Tradicionalna kineska medicina

Traditional-Chinese-medicine-Kineska-tradicionalna-medicina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA   Kineska tradicionalna medicina (KTM) ima dugu istoriju od preko 4000 godina. Blisko je povezana sa kineskom kulturom i filozofijom. Karakterišu je jedinstveni teorijski sistem, bogato kliničko iskustvo i holistički pristup (pacijent se posmatra kao nerazdvojiva celina i lekaru su podjednako važni svi aspekti života pacijenta – navike, vrsta ishrane, emotivno stanje). […]

Detaljnije

Akupunktura

Acupuncture-Akupunktur-Akupunktura -mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

AKUPUNKTURA   Akupunktura je jedna od metoda Kineske tradicionalne medicine. Akupunkturni sistem je predstavljen meridijanima i akupunkturnim tačkama, u kojima su ći -energija i krv najpovršnije i najpristupačnije. Ubadanjem igala u određene akupunkturne tačke odgovarajućim tehnikama, uklanja se opstrukcija meridijana i poboljšava protok ći i krvi u njemu. Akupunkturom je moguće aktivirati senzorne puteve prenosa […]

Detaljnije

Ajurveda

Ayurveda-Ajurveda-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

AJURVEDA   Ajurveda je sanskritska složenica sastavljena od dva pojma – “Ajus“, život i “Veda“, znanje. Ajurveda je, dakle, znanje o celokupnom opsegu života. Stoga i razumevanje zdravlja i briga o zdravlju, koje se u ajurvedi naziva “svasta“ (sanskrit. celina), zahteva da se uzme u obzir celina života. Cilj Ajurvede je savršeno zdravlje, stanje potpunog […]

Detaljnije

1 10 11 12
vrh