neoplasma malignum vestibuli oris Zloćudni tumor predvorja usta C06.1
Neoplasma malignum regionis retromoralis Zloćudni tumor retromolarnog prostora C06.2
Neoplasma malignum partes oris alias transiens Zloćudni tumor koji prelazi druge delove usta C06.8
Neoplasma malignum oris, non specificatum Zloćudni tumor usta, neoznačen C06.9
Neoplasma malignum glandulae paroticae Zloćudni tumor doušne pljuvačne žlezde C07
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum Zloćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda C08
Neoplasma malignum glandulae submandibularis Zloćudni tumor podvilične pljuvačne žlezde C08.0
Neoplasma malignum glandulae sublingualis Zloćudni tumor podjezične pljuvačne žlezde C08.1
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice pljuvačnih žlezda C08.8
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum Zloćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen C08.9
Neoplasma malignum tonsillae Zloćudni tumor krajnika C09
Neoplasma malignum fossae tonsillaris Zloćudni tumor krajničke lože C09.0
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris) Zloćudni tumor krajničkog stuba (prednjeg) (zadnjeg) C09.1
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice krajnika C09.8
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum Zloćudni tumor krajnika, neoznačen C09.9
Neoplasma malignum oropharyngis Zloćudni tumor ušno-ždrelnog dela usta C10
Neoplasma malignum vallečulae epiglotticae Zloćudni tumor jamice poklopca grkljana C10.0
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris Zloćudni tumor prednje strane poklopca grkljana C10.1
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis Zloćudni tumor bočnog zida ušno-ždrelne duplje C10.2
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris Zloćudni tumor zadnjeg zida ušno-ždrelne duplje C10.3
Neoplasma malignum rimae branchialis Zloćudni tumor skrznog useka C10.4
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice ušno-ždrelne duplje C10.8
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum Zloćudni tumor ušno-ždrelne duplje, neoznačen C10.9
Neoplasma malignum nasopharyngis Zloćudni tumor nosnog dela ždrela C11
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris Zloćudni tumor gornjeg zida nosnog dela ždrela C11.0
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris Zloćudni tumor zadnjeg zida nosnog dela ždrela C11.1
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis Zloćudni tumor bočnog zida nosnog dela ždrela C11.2
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris Zloćudni tumor prednjeg zida nosnog dela ždrela C11.3
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice nosnog dela ždrela C11.8
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum Zloćudni tumor nosnog dela ždrela, neoznačen C11.9
Neoplasma malignum recessus piriformis Zloćudni tumor kruškolike jamice C12
Neoplasma malignum hypopharyngis Zloćudni tumor donjeg dela ždrela C13
Neoplasma malignum regionis postcricoidis Zloćudni tumor postkrikoidnog predela C13.0
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae Zloćudni tumor ariepiglotićkog nabora, donje strane ždrela C13.1
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris Zloćudni tumor zadnjeg zida donjeg dela ždrela C13.2
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice donjeg dela ždrela C13.8
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum Zloćudni tumor donjeg dela ždrela, neoznačen C13.9
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius Zloćudni tumor usana, usta, ždrela i druge lokalizacije C14
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum Zloćudni tumor ždrela, neoznačen C14.0
Neoplasma malignum laryngopharyngis Zloćudni tumor grkljana i ždrela C14.1
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer Zloćudni tumor Waldeyerovog limfnog prstena C14.2
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice usne, usta i ždrela C14.8
Neoplasma malignum oesophagi Zloćudni tumor jednjaka C15
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis Zloćudni tumor vratnog dela jednjaka C15.0
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis Zloćudni tumor grudnog dela jednjaka C15.1
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis Zloćudni tumor trbušnog dela jednjaka C15.2
Neoplasma malignum oesophagi, trientis superioris Zloćudni tumor gornje trećine jednjaka C15.3
Neoplasma malignum oesphagi, trientis medii Zloćudni tumor srednje trećine jednjaka C15.4
Neoplasma malignum oesophagi, trientis inferioris Zloćudni tumor donje trećine jednjaka C15.5
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens Zloćudni tumor donje trećine jednjaka C15.8
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum Zloćudni tumor jednjaka, neoznačen C15.9
Neoplasma malignum gasteris Zloćudni tumor želuca C16
Neoplasma malignum cardiae Zloćudni tumor ulaznog dela želuca C16.0
Neoplasma malignum basis gastricae Zloćudni tumor dna želuca C16.1
Neoplasma malignum corporis gastrici Zloćudni tumor tela želuca C16.2
Neoplasma malignum antri pylori Zloćudni tumor izlaznog dela želuca C16.3
Neoplasma malignum pylori Zloćudni tumor izlaznog vratnog dela želuca C16.4
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris Zloćudni tumor male krivine želuca C16.5
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris Zloćudni tumor velike krivine želuca C16.6
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice želuca C16.8
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum Zloćudni tumor želuca neoznačen C16.9
Neoplasma malignum intestini tenuis Zloćudni tumor tankog creva C17
Neoplasma malignum duodeni Zloćudni tumor dvanaestopalačnog creva C17.0
Neoplasma malignum jejuni Zloćudni tumor tankog creva C17.1
Neoplasma malignum ilei Zloćudni tumor usukanog creva C17.2
Neoplasma malignum diverticuli Meckel Zloćudni tumor Meckelovog spaga C17.3
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice tankog creva C17.8
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum Zloćudni tumor tankog creva, neoznačen C17.9
Neoplasma malignum coli Zloćudni tumor debelog creva C18
Neoplasma malignum caeci Zloćudni tumor slepog creva C18.0
Neoplasma malignum appendicis vermifomis Zloćudni tumor crvuljka C18.1
Neoplasma malignum coli ascendentis Zloćudni tumor uzlaznog dela debelog creva C18.2
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae Zloćudni tumor jetrinske krivine debelog creva C18.3
Neoplasma malignum coli transversi Zloćudni tumor poprečnog dela debelog creva C18.4
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis Zloćudni tumor slezinske krivine debelog creva C18.5
Neoplasma malignum coli descendentis Zloćudni tumor silaznog dela debelog creva C18.6
Neoplasma malignum coli sigmoidis Zloćudni tumor izvijenog dela debelog creva C18.7
Neoplasma malignum coli, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice debelog creva C18.8
Neoplasma malignum coli, non specificatum Zloćudni tumor debelog creva, neoznačen C18.9
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis Zloćudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva C19
Neoplasma malignum recti Zloćudni tumor zadnjeg creva C20
Neoplasma malignum ani et canalis analis Zloćudni tumor čmara i čmarnog kanala C21
Neoplasma malignum ani, non specificatum Zloćudni tumor čmara, neoznačen C21.0
Neoplasma malignum canalis analis Zloćudni tumor čmarnog kanala C21.1
Neoplasma malignum zonae cloacae Zloćudni tumor zone kloake C21.2
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analias limites Zloćudni tumor koji prelazi granice završnog creva, čmara i čmarnog kanala C21.8
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum Zloćudni tumor jetre i u žučnim kanalima C22
Carcinoma hepatocellulare Karcinom-rak jetrinih ćelija C22.0
Carcinoma cholangiocellulare Karcinom unutrašnjeg žučnog kanala C22.1
Hepatoblastoma Zloćudni tumor hepatoblasta C22.2
Angiosarcoma hepatis Sarkom zloćudni tumor vezivnog tkiva krvnih sudova jetre C22.3
Sarcomata hepatis alia Drugi sarkomi jetre C22.4
Carcinomata hepatis alia, specificata Drugi označeni karcinomi jetre C22.7
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum Zloćudni tumor jetre, neoznačen C22.9
Neoplasma malignum vesicae felleae Zloćudni tumor žučne kese C23
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium Zloćudni tumor drugih delova žučnih kanala C24
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici Zloćudni tumor spoljnjeg žučnog kanala C24.0
Neoplasma malignum ampullae Vater Zloćudni tumor Vaterove ampule C24.1
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice žučnog puta C24.8
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum Zloćudni tumor žučnog puta, neoznačen C24.9
Neoplasma malignum pancreatis Zloćudni tumor gušterače C25
Neoplasma malignum capitis pancreatis Zloćudni tumor glave gušterače C25.0
Neoplasma malignum corporis pancreatis Zloćudni tumor tela gušterače C25.1
Neoplasma malignum caude pancreatis Zloćudni tumor repa gušterače C25.2
Neoplasma malignum ductus pancreatici Zloćudni tumor kanala gušterače C25.3
Neoplasma malignum pancreatis endocrini Zloćudni tumor žlezdanog dela gušterače C25.4
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium Zloćudni tumor drugih delova gušterače C25.7
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice gušterače C25.8
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum Zloćudni tumor gušterače, neoznačen C25.9
Neoplasma malignum organorum digestivorum, loci satis non definiti Zloćudni tumor organa za varenje, nedovoljno odredene lokalizacije C26
Neoplasma malignum tractus intestinalis, non specificatum Zloćudni tumor crevnog puta, neoznačen C26.0
Neoplasma malignum lienis Zloćudni tumor slezine C26.1
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice organa za varenje C26.8
Neoplazma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti Zloćudni tumor sistema za varenje, nedovoljno odredene lokalizacije C26.9
Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae Zloćudni tumor nosne šupljine i srednjeg uva C30
Neoplasma malignum cavi nasi Zloćudni tumor šupljine nosa C30.0
Neoplasma malignum auris mediae Zloćudni tumor srednjeg uva C30.1
Neoplasma malignum sinuum nasi Zloćudni tumor nosnih sinusa C31
Neoplasma malignum sinus maxillaris Zloćudni tumor sinusa gornje vilice C31.0
Neoplasma malignum sinus ethmoidalis Zloćudni tumor sitastog sinusa C31.1
Neoplasma malignum sinus frontalis Zloćudni tumor čeonog sinusa C31.2
Neoplasma malignum sinus sphenoidalis Zloćudni tumor klinastog sinusa C31.3
Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens Zloćudni tumor nosnih sinusa koji prelazi granice sinusa C31.8
Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum Zloćudni tumor nosnog sinusa, neoznačen C31.9
Neoplasma malignum laryngis Zloćudni tumor grkljana C32
Neoplasma malignum giottidis Zloćudni tumor glasnice C32.0
Neoplasma malignum supragiottidis Zloćudni tumor iznad glasnice C32.1
Neoplasma malignum subgiottidis Zloćudni tumor ispod glasnice C32.2
Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae Zloćudni tumor hrskavice grkljana C32.3
Neoplasma malignum laryngis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice grkljana C32.8
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum Zloćudni tumor grkljana, neoznačen C32.9
Neoplasma malignum tracheae Zloćudni tumor dušnika C33
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis Zloćudni tumor dušnika i pluća C34
Neoplasma malignum bronchi principalis Zloćudni tumor dušnika C34.0
Neoplasma malignum pulmonis, lobi superioris Zloćudni tumor gornjeg režnja pluća C34.1
Neoplasma malignum pulmonis, lobi medii Zloćudni tumor srednjeg režnja pluća C34.2
Neoplasma malignum pulmonis, lobi inferioris Zloćudni tumor donjeg režnja pluća C34.3
Neoplasma malignum pulmonis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice pluća C34.8
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum Zloćudni tumor dušnika i pluća, neoznačen C34.9
Neoplasma malignum thymi Zloćudni tumor grudne žlezde C37
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae Zloćudni tumor srca, sredogruđa i poplučnice C38
Neoplasma malignum cordis Zloćudni tumor srca C38.0
Neoplasma malignum mediastini anteriors Zloćudni tumor prednjeg sredogruđa C38.1
Neoplasma malignum mediastini posterioris Zloćudni tumor zadnjeg sredogruđa C38.2
Neoplasma malignum mediastini, non specificatum Zloćudni tumor sredogruđa, neoznačen C38.3
Neoplasma malignum pleurae Zloćudni tumor poplučnice C38.4
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice srca, sredogruđa i poplučnice C38.8
Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius Zloćudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije C39
Neoplasma malignum tractus respiratorii superiorus Zloćudni tumor gornjih disajnih puteva C39.0
Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallum, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice disajnih i grudnih organa C39.8
Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignotae Zloćudni tumor disajnih puteva, nepoznate lokalizacije C39.9
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova C40
Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris Zloćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke C40.0
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris Zloćudni tumor kratkih kostiju ruke C40.1
Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris Zloćudni tumor drugih kostiju noge C40.2
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris Zloćudni tumor kratkih kostiju noge C40.3
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice udova C40.8
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis,non specificatum Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova,neoznačen C40.9
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,loci alterius Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije C41
Neoplazma malignum ossium cranii etfaciei Zloćudni tumor kostiju lobanje i lica C41.0
Neoplasma malignum mandibulae Zloćudni tumor donje vilice C41.1
Neoplasma malignum columnae vertebralis Zloćudni tumor kičmenog stuba C41.2
Neoplasma malignum costarum, sterni et clavičulae Zloćudni tumor rebara, grudne i ključne kosti C41.3
Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis Zloćudni tumor kosti karlice, krsne i trtične kosti C41.4
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice C41.8
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,non specificatum Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice,neoznačen C41.9
Melanoma malignum cutis Melanom-crni zloćudni tumor kože C43
Melanoma malignum labii oris Melanom usne C43.0
Melanoma malignum cutis palpebrae,canthum includens Melanomočnog kapka, uključujući očni ugao C43.1
Melanoma malignum auris et meatus acustici externi Melanom uha i spoljnog usnog kanala C43.2
Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum Melanom drugih i neoznačenih delova lica C43.3
Melanoma malignum capillitii et colii Melanom poglavine i vrata C43.4
Melanoma malignum trunci Melanom trupa C43.5
Melanoma malignum extremitatis superioris,refionem omae includens Melanom ruke, uključujući rame C43.6
Melanoma malignum extremitatis inferioris,regionem coxae includens Melanom noge,uključujući predeo karlice C43.7
Melanoma malignum cutis, limites transiens Melanom koji prelazi granice kože C43.8
Melanoma malignum, non specificatum Melanom, neoznačen C43.9
Neoplasma malignum cutis alius Drugi zloćudni tumor kože C44
Neoplasma malignum cutis labii Zloćudni tumor kože usne C44.0
Neoplasma malignum cutis palpebrae,canthum includens Zloćudni tumor kožeočnog kapka.uključujući očni ugao C44.1
Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi Zloćudni tumor kože uha i spoljnog usnog kanala C44.2
Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum Zloćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica C44.3
Neoplasma malignum cutis capillitii et colli Zloćudni tumor kože poglavine i vrata C44.4
Neoplasma malignum cutis trunci Zloćudni tumor kože trupa C44.5
Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris,regionemomae includens Zloćudni tumor kože ruke,uključujući rame C44.6
Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxae includens Zloćudni tumor kože noge,uključujući predeo karlice C44.7
Neoplasma malignum cutis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice kože C44.8
Neoplasma malignum cutis, non specificatum Zloćudni tumor kože, neoznačen C44.9
Mesothelioma Mezoteliom-zloćudni tumor ćelija mezotela C45
Mesothelioma pleurae Mezoteliom poplucnice C45.0
Mesothelioma peritonaei Mezoteliom potrbušnice C45.1
Mesothelioma pericardii Mezoteliom srcane kese C45.2
Mesothelioma, locorum aliorum Mezoteliom drugih lokalizaclja C45.7
Mesothelioma, non specificatum Mezotelioma, neoznačen C45.9
Sarcoma Kaposi Kapošijev sarkom-zloćudni tumor vezivnog tkiva C46
Sarcoma Kapose cutis Kapošijev sarkom kože C46.0
Sarcoma Kaposi textus mollis Kapošijev sarkom mekog tkiva C46.1
Sarcoma Kaposi palati Kapošijev sarkom nepca C46.2
Sarcoma Kaposi lymphoglandularum Kapošijev sarkom limfnih žlezda C46.3
Sarcoma Kaposi, locorum aliorum Kapošijev sarkom drugih lokalizacija C46.7
Sarcoma Kaposi organorum multiplicium Kapošijev sarkom više organa C46.8
Sarcoma Kaposi, non specificatum Kapošijev sarkom, neoznačen C46.9
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi Zloćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema C47
Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis,faciei et colli Zloćudni tumor perifernih živaca glave,lica i vrata C47.0
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens Zloćudni tumor perifernog živca ruke,uključujući rame C47.1
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris,regionem coxae includens Zloćudni tumor perifernog živca noge,uključujući predeo karlice C47.2
Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis Zloćudni tumor perifernog živca grudnog koša C47.3
Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis Zloćudni tumor perifernog živca trbuha C47.4
Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis Zloćudni tumor perifernog živca karlice C47.5
Neoplasma malignum nervi peripherici trunci,non specificatum Zloćudni tumor perifernog živca trupa,neoznačen C47.6
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice perifernog živca i autonomnog nervnog sistema C47.8
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi,non specificatum Zloćudni tumor perifernog živca i autonomnog nervnog sistema,neoznačen C47.9
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei Zloćudni tumor potrbušnice i njene pozadine C48
Neoplasma malignum retroperitonaei Zloćudni tumor iza potrbušnice C48.0
Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum Zloćudni tumor označenih delova potrbušnice C48.1
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum Zloćudni tumor potrbušnice, neoznačen C48.2
Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice potrbušnice i njene pozadine C48.8
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius Zloćudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva C49
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis,faciei et colli Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva glave,lica i vrata C49.0
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris,regionem omae includens Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva ruke,uključujući rame C49.1
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris,regionem coxae includens Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva noge,uključujući predeo karlice C49.2
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva grudnog koša C49.3
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trbuha C49.4
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva karlice C49.5
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci,non specificatum Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trupa,neoznačen C49.6
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice vezivnog i mekog tkiva C49.8
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis,non specificatum Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva,neoznačen C49.9
Neoplasma malignum mammae Zloćudni tumor dojke C50
Neoplasma malignum papillae et areolae Zloćudni tumor bradavice i koluta bradavice C50.0
Neoplasma malignum mammae, partis et areolae Zloćudni tumor sredisnjeg dela dojke C50.1
Neoplasma malignum mammae, quadrantis superomedialis Zloćudni tumor gornjeg unutrašnjeg kvadranta dojke C50.2
Neoplasma malignum mammae, quadrantis inferomedialis Zloćudni tumor donjeg unutrašnjeg kvadranta dojke C50.3
Neoplasma malignum mammae, quadrantis superolateralis Zloćudni tumor gornjeg spoljašnjeg kvadranta dojke C50.4
Neoplasma malignum mammae, guadrantis inferolateralis Zloćudni tumor donjeg spoljašnjeg kvadranta dojke C50.5
Neoplasma malignum mammae, processus axillaris Zloćudni tumor pazusnog dela dojke C50.6
Neoplasma malignum mammae, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice dojke C50.8
Neoplasma malignum mammae, non specificatum Zloćudni tumor dojke, neoznačen C50.9
Neoplasma malignum vulvae Zloćudni tumor stidnice C51
Neoplasma malignum labii majoris Zloćudni tumor velikih usana stidnice C51.0
Neoplasma malignum labii minoris Zloćudni tumor malih usana stidnice C51.1
Neoplasma malignum clitoridis Zloćudni tumor dražice stidnice C51.2
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice stidnice C51.8
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum Zloćudni tumor stidnice, neoznačen C51.9
Neoplasma malignum vaginae Zloćudni tumor usmine C52
Neoplasma malignum cervicis uteri Zloćudni tumor grlića materice C53
Neoplasma malignum endocervicis uteri Zloćudni tumor unutrašnjosti grlića materice C53.0
Neoplasma malignum exacervicis uteri Zloćudni tumor spoljnjeg dela grlića materice C53.1
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice grlića materice C53.8
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum Zloćudni tumor grlića materice, neoznačen C53.9
Neoplasma malignum corporis uteri Zloćudni tumor tela materice C54
Neoplasma malignum isthmi uteri Zloćudni tumor suženog dela materice C54.0
Neoplasma malignum endometrii Zloćudni tumor sluznice materice C54.1
Neoplasma malignum myometrii Zloćudni tumor mišića materice C54.2
Neoplasma malignum basis uteri Zloćudni tumor dna materice C54.3
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice tela materice C54.8
Neoplasma malignum corporis uteri,non specificatum Zloćudni tumor tela materice ,neoznačen C54.9
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae Zloćudni tumor materice,neoznačenog dela C55
Neoplasma malignum ovarii Zloćudni tumor jajnika C56
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum,non specificatorum Zloćudni tumor drugih neoznačenih ženskih polnih organa C57
Neoplasma malignum tubae Fallopii Zloćudni tumor jajavoda C57.0
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri Zloćudni tumor široke veze materice C57.1
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri Zloćudni tumor okrugle veze materice C57.2
Neoplasma malignum parametrii Zloćudni tumor okomateričnog tkiva C57.3
Neoplasma malignum adnexorum uteri,non specificatum Zloćudni tumor pripoja materice,neoznačen C57.4
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum,aliorum,specificatorum Zloćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa C57.7
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice ženskih polnih organa C57.8
Neoplasma malignum organi genitalii feminini,non specificatum Zloćudni tumor zenskog polnog organa,neoznačen C57.9
Neoplasma malignum placentae Zloćudni tumor posteljice materice C58
Neoplasma malignum penis Zloćudni tumor uda C60
Neoplasma malignum preputii Zloćudni tumor navlake uda C60.0
Neoplasma malignum glandis penis Zloćudni tumor glavića uda C60.1
Neoplasma malignum corporis penis Zloćudni tumor tela uda C60.2
Neoplasma malignum penis, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice uda C60.8
Neoplasma malignum penis, non specificatum Zloćudni tumor uda, neoznačen C60.9
Neoplazma malignum prostatae Zloćudni tumor kestenjače C61
Neoplasma malignum testis Zloćudni tumor semenika C62
Neoplasma malignum testis ectopici Zloćudni tumor nespuštenog semenika C62.0
Neoplasma malignum testis scrotalis Zloćudni tumor spuštenog semenika C62.1
Neoplasma malignum testis, non specificatum Zloćudni tumor semenika, neoznačen C62.9
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum,non specificatorum Zloćudni tumor drugih neoznačenih muških polnih organa C63
Neoplasma malignum epididymidis Zloćudni tumor pasemenika C63.0
Neoplasma malignum funiculi spermatici Zloćudni tumor semene vrpce C63.1
Neoplasma malignum scroti Zloćudni tumor mošnice C63.2
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum Zloćudni tumor drugih označenih muških polnih organa C63.7
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice muških polnih organa C63.8
Neoplasma malignum organi genitalii masculini,non specificatum Zloćudni tumor muškog polnog organa,neoznačen C63.9
Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens Zloćudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega C64
Neoplasma malignum pelvis renalis Zloćudni tumor karlice bubrega C65
Neoplasma malignum ureteris Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz bubrega C66
Neoplasma malignum vesciae urinariae Zloćudni tumor mokraćne bešike C67
Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie Zloćudni tumor trougla mokraćne bešike C67.0
Neoplasma malignum basis vesicae urinarie Zloćudni tumor dna mokraćne bešike C67.1
Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis lateralis Zloćudni tumor bočnog zida mokraćne bešike C67.2
Neoplasma malignum urinariae anterioris,parietis vesicae Zloćudni tumor prednjeg zida mokraćne bešike C67.3
Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis posterioris Zloćudni tumor zadnjeg zida mokraćne bešike C67.4
Neoplasma malignum colli vesicae urinarie Zloćudni tumor vrata mokraćne bešike C67.5
Neoplasma malignum ostii ureteris Zloćudni tumor ušća mokraćnog kanala u bubreg C67.6
Neoplasma malignum urachi Zloćudni tumor urahusa C67.7
Neoplasma malignum vesicae urinariae,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćne bešike C67.8
Neoplasma malignum vesicae urinariae,non specificatum Zloćudni tumor mokraćne bešike, neoznačen C67.9
Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum,non specificatorum Zloćudni tumor drugih neoznačenih organa za mokrenje C68
Neoplasma malignum urethrae Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz mokraćne bešike C68.0
Neoplasma malignum glandulae paraurethralis Zloćudni tumor parauretralne žlezde C68.1
Neoplasma malignum organorum urinariorum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćnih organa C68.8
Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum Zloćudni tumor mokraćnog organa,neoznačen C68.9
Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi Zloćudni tumor oka i pripojaka oka C69
Neoplasma malignum conjunctivae Zloćudni tumor vežnjače C69.0
Neoplasma malignum corneae Zloćudni tumor rožnjače C69.1
Neoplasma malignum retinae Zloćudni tumor mrežnjače C69.2
Neoplasma malignum chorioideae Zloćudni tumor sudovnjače C69.3
Neoplasma malignum corporis cillaris oculi Zloćudni tumor zrakastog tela oka C69.4
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis Zloćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala C69.5
Neoplasma malignum orbitae Zloćudni tumor očne duplje C69.6
Neoplasma malignum oculi et adnexorum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice oka oka i pripojaka C69.8
Neoplasma malignum oculi, non specificatum Zloćudni tumor oka,neoznačen C69.9
Neoplasma malignum meningium Zloćudni tumor moždanica C70
Neoplasma malignum meningium cerebri Zloćudni tumor moždanih opni mozga C70.0
Neoplasma malignum meningium spinalium Zloćudni tumor opni kičmene moždine C70.1
Neoplasma malignum meningium, non specificatum Zloćudni tumor moždanica, neoznačen C70.9
Neoplasma malignum cerebri Zloćudni tumor mozga C71
Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens Zloćudni tumor mozga,osim režnjeva i komora C71.0
Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis Zloćudni tumor ćeonog režnja mozga C71.1
Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis Zloćudni tumor slepoočnog režnja mozga C71.2
Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis Zloćudni tumor temenog režnja mozga C71.3
Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis Zloćudni tumor potiljacnog režnja mozga C71.4
Neoplasma malignum cerebri intraventričulare Zloćudni tumor komore mozga C71.5
Neoplasma malignum cerebelli Zloćudni tumor malog mozga C71.6
Neoplasma malignum trunci encephali Zloćudni tumor moždanog stabla C71.7
Neoplasma malignum cerebri, limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga C71.8
Neoplasma malignum cerebri, non specificatum Zloćudni tumor mozga, neoznačen C71.9
Neoplasma malignum medullae spinalis,nervorum cranialium et partium system.nervosi centralis aliorum Zloćudni tumor kičmene moždine,lobanjskih živaca i drugih delova centralnog nervnog sistema C72
Neoplasma malignum medullae spinalis Zloćudni tumor kičmene moždine C72.0
Neoplasma malignum caudae equinae Zloćudni tumor krajnjeg dela kičmene moždine,“konjskog repa“ C72.1
Neoplasma malignum nervi olfactorii Zloćudni tumor živca za miris C72.2
Neplasma malignum nervi optici Zloćudni tumor očnog živca C72.3
Neoplasma malignum nervi acustici Zloćudni tumor živca za sluh C72.4
Neoplasma malignum nervorum craniallum,aliorum Zloćudni tumor ostalih lobanjskih živaca C72.5
Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema C72.8
Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum Zloćudni tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen C72.9
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae Zloćudni tumor štitaste žlezde C73
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde C74
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,corticis Zloćudni tumor kore nadbubrežne žlezde C74.0
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,medullae Zloćudni tumor srži nadbubrežne žlezde C74.1
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,non specificatum Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde, neoznačen C74.9
Neoplasma malignum glandulae endocrinae aliae et structurarum affinium Zloćudni tumor drugih endokrinih žlezda i srodnih struktura C75
Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae Zloćudni tumor paraštitaste žlezde C75.0
Neoplasma malignum hypophysis Zloćudni tumor hipofize C75.1
Neoplasma malignum ductus craniopharyngici Zloćudni tumor moždanoždrelnog kanala C75.2
Neoplasma malignum corporis pinealis Zloćudni tumor epifize C75.3
Neoplasma malignum corporis carotici Zloćudni tumor karotidnog telašca C75.4
Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum Zloćudni tumor aorticnog telašca i drugih paraganglija C75.5
Neoplasma malignum pluriglandulare,non specificatum Zloćudni tumor više žlezda, neoznačen C75.8
Neoplasma malignum glandulae endocrinae,non specificatum Zloćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen C75.9
Neoplasma malignum, locorum aliorum Zloćudni tumor drugih lokalizacija C76
Neoplasma malignum capitis, faciei et colli Zloćudni tumor glave, lica i vrata C76.0
Neoplasma malignum thoracis Zloćudni tumor gridnog koša C76.1
Neoplasma malignum abdominis Zloćudni tumor trbuha C76.2
Neoplasma malignum pelvis Zloćudni tumor karlice C76.3
Neoplasma malignum extremitatis superioris Zloćudni tumor ruke C76.4
Neoplasma malignum extremitatis inferioris Zloćudni tumor noge C76.5
Neoplasma malignum, loci aterius Zloćudni tumor druge lokalizacije C76.7
Neoplasma malignum, locorum aliorum,limites transiens Zloćudni tumor koji prelazi granice drugih lokalizacija C76.8
Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova C77
Neoplasma malignum lymphonodorum capitis,faciei et colli Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave,lica i vrata C77.0
Neoplasma malignum lymphonodorum thoracalium metastaticum Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša C77.1
Neoplasma malignum lymphonodorum abdominalium metastaticum Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha C77.2
Neoplasma malignum lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris metastaticum Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazusne jame i ruke C77.3
Neoplasma malignum lymphonodorum inquinalium et extremitatis inferioris metastaticum Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i noge C77.4
Neoplasma malignum lymphonodorum pelvis metastaticum Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice C77.5
Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum,locorum muitipilicium Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova C77.8
Neoplasma malignum lymphonodi metastaticum,non specificatum Sekundarni zloćudni tumor limfnog čvora, neoznačen C77.9
Neoplasma malignum organorum respiratorium et organorum digestivorum metastaticum Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i organa za varenje C78
Neoplasma malignum pulmonis metastaticum Sekundarni zloćudni tumor pluća C78.0
Neoplasma malignum mediastini metastaticum Sekundarni zloćudni tumor sredoguda C78.1
Neoplasma malignum pleurae metastaticum Sekundarni zloćudni tumor porebrice C78.2
Neoplasma malignum organorum respiratorium aliorum metastaticum Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za disanje C78.3
Neoplasma malignum intestini tenuis metastaticum Sekundarni zloćudni tumor tankog creva C78.4
Neoplasma malignum coli et recti metastaticum Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva C78.5
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei metastaticum Sekundarni zloćudni tumor potrbušnice i iza nje C78.6
Neoplasma malignum hepatismetastaticum Sekundarni zloćudni tumor jetre C78.7
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum metastaticum Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za varenje C78.8
Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum Sekundarni zloćudni tumor drugih lokalizacija C79
Neoplasma malignum renis et pelvis renalis metastaticum Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega C79.0
Neoplasma malignum, vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum,non specificator.metastaticum Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje C79.1
Neoplasma malignum cutis metastaticum Sekundarni zloćudni tumor kože C79.2
Neoplasma malignum cerebri et meningium cerebri metastaticum Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanice C79.3
Neoplasma malignum partium sistematis nervosi aliarum metastaticum Sekundarni zloćudni tumor drugih delova nervnog sistema C79.4
Neoplasma malignum ossis et medullae ossium metastaticum Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži C79.5
Neoplasma malignum ovarii metastaticum Sekundarni zloćudni tumor jajnika C79.6
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis metastaticum Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde C79.7
Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum specificatorum Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokaliza C79.8
Neoplasma malignum, sine loco specificato zloćudni tumor bez označene lokalizacije C80
Morbus Hodgkin Hodgkinova bolest-zloćudni tumor limfnog tkiva C81
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica Hodgkinova bolest, limfocitna predominacija C81.0
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis Hodgkiniva bolest, sklerozirajuci cvori. C81.1
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae Hodgkiniva bolest, mešane celije C81.2
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica Hodgkinova bolest, limfocitna iscrpljenost C81.3
Morbus Hodgkin alius Druga Hodgkinova bolest C81.7
Morbus Hodgkin, non specificatus Hodgkinova bolest, neoznačena C81.9
Lymphpma non-Hodgkin folličulare Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloćudni tumor C82
Lymphoma non-Hodgkin folličulare cellularum parvarum cum nucleis incisis Folikularni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usecenim jedrima C82.0
Lymphoma non-Hodgkin folličulare cellularum mixtarum cum nucleis incisis Folikularni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija sa usecenim jedrima C82.1
Lymphoma non-Hodgkin folličulare cellularum magnarum Folikularni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija C82.3
Lymphomata non-Hodgkin foličularia allia Drugi folikularni ne-Hodgkinov limfomi C82.7
Lymphoma non-Hodgkin folličulare, non specificatum Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neoznačen C82.9
Lymphoma non-Hodgkin diffusum Difuzni ne-Hodgkinov limfom – zloćudni tumor limfnog tkiva C83
Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija C83.0
Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum cum nucleis incisis Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usecenim jedrima C83.1
Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum Difuzni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija C83.2
Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum Difuzni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija C83.3
Lymphoma non-Hodgkin immunoblasticum diffusum Difuzni ne-Hodgkinov imunoblastni limfom C83.4
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum Difuzni ne-Hodgkinov limfoblastni limfom C83.5
Lymphoma non-Hodgkin non differentiatum diffusum Difuzni ne-Hodgkinov nediferencirani limfom C83.6
Tumor Burkitt Burkitov tumor C83.7
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia Drugi difuzni ne-Hodgkinovi limfomi C83.8
Lymphoma non-Hodgkin diffusum, non specificatum Difuzan ne-Hodgkinov limfom, neoznačen C83.9
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea Periferni i kozni limfomi T-ćelija C84
Mycosis fungoides Fungoidna mikoza C84.0
Syndroma Sezary Sezarijev sindrom C84.1
Lymphoma T-zonarum Limfom T-zona C84.2
Lymphoma lymphoepitheloides Limfomepileoidni limfom C84.3
Lymphoma T-cellularum periphericum Periferni limfom T-ćelija C84.4
Lymphornata T-cellularum alia et non specificata Drugi i neoznačeni limfomi ćelija C84.5
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata Drugi i neoznačeni ne-Hodgkinovi limfomi C85
Lymphosarcoma Maligni tumor limfnog tkiva C85.0
Lymphoma B cellularum, non specificatum Tumor limfnog tkiva B ćelija, neoznačen C85.1
Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia Drugi označeni ne-Hodgkinovi limfomi C85.7
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum Ne-Hodgkinovi limfom, neoznačen C85.9
Morbi maligni imunoproliferativi zloćudni imunoproliforativne bolesti C88
Macroglobulinaemia Waldenstrom Waldenstromova makroglobulinemija C88.0
Morbus Alpha catenarum gravium Bolest teških lanaca alfa C88.1
Morbus gama catenarum gravium Bolest teških lanaca gama C88.2
Morbus intestini tenuis immunoproliferativus Imunopraliferativna bolest tankog creva C88.3
Morbi maligni imunoprolierativi alii Druge zloćudne imunoproliferativne bolesti C88.7
Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus zloćudna imunoproliferativna bolest, neoznačena C88.9
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma – cellularum Multipli mijelom i drugi zloćudni tumori plazma-ćelija C90
Myeloma multiplex Mljelom višestruke lokalizacije C90.0
Leucaemia plasmocytica Leukemija plazma-ćelija C90.1
Plasmocytoma extrameduliare Plazmocitom van koštane srži C90.2
Leucaemia lymphoides Leukemija limfoidnih ćelija krvi – zloćudna bolest krvi C91
Leucaemia lymphoblastica acuta Akutna leukemija limfoblastnih ćelija C91.0
Leuenemin lymphocytica chronica Hronična leukemija limfocita C91.1
Leuenemia lymphocytica subacuta Subakutna leukemija limfocita C91.2
Leucaemia prolymphocytica Leukemija prolimfocita C91.3
Leucaemia „hairy-cell“ Leukemija vlasastih ćelija C91.4
Leucaemia T-cellularum adulti Leukemija T-ćelija odraslog C91.5
Leucaemia lymphoides alia Druga limfoidna leukemija C91.7
Leucaemia lymphoides, non specificata Limfoidna leukemija, neoznačena C91.9
Leucaemia myeloides Mijeloidna leukemija – zloćudna bolest mijeloidnih ćelija krvi C92
Leucaemia myeloides acuta Akutna mijeloidna leukemija C92.0
Leucaemia myeloides chronica Hronična mijeloidna leukemija C92.1
Leucaemia myeloides subacuta Subakutna mijeloidna leukemija C92.2
Sarcom myeloides Mijeloidni sarkom C92.3
Leucaemia promyelocytica acuta Akutna promijolocitna leukemija C92.4
Leucaemia myelomonocytica acuta Akutna monomijelocitna leukemija C92.5
Leucaemia myeloides alia Druga mijeloidna leukemija C92.7
Leucaemia myeloides, non specificati Mijeloidna leukemija, neoznačena C92.9
Leucaemia monocytica Monocitna leukemija – zloćudna bolest monocitnih ćelija krvi C93
Leucaemia monocytica acuta Akutna monocitna leukemija C93.0
Leucaemia monocytica chronica Hronična monocitna leukemija C93.1
Leucaemia monocytica subacuta Subakutna monocitna leukemija C93.2
Leucaemia monocytica alia Druga monocitna leukemija C93.7
Leucaemia monocytica, non specificata Monocitna leukemija, neoznačena C93.9
Leucaemiae typorum cellularium aliorum, specificatorum Druge leukemije označenih tipova ćelija krvi C94
Erythraemia acuta et erythroleucaemia Akutna eritremija i eritroleukemija C94.0
Erythraemia chronica Hronična eritremija C94.1
Leucaemia megacaryoblastica acuta Akutna megakariablastna leukemija C94.2
Leucaemia mastocytica Mastocitna leukemija C94.3
Panmyelosis acuta Akutna panmijeloza C94.4
Myelofibrosis acuta Akutna mijelofibroza C94.5
Leucaemiae aliae, specificatae Druga označena leukemija C94.7
Leucaemia typi cellularum non specificati Leukemija-zloćudna bolest neoznačenog tipa ćelija krvi C95
Leucaemia typi cellularum non specificati acuta Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija C95.0
Leucaemia cellularum typi non specificati chronica Hronična leukemija neoznačenog tipa ćelija C95.1
Leucaemia cellularum typi non specificati subacuta Subakutna leukemija neoznačenog tipa ćelija C95.2
Leucaemia cellularum typi non specificati, alia Druga leukemija neoznačenog tipa ćelija C95.7
Leucaemia, non specificata Leukemija, neoznačena C95.9
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia Drugi zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva C96
Morbus Letterer-Siwe Letterer-Siwoova bolest C96.0
Histiocytosis maligna zloćudna histiocitoza C96.1
Tumor mastocyticus malignus Zloćudni tumor mast-ćelija (labrocita) C96.2
Lymphoma histiocyticum verum Pravi histiocitni limfom C96.3
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textnum affinium, specificata alia Drugi označeni zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva C96.7
Neoplasma malignum textus lymphoidie, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum Zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neoznačen C96.9
Neoplasmata maligna, locorum independentium (primariorum) multiplicium Zloćudni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija C97
Carcinoma in situ cavi oris,oesophagi et ventriculi Karcinom – rak „in situ“ usta, jednjaka i želuca D00
Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis Karcinom „in situ“ usne, usta i ždrela D00.0
Carcinoma in situ oesophagi Karcinom „in situ“ jednjaka D00.1
Carcinoma in situ ventriculi Karcinom „in situ“ želuca D00.2
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum Karcinom – rak „in situ“ drugih organa za varenje D01
Carcinoma in situ coli Karcinom „in situ“ debelog creva D01.0
Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis Karcinom „in situ“ spojnice pravog i uvljenog creva D01.1
Carcinoma in situ recti Karcinom „in situ“ zadnjeg creva D01.2
Carcinoma in situ ani et canalis analis Karcinom „in situ“ čmara i čmarnog kana. D01.3
Carcinoma in situ partium intestini aliarum et non specificatorum Karcinom „in situ“ drugih i neoznačenih delova creva D01.4
Carcinoma in situ hepatis,vesicae felleae et ductus biliaris Karcinom „in situ“ jetre, žučne kesice i zucnog kanala D01.5
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum Karcinom „in situ“ drugih označenih organa za varenje D01.7
Carcinoma in situ organi digestivi, non specificatum Karcinom „insitu“ organa za varenje, neoznačen D01.9
Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratori Karcinom „in situ“, srednjeg uva i organa za disanje D02
Carcinoma in situ laryngis Karcinom „in situ“ grkljana D02.0
Carcinoma in situ tracheae Karcinom „in situ“ dušnika D02.1
Carcinoma in situ bronchi et pulmonis Karcinom „in situ“ dušnika i pluća D02.2
Carcinoma in situ partim systematis respiratorii aliarum Karcinom „in situ“ drugih delova za disanje D02.3
Melanoma in situ Melanom „in situ“ zloćudni crni tumor kože D03
Melanoma in situ labii oris Melanom „in situ“ usne D03.0
Melanoma in situ palpebrae,canthum includens Melanom „in situ“, kapka oka, uključujući ugao oka D03.1
Melanoma in situ auris et meatus acustici externi Melanom „in situ“, uva i spoljnjeg usnog kanala D03.2
Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum Melanom „in situ“, drugih i neoznačenih delova lica D03.3
Melanoma in situ capilitil et colli Melanoma „in situ“ poglavine i vrata D03.4
Melanoma in situ trunci Melanom “ in situ“ trupa D03.5
Melanoma in situ extremitatis superioris omam includens Melanom „in situ“ ruke, uključujući rame D03.6
Melanoma in situ extremitatis inferioris regionem coxae includens Melanom „in situ“ noge, uključujući predeo karlice D03.7
Melanoma in situ,locorum aliorum Melanom „in situ“ drugih lokalizacija D03.8
Melanoma in situ,non specificatum Melanom „in situ“, neoznačen D03.9
Carcinoma in situ cutis Karcinom „in situ“, kože D04
Carcinoma in situ cutis labii Karcinom „in situ“, kože usne D04.0
Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens Karcinom „in situ“ kože kapka oka, uključujući ugao oka D04.1
Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi Karcinom „in situ“ kože uva i spoljašnjeg usnog kanala D04.2
Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum Karcinom „in situ“ kože drugih delova lica D04.3
Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli Karcinom „in situ“ kože poglavine i kože vrata D04.4
Carcinoma in situ cutis trunci Karcinom „in situ“ kože trupa D04.5
Carcinoma in situ cutis extremitatis superioria, omam includens Karcinom „in situ“ kože ruke, uključujući rame D04.6
Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens Karcinom „in situ“ kože noge, uključujući karličnu kost D04.7
Carcinoma in situ cutis,locorum aliorum Karcinom „in situ“ kože drugih lokalizacija D04.8
Carcinoma in situ cutis,non specificatum Karcinom „in situ“ kože, neoznačen D04.9
Carcinoma in situ mammae Karcinom-rak „in situ“ dojke D05
Carcinoma in situ lobulare Reznjasti karcinom „in situ“ D05.0
Carcinoma in situ intraductale Unutarkanalni karcinom „in situ“ D05.1
Carcinoma in situ mammae,alia Drugi karcinom „in situ“ dojke D05.7
Carcinoma in situ mammae,non specificatum Karcinom „in situ“ dojke, neoznačen D05.9
Carcinoma in situ cervicis uteri Karcinom-rak „in situ“ grlića materice D06
Carcinoma in situ endocervicis uteri Karcinom „in situ“ unutrašnjosti grlića materice D06.0
Carcinoma in situ exocervicis uteri Karcinom „in situ“ spoljašnjosti grlića materice D06.1
Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum Karcinom „in situ“ drugih delova grlića materice D06.7
Carcinoma in situ cervicis uteri,non specificatum Karcinom „in situ“ grlića materice, neoznačen D06.9
Carcinoma in situ genitaliorum aliorum Karcinom – rak „in situ“ drugih i neoznačenih polnih organa D07
Carcinoma in situ endometrii Karcinom „in situ“ sluznice materice D07.0
Carcinoma in situ vulvae Karcinom „in situ“ stidnice D07.1
Carcinoma in situ vaginae Karcinom „in situ“ usmine D07.2
Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum Karcinom „in situ“ drugih ženskih polnih organa D07.3
Carcinoma in situ penis Karcinom „in situ“ uda D07.4
Carcinoma in situ prostatae Karcinom „in situ“ kestenjače D07.5
Carcinoma in situ genitaliorum masculinorum aliorum Karcinom „in situ“ drugih muških polnih organa D07.6
Carcinoma in situ, locorum aliorum,non specificatorum Karcinom – rak „in situ“ drugih neoznačenih lokalizacija D09
Carcinoma in situ vesicae urinariae Karcinom „in situ“ mokraćne bešike D09.0
Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum Karcinom „in situ“ drugih organa za mokrenje D09.1
Carcinoma in situ oculi Karcinom „in situ“ oka D09.2
Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum Karcinom „in situ“ štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem D09.3
Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum Karcinom „in situ“ drugih označenih lokalizacija D09.7
Carcinoma in situ,non specificatum Karcinom „in situ“ neoznačen D09.9
Neoplasma benignum labii,oris et pharyngis Dobroćudni tumor usne,usta i ždrela D10
Neoplasma benignum labii Dobroćudni tumor usne D10.0
Neoplasma benignum linguee Dobroćudni tumor jezika D10.1
Neoplasma benignum basis oris Dobroćudni tumor dna usta D10.2
Neoplasma benignum partium oris ,aliarum Dobroćudni tumor drugih delova usta D10.3
Neoplasma benignum tonsillae Dobroćudni tumor krajnika D10.4
Neoplasma benignum oropharygis,partium aliorum Dobroćudni tumor drugih delova usnog ždrela D10.5
Neoplasma benignum nasopharyngis Dobroćudni tumor nosnog dela ždrela D10.6
Neoplasma benignum hypopharyngis Dobroćudni tumor donjeg dela ždrela D10.7
Neoplasma benignum pharyngis,non specificatum Dobroćudni tumor ždrela,neoznačen D10.9
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum Dobroćudni tumor velikih pljuvačnih žlezda D11
Neoplasma benignum glandulae parotidis Dobroćudni tumor dousne pljuvačne žlezde D11.0
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum Dobroćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda D11.7
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum Dobroćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen D11.9
Neoplasma benignum coli,recti, ani et canalis analis Dobroćudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, čmara i čmarnog kanala D12
Neoplasma benignum caeci Dobroćudni tumor slepog creva D12.0
Neoplasma benignum appendicis Dobroćudni tumor crvuljka D12.1
Neoplasma benignum coli ascendentis Dobroćudni tumor uzlaznog dela debelog creva D12.2
Neoplasma benignum coli transversi Dobroćudni tumor poprečnog dela debelog creva D12.3
Neoplasma benignum coli descendentis Dobroćudni tumor silaznog dela debelog creva D12.4
Neoplasma benignum coli sigmoidis Dobroćudni tumor izvijenog dela debelog creva D12.5
Neoplasma benignum coli,non specificatum Dobroćudni tumor debelog creva neoznačen D12.6
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis Dobroćudni tumor spojnice pravog i uvijenog creva D12.7
Neplasma benignum recti Dobroćudni tumor zadnjeg creva D12.8
Neoplasma benignum ani et canalis analis Dobroćudni tumor čmara i čmarnog kanala D12.9
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum Dobroćudni tumor drugih delova za varenje D13
Neoplasma benignum oesophagi Dobroćudni tumor jednjaka D13.0
Neoplasma benignum ventriculi Dobroćudni tumor želuca D13.1
Neoplasma benignum duodeni Dobroćudni tumor dvanaestopalačnog creva D13.2
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum Dobroćudni tumor drugih delova tankog creva D13.3
Neoplasma benignum hepatis Dobroćudni tumor jetre D13.4
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum Dobroćudni tumor vanjetrenih žučnih puteva D13.5
Neoplasma benignum pancreatis Dobroćudni tumor gušterače D13.6
Neoplasma benignum pancreatis endocrini Dobroćudni tumor endokrinog dela gusterače D13.7
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum Dobroćudni tumor delova sistema za varenje, neoznačen D13.9
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum Dobroćudni tumor srednjeg uva i organa za disanje D14
Neoplasma benignum auris medine,cavi nasi et sinuum nasi Dobroćudni tumor srednjeg uva, nosne supljine i nosnih sisnusa D14.0
Neoplasma benignum laryngis Dobroćudni tumor grkljana D14.1
Neoplasma benignum tracheae Dobroćudni tumor dušnika D14.2
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis Dobroćudni tumor dušnice i pluća D14.3
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum Dobroćudni tumor disajnog sistema neoznačen D14.4
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum Dobroćudni tumor drugih organa grudne duplje D15
Neoplasma benignum thymi Dobroćudni tumor grudne žlezde D15.0
Neoplasma benignum cordis Dobroćudni tumor srca D15.1
Neoplasma benignum mediastini Dobroćudni tumor sredogruđa D15.2
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum Dobroćudni tumor drugih označenih organa grudne duplje D15.7
Neoplasma benignum organorum intrathoracaliumn non specificatum Dobroćudni tumor organa grudne duplje, neoznačen D15.9
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice D16
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris Dobroćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke D16.0
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris Dobroćudni tumor kratkih kostiju ruke D16.1
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris Dobroćudni tumor dugih kostiju noge D16.2
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris Dobroćudni tumor kratkih kostiju noge D16.3
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei Dobroćudni tumor kostiju glave i lica D16.4
Neoplasma benignum mandibulae Dobroćudni tumor donje vilice D16.5
Neoplasma benignum columnae vertebralis Dobroćudni tumor kičmenog stuba D16.6
Neoplasma benignum costae,sterni et clavičulae Dobroćudni tumor rebra, grudne kosti i kljucnjace D16.7
Neoplasma benignum ossium pelvis,ossis sacri et ossis coccygis Dobroćudni tumor kostiju karlice, krsne i trticne kosti D16.8
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznačen D16.9
Neoplasma benignum lipomatosum Dobroćudni tumor masnog tkiva D17
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva glave, lica i vrata D17.0
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva trupa D17.1
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva udova D17.2
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva drugih lokalizacija D17.3
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium Dobroćudni tumor masnog tkiva organa grudne duplje D17.4
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium Dobroćudni tumor masnog tkiva trbusnih organa D17.5
Neoplasma benignum lipomatosum funici spermatici Dobroćudni tumor masnog tkiva semene vrpce D17.6
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum Dobroćudni tumor masnog tkiva drugih lokalizacija D17.7
Neoplasma benignum lipomatosum,non specificatum Dobroćudni tumor masnog tkiva,neoznačen D17.9
Haemangioma et lymphangioma,loci non specificati Tumor krvnih sidova i limfe, neoznačene lokalizacije D18
Haemangioma Tumor krvnih sudova D18.0
Lymphangioma Tumor limfnih sudova D18.1
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma) Dobroćudni tumor mezotela D19
Mesothelioma pleurae Dobroćudni tumor mezotela poplucnice D19.0
Mesothelioma peritonaei Dobroćudni tumor mezotela potrbušnice D19.1
Mesothelioma,loci alterius Dobroćudni tumor mezotela druge lokalizacije D19.7
Mesothelioma,non specificatum Dobroćudni tumor mezotela, neoznačen D19.9
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice i iza nje D20
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei Dobroćudni tumor mekog tkiva iza potrbušnice D20.0
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice D20.1
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum connexivi aliorum, aliud Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva D21
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum Dobroćudni tumor vezivnog i drugog mekog tkiva glave, lica i vrata D21.0
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum,omam inludens Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva ruke, uključujući rame D21.1
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremit.inferioris aliorum,regionem coxam in Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva noge, uključujući predeo karlice D21.2
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva grudnog koša D21.3
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trbuha D21.4
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva karlice D21.5
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci alior.,non specificatum Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trupa, neoznačen D21.6
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva, neoznačen D21.9
Naevus melanocyticus Mladež D22
Naevus melanocyticus labii Mladež usne D22.0
Naevus melanocyticus palpebrae,canthum includens Mladež kapka oka,uključujući ugao oka D22.1
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi Mladež uva i spoljnjeg usnog kanala D22.2
Naevus melanocyticus,locorum faciei aliorum Mladež drugih lokalizacija lica D22.3
Naevus melanocyiticus capillitii et colli Mladež poglavine i vrata D22.4
Naevus melanocyticus trunci Mladež trupa D22.5
Naevus melanocyticus extremitatis superioris,omam includens Mladež ruke,uključujući rame D22.6
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris,regionem coxam includens Mladež noge,uključujući predeo karlične kosti D22.7
Naevus melanocyticus,non specificatus Mladež,neoznačen D22.9
Neoplasma benignum cutis aliud Drugi Dobroćudni tumor kože D23
Neoplasma benignum cutis labii Dobroćudni tumor kože usne D23.0
Neoplasma benignum cutis palpebrae,canthum includens Dobroćudni tumor kože kapka oka,uključujući ugao oka D23.1
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi Dobroćudni tumor kože uva i spoljašnjeg usnog kanala D23.2
Neoplasma benignum cutis faciei,partium aliarum et non specificatarum Dobroćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica D23.3
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli Dobroćudni tumor kože poglavine i vrata D23.4
Neoplasma benignum cutis trunci Dobroćudni tumor kože trupa D23.5
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris,omam includens Dobroćudni tumor kože ruke,uključujući rame D23.6
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxam includens Dobroćudni tumor kože noge,uključujući predeo karlične kosti D23.7
Neoplasma benignum cutis, non specificatum Dobroćudni tumor kože,neoznačen D23.9
Neoplasma benignum mammae Dobroćudni tumor dojke D24
Leiomyoma uteri Tumor glatkog mišića materice D25
Leiomyoma submucosum uteri Podsluznični tumor glatkog mišića materice D25.0
Leiomyoma uteri intramurale Tumor glatkog mišića zida materice D25.1
Leiomyoma subserosum uteri Tumor glatkog mišića ispod serozne opne materice D25.2
Leiomyoma uteri,non specificatum Tumor glatkog mišića materice,neoznačen D25.9
Neoplasmata benigna uteri alia Drugi dobroćudni tumori matrice D26
Neoplasma benignum cervicis uteri Dobroćudni tumor grlića materice D26.0
Neoplasma benignum corporis uteri Dobroćudni tumor tela materice D26.1
Neoplasma benignum partium uteri aliarum Dobroćudni tumor drugih delova materice D26.7
Neoplasma benignum uteri,non specificatum Dobroćudni tumor materice,neoznačen D26.9
Neoplasma benignum ovarii Dobroćudni tumor jajnika D27
Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum Dobroćudni tumor drugih ženskih polnih organa. D28
Neoplasma benignum vulvae Dobroćudni tumor stidnice D28.0
Neoplasma benignum vaginae Dobroćudni tumor usmine D28.1
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum Dobroćudni tumor jajovoda i veza materice D28.2
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum,aliorum Dobroćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa D28.7
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum,non specificatum Dobroćudni tumor ženskih polnih organa,neoznačen D28.9
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum Dobroćudni tumor muških polnih organa D29
Neoplasma benignum penis Dobroćudni tumor uda D29.0
Neoplasma benignum prostatae Dobroćudni tumor kestenjače D29.1
Neoplasma benignum testis Dobroćudni tumor semenika D29.2
Neoplasma epididymitis Dobroćudni tumor pasemenika D29.3
Neoplasma benignum scroti Dobroćudni tumor mošnice D29.4
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum Dobroćudni tumor drugih označenih muških polnih organa D29.7
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum,non specificatum Dobroćudni tumor muških polnih organa,neoznačen D29.9
Neoplasma benignum organorum urinariorum Dobroćudni tumor mokraćnih organa D30
Neoplasma benignum renis Dobroćudni tumor bubrega D30.0
Neoplasma benignum pelvis renis Dobroćudni tumor karlice bubrega D30.1
Neoplasma benignum ureteris Dobroćudni tumor mokraćnih organa D30.2
Neoplasma benignum vesicae urinariae Dobroćudni tumor mokraćne bešike D30.3
Neoplasma benignum urethrae Dobroćudni tumor mokraćovoda bešike D30.4
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa D30.7
Neoplasma benignum organorum urinariorum,non specificatum Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa, neoznačen D30.9
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi Dobroćudni tumor oka i pripojaka oka D31
Neoplasma benignum conjuctivae Dobroćudni tumor vežnjače D31.0
Neoplasma benignum corneae Dobroćudni tumor rožnjače D31.1
Neoplasma benignum retinae Dobroćudni tumor mrežnjače D31.2
Neoplasma benignum chorioideae Dobroćudni tumor sudovnjače D31.3
Neoplasma benignum corporis ciliaris Dobroćudni tumor zrakastog tela D31.4
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis Dobroćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala D31.5
Neoplasma benignum orbitae,non specificatum Dobroćudni tumor očne duplje,neoznačen D31.6
Neoplasma benignum oculi,non specificatum Dobroćudni tumor oka,neoznačen D31.9
Neoplasma benignum meningium Dobroćudni tumor moždanica D32
Neoplasma benignum meningium intracraniale Dobroćudni tumor moždanice D32.0
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis Dobroćudni tumor opni kičmene moždine D32.1
Neoplasma benignum meningium,non specificatum Dobroćudni tumor moždanica,neoznačen D32.9
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis,partium aliorum Dobroćudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema D33
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale Dobroćudni tumor mozga,iznad šatora mozga D33.0
Neoplasma benignum cerebri intratentoriale Dobroćudni tumor mozga,ispod šatora mozga D33.1
Neoplasma benignum cerebri,non specificatum Dobroćudni tumor mozga,neoznačen D33.2
Neoplasma benignum nervi cranialis Dobroćudni tumor živca mozga D33.3
Neoplasma benignum medullae spinalis Dobroćudni tumor kičmene moždine D33.4
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,partium aliarum specificatarum Dobroćudni tumor drugih označenih delova centralnog nervnog sistema D33.7
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,non specificatum Dobroćudni tumor centralnog nervnog sistema,neoznačen D33.9
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae Dobroćudni tumor štitaste žlezde D34
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum Dobroćudni tumor drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem D35
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis Dobroćudni tumor nadbubrežne žlezde D35.0
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae Dobroćudni tumor paraštitaste žlezde D35.1
Neoplasma benignum glandulae pituitariae Dobroćudni tumor hipofizne žlezde D35.2
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici Dobroćudni tumor lobanjsko-ždrelnog kanala D35.3
Neoplasma benignum corporis pinealls Dobroćudni tumor pinealne žlezde D35.4
Neoplasma benignum corporis carotici Dobroćudni tumor karotidnog telašca D35.5
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum Dobroćudni tumor aortnog telašca i drugih okolnih nervnih čvorova. D35.6
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius Dobroćudni tumor druge označene žlezde sa unutrašnjim lučenjem D35.7
Neoplasma benignum pluriglandulare Dobroćudni tumor više žlezda D35.8
Neoplasma benignum glandulae endocrinae,non specificatum Dobroćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen D35.9
Neoplasma benignum aliud Drugi Dobroćudni tumor D36
Neoplasma benignum lymphonodi Dobroćudni tumor limfnih čvorova D36.0
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi Dobroćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema D36.1
Neoplasma benignum,loci specificata Dobroćudni tumor označene lokalizacije D36.7
Neoplasma benignum,loci non specificati Dobroćudni tumor neoznačene lokalizacije D36.9
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi Tumor usta i organa za varenje D37
Neoplasma labii,oris et pharyngis Tumor usne,usta i ždrela D37.0
Neoplasma ventriculi Tumor želuca D37.1
Neoplasma intestini tenuis Tumor tankog creva D37.2
Neoplasma appendicis Tumor slepog creva D37.3
Neoplasma coli Tumor debelog creva D37.4
Neoplasma recti Tumor završnog creva D37.5
Neoplasma hepatis et ductuum billarium Tumor jetre i žučnih kanala D37.6
Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum Tumor drugih organa sistema za varenje D37.7
Neoplasma organorum systematis digestivi,non specificatum Tumor organa za varenje,neoznačen D37.9
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium Tumor srednjeg uva,organa za disanje i grudne duplje D38
Neoplasma laryngis Tumor grkljana D38.0
Neoplasma tracheae,bronchi et pulmonis Tumor dušnika,dušnice i pluća D38.1
Neoplasma pleurae Tumor poplucnice D38.2
Neoplasma mediastini Tumor sredogruđa D38.3
Neoplasma thymi Tumor grudne žlezde D38.4
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum Tumor drugih organa za disanje,neoznačen D38.5
Neoplasma organi respiratorii,non specificatum Tumor drugih organa za disanje,neoznačen D38.9
Neoplasma genitaliorum femininorum Tumor ženskih polnih organa D39
Neoplasma uteri Tumor materice D39.0
Neoplasma ovarii Tumor jajnika D39.1
Neoplasma placentae Tumor posteljice D39.2
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum Tumor drugih ženskih polnih organa D39.7
Neoplasma genitaliorum femininorum,non specificatum Tumor ženskih polnih organa,neoznačen D39.9
Neoplasma genitaliorum masculinorum Tumor muških polnih organa D40
Neoplasma prostatae Tumor kestenjače D40.0
Neoplasma testis Tumor semenika D40.1
Neoplasma genitaliorum masculinorum aliorum Tumor drugih muških polnih organa D40.7
Neoplasma genitaliorum masculinorum,non specificatum Tumor muških polnih organa,neoznačen D40.9
Neoplasma organorum urinariorum Tumor mokraćnih organa D41
Neoplasma renis Tumor bubrega D41.0
Neoplasma pelvis renis Tumor karlice bubrega D41.1
Neoplasma ureteris Tumor mokraćovoda bubrega D41.2
Neoplasma urethrae Tumor mokraćovoda bešike D41.3
Neoplasma vesicae urinariae Tumor mokraćne bešike D41.4
Neoplasma organorum urinariorum aliorum Drugi tumor mokraćnih organa D41.7
Neoplasma organi urinarii,non specificatum Tumor mokraćnog organa,neoznačen D41.9
Neoplasma meningium Tumor moždanica D42
Neoplasma meningis cerebri Tumor moždanica mozga D42.0
Neoplasma meningium medullae spinalis Tumor opne kičmene moždine D42.1
Neoplasma meningis,non specificatum Tumor moždanice,neoznačen D42.9
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis Tumori mozga i centralnog nervnog sistema D43
Neoplasma cerebri supratentoriale Tumor mozga, iznad šatora mozga D43.0
Neoplasma cerebri infratentoriale Tumor mozga,ispod šatora mozga D43.1
Neoplasma cerebri Tumor mozga D43.2
Neoplasma nervi cranialie Tumor živca D43.3
Neoplasma medullae spinalis Tumor kičmene moždine D43.4
Neoplasma systematis nervosi centralis,partium aliorum Tumor drugih delova centralnog nervnog sistema D43.7
Neoplasma systematis nervosi centralis,non specificatum Tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen D43.9
Neoplasma glandulae endocrinae Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem D44
Neoplasma glandulae thyreoideae Tumor štitaste žlezde D44.0
Neoplasma glandulae suprarenalis Tumor nadbubrežne žlezde D44.1
Neoplasma glandulae parathyreoideae Tumor paraštitaste žlezde D44.2
Neoplasma glandulae pituitariae Tumor žlezde hipofize D44.3
Neoplasma ductus craniopharyngici Tumor lobanjsko ždrelnog kanala D44.4
Neoplasma corporis pinealis Tumor pinealne žlezde D44.5
Neoplasma corporis carotici Tumor telašca glavne arterije vrata D44.6
Neoplasma corporis aortici Tumor aortnog telašca D44.7
Neoplasma pluriglandulare Tumor više žlezda D44.8
Neoplasma glandulae endocrinae,non specificatum Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen D44.9
Polycythaemia vera povećanje broja ćelija krvi D45
Syndrornae myelodysplasticae Sindromni Poremećaji mijeloidne loze D46
Anaemia retractaria sine sideroblastis Uporna slabokrvnost bez sideroblasta D46.0
Anaemia refractaria cum sideroblastis Uporna slabokrvnost sa sideroblastima D46.1
Anaemia refractaria cum nimio blastorum Uporna slabokrvnost sa viskom blasta D46.2
Anaemia retractaria cum nimio blastorum in trasformatione Uporna slabokrvnost sa viskom blasta u transformaciji D46.3
Anaemia refractaria,non specificata Uporna slabokrvnost,neoznačena D46.4
Syndromae myelodysplasticae aliae Drugi mijelodisplazijski sindromi D46.7
Syndroma myelodysplastica Mijelodisplazijski sindrom ,neoznačen D46.9
Neoplasma telae lymphaticae,hematopoieticae et telarum affinium aluid Drugi tumori limfoidnog,hematopoeznog i srodnih tkiva D47
Histiocytoma et mastocytoma Histiocitni i mastocitni tumor D47.0
Morbus myeloproliferativus chronicus Hronična mijeloproliferativna bolest D47.1
Gammopathia monoclonalis Monoklonska gamopatija D47.2
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica) Primarno smanjenje broja krvnih pločica(hemoragijsko) D47.3
Morbus lymphoproliferativus alius Druga limfoproliferativna bolest D47.7
Morbus lymphoproliferativus,non specificatus Limfoproliferativna bolest,neoznačena D47.9
Neoplasma indefinitum sive ignotum,loci alterius Neoplasma neodredene ili nepoznate druge lokalizacije D48
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli Tumor kosti i zglobne hrskavice D48.0
Neoplasma textus connexivi et textuum moliium aliorum Tumor vezivnog tkiva i drugih mekih tkiva D48.1
Neoplasma nervi peripherici systematis nervosi autonomi Tumor perifernog nerva i autonomnog nervnog sistema D48.2
Neoplasma retroperitonaei Tumor iza potrbušnice D48.3
Neoplasma peritonaei Tumor potrbušnice D48.4
Neoplasma cutis Tumor kože D48.5
Neoplasma mammae Tumor dojke D48.6
Neoplasma NOS neoznačen tumor D48.7
Neoplasma,non specificatum Tumor,neoznačen D48.9

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

vrh