Detekcija štetnih zračenja

Detection-harmful-radiation-Detekcija-štetnih-zračenja-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-rehabilitacije

DETEKCIJA ŠTETNIH ZRAČENjA

U prirodi postoje blagotvorni uticaji, ali i oni koji štetno deluju na život i zdravlje ljudi.

Tokom evolucije čovek je bio izložen zemaljskim i kosmičkim uticajima, tako da se na neke od njih delimično adaptirao.

Međutim, tehnološko-tehnički napredak je doveo i do niza novih štetnih uticaja, pa vrtoglavi rast patogenosti i neravnoteže čovek svojom evolucijom ne može više da prati, i to je ono što ugrožava njegovu biološku egzistenciju.

Predmet ovog kratkog prikaza su tehnička nejonizujuća zračenja, prirodna geopatogena i kosmotelurska zračenja, kao i metode njihove detekcije.

U svetu su uticaji nejonizujućih zračenja prepoznati tek od 1975. godine, kada je američki naučnik Robert Bejker ukazao na njihovu štetnost po zdravlje (frekvencija od nekoliko Hz do 300 GHz, koja su posledica tehničkih izvora i nalaze se svuda oko nas).

U cilju merenja nejonizujućih štetnih zračenja poslednjih nekoliko godina na svetskom tržištu se pojavio veliki broj, kako profesionalnih kompleta instrumenata, tako i pojedinačnih mernih instrumenata i indikatora.

Ovi instrumenti detektuju frekvenciju, intenzitet i smer dolazećeg zračenja.

Međutim, osetljivost ovih mernih instrumenata, posebno pri merenju vrlo malih signala, još uvek značajno zaostaje za radiestezijskom senzibilnošću kod subjektivne metode detekcije, na primer, geopatogenih zračenja, zbog razlike u dimenzijama osnovnog senzora.

Kod instrumenata površinske dimenzije ovih senzora su ~ 4-5 cm², dok su kod čoveka osnovni senzori akupunkturne meridijanske konture površine ~ 1 m2.

Ipak, onoga dana kada se budu primenjivali biosenzori kao osnovni senzori mernih instrumenata i kada osetljivost ovih instrumenata bude bar za tri reda veličine veća, ova osporavanja radiestezije i dileme oko nje će prestati.

Prirodni geopatogeni uticaji nastaju od protoka podzemnih voda, minerala, ruda, geoloških raselina itd, a kosmotelurska zračenja nastaju kao interakcija kosmičkih zračenja i uticaja planete Zemlje.

Tako su empirijski sistematizovane Hartmanove, Kerijeve i Šnajderove mreže, Benkerov kubični sistem, Vitmanova magnetska polja itd.

Već su najstarije kulture imale svest o tome da je prepoznavanje, isticanje i detekcija takvih patogenih uticaja uslov zdravlja i vitalnosti čoveka, životinjskog i biljnog sveta.

Prvo službeno priznanje ove oblasti je bilo 1627. godine u Francuskoj, a 1929. godine je usvojen naziv radiestezija.

Moderna radiestezija pokušava da iskustvom stečeno staro znanje obuhvati teorijski, da stvori metodologiju za praktično ovladavanje geopatijom, unapredi lokalizaciju štetnih uticaja, da ih sistematizuje, izučava i nađe adekvatno rešenje za preventivno ublažavanje njihovog patogenog dejstva, obezbeđujući zdravu životnu sredinu.

Dr Peure Obering, inženjer Siegfried Wittman, dr Manfred Curru, dr Ernst Hartmann su istraživači ovih zračenja i njihovog dejstva na biološke sisteme.

Merenjima su dokazali da osoba izložena patogenom uticaju ima promene u pulsu, krvnom pritisku, električnom otporu kože, vrednost pH krvi mu opada – dakle izrazite biofizičke promene i da je 90% bolesnika koji su duže od 4-5 god. bili izloženi patogenim uticajima obolevali od kancera na organu ili delu tela koji je izložen patogenom uticaju.

Detekcija patogenih uticaja se vrši na dva načina: subjektivnim i objektivnim merenjima, mada je idealno kombinovati obe metode. Na osnovu dobijenih rezultata se izrađuje bioekspertiza, procenjuje i određuje obim i pravac intervencije u prostoru i/ili daje predlog namene prostora.

Cilj detekcije prostora jeste pronalaženje uzroka koji dovode do poremećaja i pronalaženja načina uspostavljanja ravnoteže između čoveka i prostora.

Detekcija i analiza još neizgrađenog prostora omogućuje urbanistima da na najpovoljnijim lokacijama planiraju stambenu izgradnju, vrtiće i bolnice, a na manje pogodnim tržne centre, radionice, garaže, parking prostore itd.

 „Lečenje” geopatogenog stresa može se izvršiti transformacijom (menjanjem njihovog pravca, frekvencije ili amplitude), preusmerenjem (presecanje, preusmeravanje ili odvođenje), apsorpcijom (postavljanje materijala koji su sposobni da apsorbuju štetnost izvesnih uticaja) ili potiskivanjem (stvaranjem neutralnog ili pozitivnog polja koje je u stanju da potisne patogeno polje) štetnih uticaja, a posle toga intenziviranjem postojećih ili stvaranjem novih pozitivnih uticaja. Bioekspertiza i procena kvaliteta, kao i energetsko-ekološka obrada prostora doprinele bi ne samo zdravstvenoj prevenciji, već i kreiranju zdrave životne sredine.

Sve dok se ove činjenice zanemaruju, ne može se govoriti o poštovanju ljudskog prava na adekvatnu životnu sredinu.

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

 

https://sites.google.com/a/tradicionalnamedicina.org/www/detekcija%C5%A1tetnihzra%C4%8Denja

Ostavite odgovor

vrh