Makrobiotika

Macrobiotic-diet-Makrobiotik-Macrobiotique-Makrobiotika-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

MAKROBIOTIKA   Makrobiotika je stil života čiji je cilj sveobuhvatno zdravlje, a postiže se uravnoteženjem biološkog, mentalno-emotivnog i duhovnog bića, u skladu sa prirodnom sredinom i prirodnim zakonima. Pojam makrobiotika izveden je od grčih reči macros (veliki, dug) i bios (život) i poznat je još od Hipokrata. Makrobiotički pokret se razvio u XX veku najviše […]

Detaljnije

Hiropraktika

Chiropractic-Chiropraktik-Chiropratique-Hiropraktika-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

HIROPRAKTIKA   Reč hiropraktika potiče od dve starogrčke reči χειρ (heir) što znači ruka i πρασσω (praso) što znači raditi. Zajedno one označavaju lečenje rukama. No svako lečenje rukama nije hiropraktika. Hiropraktika je osnovana u Americi 1895. godine i predstavlja jedinistveni sistem znanja, dijagnostike i lečenja koji se na isti način praktikuje svuda u svetu. […]

Detaljnije

Kvantna medicina

Quantum-medicine-Kvantna-medicina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

KVANTNA MEDICINA Kvantna medicina je termin koji je ušao u opštu upotrebu kadu su kvantni fizičari prepoznali radikalno nov pristup problemu materijalnog oblikovanja živih sistema i njihove raznolikosti diferencijalnih stabilnosti u vremenu i prostoru (U Briselu je 1989 g. Mikrotalasna rezonantna terapija- MRT, kao reprezent kvantne medicine- proglašena perspektivnom medicinom trećeg milenijuma). Vajskopf je prvi […]

Detaljnije

Fitoterapija

Phytotherapy-Phytotherapie-Herbalism-Fitoterapija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

FITOTERAPIJA Fitoterapija je metoda lečenja, ublažavanja i sprečavanja bolesti i tegoba upotrebom celih lekovitih biljaka ili njihovih delova (cvetova, listova, korena, itd.) u vidu eteričnih ulja, ekstrakata i drugih izolata ili kao gotovih pripravaka: čajeva, tinktura, masti, kapsula. Francuski lekar Henri Leclerc (1870-1955.) je uveo u medicinu termin fitoterapija umesto naziva “biljna medicina”. Fitoterapeutske pripravke […]

Detaljnije

Homeopatija

Homeopathy-Homoopathie-Homeopathie-Homeopatija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

HOMEOPATIJA Homeopatija je nastala početkom XIX veka od strane strane nemačkog lekara S. Hanemana. To je moćan, a istovremeno nežan metod potpomaganja imunološkog i odbrambenog sistema organizma u akutnim i hroničnim oboljenjima, kao i u naslednim sklonostima oboljevanju. Homeopatijom se mogu lečiti svi zdravstveni problemi koji se mogu javiti kod čoveka, što ne znači da […]

Detaljnije

Tradicionalna kineska medicina

Traditional-Chinese-medicine-Kineska-tradicionalna-medicina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA   Kineska tradicionalna medicina (KTM) ima dugu istoriju od preko 4000 godina. Blisko je povezana sa kineskom kulturom i filozofijom. Karakterišu je jedinstveni teorijski sistem, bogato kliničko iskustvo i holistički pristup (pacijent se posmatra kao nerazdvojiva celina i lekaru su podjednako važni svi aspekti života pacijenta – navike, vrsta ishrane, emotivno stanje). […]

Detaljnije

Akupunktura

Acupuncture-Akupunktur-Akupunktura -mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

AKUPUNKTURA   Akupunktura je jedna od metoda Kineske tradicionalne medicine. Akupunkturni sistem je predstavljen meridijanima i akupunkturnim tačkama, u kojima su ći -energija i krv najpovršnije i najpristupačnije. Ubadanjem igala u određene akupunkturne tačke odgovarajućim tehnikama, uklanja se opstrukcija meridijana i poboljšava protok ći i krvi u njemu. Akupunkturom je moguće aktivirati senzorne puteve prenosa […]

Detaljnije

Ajurveda

Ayurveda-Ajurveda-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

AJURVEDA   Ajurveda je sanskritska složenica sastavljena od dva pojma – “Ajus“, život i “Veda“, znanje. Ajurveda je, dakle, znanje o celokupnom opsegu života. Stoga i razumevanje zdravlja i briga o zdravlju, koje se u ajurvedi naziva “svasta“ (sanskrit. celina), zahteva da se uzme u obzir celina života. Cilj Ajurvede je savršeno zdravlje, stanje potpunog […]

Detaljnije

1 21 22 23
vrh