Saobraćajni udesi

V01-V99 Saobraćajni udesi Pešak povređen udarom bicikla na pedale Pešak povređen udarom bicikla na pedale V01 Pešak povređen udarom bicikla na pedale u nesaobraćajnom udesu Pešak povređen udarom bicikla na pedale u nesaobraćajnom udesu V01.0 Pešak povređen udarom bicikla na pedale u saobracajnom udesu Pešak povređen udarom bicikla na pedale u saobracajnom udesu V01.1 Pešak […]

Detaljnije

Simptomi i znaci

R00-R99 Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski znaci Arrhytmiae cordis Poremećaji ritma srca R00 Tachycardia, non specificata Ubrzan rad srca,neoznačen R00.0 Bradycardia,non specificata Spor rad srca,neoznačen R00.1 Palpitatio cordis Lupanje srca R00.2 Arrhythimae cordis aliae et non specificate Drugi i neoznačeni Poremećaji ritma srca R00.8 Strepitus et soni cardiaci alii šumovi i drugi zvuci […]

Detaljnije

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje

Z00-Z99 Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom Opsti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze Opsti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze Z00 Opsti medicinski pregled Opsti medicinski pregled Z00.0 Rutinski zdravstveni pregled dece Rutinski zdravstveni pregled dece Z00.1 Pregled u periodu ubrzanog rasta u […]

Detaljnije

Komplikacije lečenja

Y40-Y98 Komplikacije medicinskog i hirurškog lečenja Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme Y40 Penicilini Penicilini Y40.0 Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici Y40.1 Grupa hloramfenikola Grupa hloramfenikola Y40.2 Makrolidi Makrolidi Y40.3 Tetraciklini Tetraciklini Y40.4 Aminoglikožidi Aminoglikožidi Y40.5 Rifamicini Rifamicini Y40.6 Antifungicidi koji deluju na pojedine […]

Detaljnije

Spoljašnji uzroci povređivanja

W00-X59 Drugi spoljašnji uzroci povređivanja Pad na istom nivou na ledu i snegu Pad na istom nivou na ledu i snegu W00 Pad na istom nivou zbog okliznuca,saplitanja i posrtanja Pad na istom nivou zbog okliznuca,saplitanja i posrtanja W01 Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa tockovima Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama […]

Detaljnije

Povrede i trovanja

S00-T98 Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora Laesio traumatica capitis,superficialis Površinska povreda glave S00 Laesio traumatica capillitii,superficialis Površinska povreda poglavine S00.0 Contusio palpebrae et periočularis Kontuzija kapka oka i okoline oka S00.1 Laesiones traumaticae palpebrae et periočulares,superficiales aliae Druge Površinske povrede kapka oka i okoline oka S00.2 Laesio traumatica nasi,superficialis Površinska povreda nosa S00.3 […]

Detaljnije

Trudnoća i porodjaj

O00-O99 Trudnoća, rađanje i babinje Graviditas extrauterina Vanmatericna trudnoća O00 Graviditas abdominalis Trbusna trudnoća O00.0 Graviditas tubaria Jajovodna trudnoća O00.1 Graviditas ovarialis Jajnicka trudnoća O00.2 Graviditas extrauterina alia Druga vanmatericna trudnoća O00.8 Graviditas extrauterina,non specificata Vanmatericna trudnoća,neoznačena O00.9 Mola hydatidosa Grozdasta mola O01 Mola hydatidosa simplex Obična grozdasta mola O01.0 Mola hydatidosa incompleta et partialis […]

Detaljnije

Bolesti uro-genitalnog sistema

N00-N99 Bolesti mokraćno-polnog sistema Syndroma nephritica acuta Akutni zapaljenjski bubrezni sindrom N00 Syndroma nephritica acuta- laesiones glomerulares minores Akutni zapaljenski bubrezni sindrom- laesiones glomerulares minores N00.0 Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis focalis et segmentalis Akutni zapaljenski bubrezni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis N00.1 Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis membranosa difusa Akutni zapaljenski bubrezni sindrom-glomerulonephritis membranosa difusa N00.2 Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis […]

Detaljnije

Bolesti lokomotornog sistema

M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Arthritis purulenta Gnojna zapaljenja zgloba M00 Arthritis et polyarthritis staphylococcica Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano stafilokokom M00.0 Atrhritis et polyarthritis pneumococcica Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano pneumokokom M00.1 Arthritis et polyarthritis streptococcica alia Drugo zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano streptokokom M00.2 Arthritis et polyarthritis purulenta […]

Detaljnije

Bolesti kože

L00-L99 Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva Dermatitis exfoliativa staphylococcia Plikovito zapaljenje kože uzrokovano stafilokokom L00 Impetigo Gnojno oboljenje kože L01 Impetigo locorum aliorum Gnojno oboljenje kože drugih lokalizacija L01.0 Dermtoses impetiginosae aliae Druga gnojna oboljenja kože L01.1 Abscessus,furunculus et carbunculus cutis Zagnoj,čir i grupa čireva kože L02 Abscessus,furunculus et carbunculus cutis faciei Zagnoj,čir i […]

Detaljnije

1 2 3 4 5 12
vrh