Bolesti lokomotornog sistema

M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Arthritis purulenta Gnojna zapaljenja zgloba M00 Arthritis et polyarthritis staphylococcica Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano stafilokokom M00.0 Atrhritis et polyarthritis pneumococcica Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano pneumokokom M00.1 Arthritis et polyarthritis streptococcica alia Drugo zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano streptokokom M00.2 Arthritis et polyarthritis purulenta […]

Detaljnije

Bolesti kože

L00-L99 Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva Dermatitis exfoliativa staphylococcia Plikovito zapaljenje kože uzrokovano stafilokokom L00 Impetigo Gnojno oboljenje kože L01 Impetigo locorum aliorum Gnojno oboljenje kože drugih lokalizacija L01.0 Dermtoses impetiginosae aliae Druga gnojna oboljenja kože L01.1 Abscessus,furunculus et carbunculus cutis Zagnoj,čir i grupa čireva kože L02 Abscessus,furunculus et carbunculus cutis faciei Zagnoj,čir i […]

Detaljnije

Bolesti sistema za varenje

K00-K93 Bolesti sistema za varenje Disordines evolutionis et eruptionis dentium Poremećaji razvoja i nicanja zuba K00 Anodontia Urođeni nedostatak zuba K00.0 Dentes supernumerarii Prekobrojni zubi K00.1 Magnitudo et forma dentium abnormalis Nepravilan oblik i veličina zuba K00.2 Dentes versicolores šareni zubi K00.3 Disordines formationis dentium Poremećaji stvaranja zuba K00.4 Anomaliae structurae dentium congenitae Nasledne anomalije […]

Detaljnije

Bolesti sistema za disanje

J00-J99 Bolesti sistema za disanje Nasopharyngitis acuta Akutno zapaljenje nosnog dela ždrela J00 Sinusitis acuta Akutno zapaljenje sinusa J01 Sinusitis maxillaris acuta Akutno zapalj.sinusa gornje vilice J01.0 Sinusitis frontalis acuta Akutno zapaljenje sinusa cela J01.1 Sinusitis ethmoidalis acuta Akutno zapaljenje sinusa sitaste kosti J01.2 Sinusitis sphenoidalis acuta Akutno zapaljenje sinusa klinaste kosti J01.3 Pansinusitis acuta […]

Detaljnije

Bolesti krvotoka

I00-I99 Bolesti sistema krvotoka Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis Reumatska groznica bez promena na srcu I00 Febris rheumatica cum alterationibus cardiacis Reumatska groznica sa promenama na srcu I01 Pericarditis rheumatica acuta Akutno reumatsko zapaljenje kese srca I01.0 Endocarditis rheumatica acuta Akutno reumatsko zapaljenje usrčnice I01.1 Myocarditis rheumatica acuta Akutno reumatsko zapaljenje mišića srca I01.2 Morbus […]

Detaljnije

Bolesti uva

H60-H95 Bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka Otitis externa Zapaljenje spoljašnjeg uva H60 Abscessus auris externae Zagnoj spoljašnjeg uva H60.0 Phlegmone auris externae Flegmona (gnojno zapaljenje) spoljašnjeg uva H60.1 Otitis externa maligna Tesko zapaljenje spoljašnjeg uva H60.2 Otitis externa inftectiva alia Drugo zarazno zapaljenje spoljašnjeg uva H60.3 Cholesteatoma auris externae Pokožicna tvorevina spoljašnjeg uva H60.4 […]

Detaljnije

Bolesti oka

H00-H59 Bolesti oka i pripojaka oka Hordeolum et chalazion Cmicak i tvrdo zrno u kapku oka H00 Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae Cmicak i druga duboka zapaljenja kapaka oka H00.0 Chalazion Tvrdo zrno u kapku oka H00.1 Morbi palpebrae inflammatorii alii Druga zapaljenja kapka oka H01 Blepharitis Zapaljenje ivice kapka oka H01.0 Dermatosis palpebrae […]

Detaljnije

Bolesti nervnog sistema

G00-G99 Bolesti nervnog sistema Meningitis bacterialis Zapaljenje moždanica uzrokovano bakterijama G00 Meningitis haemophilosa Zapaljenje moždanica,uzročnik Haemophilus influenzae G00.0 Meningitis pneumococcica Zapaljenje moždanica uzrokovano pneumokokom G00.1 Meningitis streptococcica Zapaljenje moždanica uzrokovano streptokokom G00.2 Meningitis staphylococcica Zapaljenje moždanica uzrokovano stafilokokom G00.3 Meningitis bacterialis alia Drugo zapaljenje moždanica uzrokovano bakterijama G00.8 Meningitis bacterialis, non specificata Zapaljenje moždanica uzrokovano […]

Detaljnije

Psihičke smetnje

F00-F99 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja Dementia in morbo Alzheimer (G30.-) Demencija u Alzheimerovoj bolesti F00 Dementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0+) Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim pocetkom F00.0 Dementia in morbo Alzheimer tardiva (G30.1+) Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim pocetkom F00.1 Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8+) Atipična ili mesovita […]

Detaljnije

Endokrine žlezde, metabolizam i ishrana

E00-E90 Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma Cretinismus endemicus congenitus Sindrom Urođenog nedostatka joda E00 Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus neurologicus Sindrom Urođenog nedostatka joda, neurološki tip E00.0 Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixoedemtosus Sindrom Urođenog nedostatka joda, tip sa nakupljanjem tečnosti E00.1 Sindroma deficientiae iodi congenitae, typus mixtus Sindrom Urođenog nedostatka joda, […]

Detaljnije

1 2 3
vrh